0
Adet
0
Adet
0
TL
Türk Siyasal Hayatı
Türk Siyasal Hayatı
%20indirim
Liste Fiyatı :
37,00 TL
Orion Fiyatı :
29,60 TL
Kazancınız :
7,40 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9789944769433 | Basım Yılı : 2019 | Baskı No : 4 | Sayfa Sayısı : 322 | Ebat : 16x24


︻Türk Siyasal Hayatı | Yusuf Tekin, M. Çağatay Okutan︻


Elinizdeki kitabın yazarları bizler, öğretim üyesi olarak çalıştığımız süre içerisinde verdiğimiz Türk Siyasal Hayatı dersi için öğrencilerimize önerebileceğimiz lisans düzeyindeki bir eğitim formatına uygun, sade ve basit bir anlatım diline sahip ve ayrıntıya girmeyen bir ders kitabının eksikliğini hissettik. Türk Siyasal Hayatı dersinde öğrencilere önerdiğimiz makaleler, oldukça hacimli kitaplar ve çok sayıda yazarın birlikte kaleme aldığı akademik yayınlardan beklediğimiz verimi alamadığımızı itiraf etmeliyiz. Bu nedenle böyle bir ders kitabını kaleme alma ihtiyacını duyduk.

Bu kitap Türk Siyasal Hayatı dersi için hazırlanmıştır. Kitapla temel hedefimiz öğrenciyi ve siyasetle ilgili herkesi Türk siyasal hayatı konusunda bilgilendirmek, öğrencilerimizi özellikle mezuniyet sonrası katılacakları sınavlarda bu ders açısından donanımlı bir hale getirmektir. Kitabı hazırlarken mümkün oldukça ayrıntıdan kaçınmaya ve bugüne değin meslek sınavlarında sorulmuş sorulara yer vermeye çalıştık. İkinci hedefimiz ise, Türkiye’de siyasete ilgi duyan kişilere Türk siyasal hayatına ilişkin doyurucu bir metin sunmaktır.


ÖNSÖZ
BIRINCI BÖLÜM
TÜRK SIYASI GELENEGI’NDE CUMHURIYET ÖNCESI TÜRK DEVLETLERININ ETKI VE ÖNEMI
A. OSMANLI ÖNCESI TÜRK DEVLETLERINDE SIYASAL YAPI
1. TÜRK SIYASI GELENEGINDE DEVLET VE EGEMENLIK ALGISI
a) “Devletin Basi”, Kullandigi Unvanlar ve Göreve Gelis Sartlari
b) Devletin Basi’nin Nitelikleri, Yetkileri ve Görevleri
c) Türk Devlet Geleneginde “Devletin Basi”nin Göreve Gelis Biçimleri
2.ESKI TÜRK DEVLET YAPILARINDA SIYASAL IKTIDARA YARDIMCI KURULUSLAR VE TEMSIL
B. OSMANLI DEVLETI’NDE SIYASAL YAPI VE HAYAT
1. OSMANLI GELENEGINDE SIYASAL YAPI VE KURUMLAR
a) Padisah
b) Osmanli Devleti’nde Siyasal Yapinin Önemli Bir Unsuru Olarak Saray
c) Osmanli Padisahina Yardimci Kurum ve Kisiler
(1) Sadr-i Azam ve Vezirler
(2) Seyhülislam (Müfti-il Enam, Bab-i Mesihat)
(3) Divan-i Hümayun
d) Ilmiye Teskilati
e) Ordu Teskilati
2. IDARI YAPI
3. MALI YAPI VE VERGILER
4. OSMANLI TOPRAK SISTEMI
a) Mülki topraklar
b) Miri topraklar
5.OSMANLI DEVLET YAPISINDA BOZULMALAR VE ISLAHAT ÇABALARI
a) Islahat Sürecinin Baslamasi
b) Islahattan Modernlesmeye
(1) Selim ve Reform Süreci
(2) II. Mahmut ve Ivme Kazanan Modernlesme Süreci
c) Modernlesme Sürecinin Hukuki Yapiya Yansimaya Baslamasi:
.. Tanzimat ve Islahat Fermanlari
d) Modernlesme Sürecinin Siyasal Yapiya Sirayeti: Mesruti Monarsi
(1) Mesrutiyet ve Ilk Osmanli Meclis-i Umumisi
(2) Tekrar Mutlak Monarsi
e) Ittihat-Terakki Cemiyeti ve Yeniden Mesrutiyetin Ilani
(1) Anayasa Degisiklikleri ve Ittihat ve Terakki’nin Mutlak Iktidari
(2) Hükümet Bunalimlari ve Bab-i Ali Baskini
3) Dönemin Basat Unsuru Olarak Ittihat ve Terakki
(4) Arka Arkaya Gelen Savaslar ve Çöküs
(a) Trablusgarp ve Balkan Savaslari
(b) Birinci Dünya Savasi
C.OSMANLININ SON DÖNEMINDE SIYASAL AKIMLAR VE DÜSÜNCE 1. OSMANLICILIK
2. ISLAMCILIK
3. TÜRKÇÜLÜK
4. BATICILIK (GARPÇILIK)
5. DIGER DÜSÜNCE AKIMLARI VE ETKIN YAYINLAR
a) Servet-i Fünun
b) Osmanli Solu
c) Osmanli Liberalizmi
d) Osmanli’da Maddecilik
IKINCI BÖLÜM
KURTULUS SAVASI VE CUMHURIYET’IN ILANI
A.KURTULUS SAVASI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI DEVLETI’NIN KURULUSU
1. KURTULUS SAVASI
2. TBMM HÜKÜMETI
3. LOZAN BARISI VE SAVASIN SONA ERMESI
4. SEÇIMLER, II. MECLIS VE CUMHURIYETIN ILANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1923-1945: REJIM DEGISIKLIGI VE ULUSAL BÜTÜNLESME DÖNEMI
A. SIYASAL HAYATTA GELISMELER
1. YENI REJIM, YENI ILKELER
a) Cumhuriyet’in Ilani (29 Ekim 1923)
b) Hilafetin Ilgasi (3 Mart 1924, Hilafetin Ilgasina ve Hanedan-i Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çikarilmasina Dair Kanun)
c) Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi (17 Kasim 1924)
d) Muhalefetin Tasfiyesi (13 Subat 1925 Seyh Sait Ayaklanmasi,
.. 4 Mart 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu, Haziran 1926 Izmir Suikasti)
e) Cumhuriyet Halk Firkasi Ikinci Kongresi (15-23 Ekim 1927)
f) Laiklige Anayasal Ilk Adimlar (10 Nisan 1928)
2. ULUSAL BÜTÜNLESME DÖNEMI
a) Serbest Cumhuriyet Firkasi Denemesi (1930)
b) Kadro Dergisi (Ocak 1932)
c) Halkevleri (19 Subat 1932)
d) Tarih Tezi (1931), Birinci Türk Tarih Kongresi (2-11 Temmuz 1932)
e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti (12 Temmuz 1932),Günes-Dil Teorisi (1935-1936)
f) Üniversite Reformu (31 Mayis 1933)
g) Parti-Devlet Bütünlesmesi (1936-1937)
h) Köycülük ve Köy Enstitüleri (27 Nisan 1940)
3. TEK PARTI DÖNEMI – DEMOKRASI
B. ULUSLARARASI ORTAM VE SIYASAL HAYAT
1. LOZAN ANTLASMASI (24 TEMMUZ 1923)
2. MÜBADELE SÖZLESMESI (30 OCAK 1923)
3. HATAY SORUNU
C. FIKIR DÜNYASI
1. KEMALIZM
2. SAG DÜSÜNCE
3. SOL DÜSÜNCE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇOK PARTILI DÖNEMDEN ASKERI MÜDAHALEYE (1945-1960)
A.TÜRKIYE ÇOK PARTILI SIYASAL YASAMA ALISIYOR (1945-1950)
1. DEMOKRAT PARTI’NIN KURULUSU (7 OCAK 1946)
2. IKTIDAR-MUHALEFET TARTISMASI HIZLI BASLADI
3. LAIKLIK GÜNDEMDE
B. DEMOKRAT PARTI DÖNEMI (1950-1960)
1. DEMOKRAT PARTI DÖNEMINDE SEÇIMLER VE SONUÇLARI
2. DEMOKRAT PARTI ILE GELEN DEGISIM
3. DIN KONUSU
4. IKTIDAR-MUHALEFET - ORDU ÜÇGENI
a) CHP’nin Mallari
b) Siyasal Kaos
c) Askeri Müdahaleye Dogru
C. ULUSLARARASI ORTAM VE SIYASAL HAYAT
1. TÜRK DIS POLITIKASININ DEGISEN DINAMIKLERI
2. KIBRIS SORUNU
D. FIKIR DÜNYASI
1. KEMALIZM
2. SAG DÜSÜNCE
3. SOL DÜSÜNCE
BESINCI BÖLÜM
YENIDEN DEMOKRASI: SIYASAL VE IDEOLOJIK AYRISMALAR NETLESIYOR (1960-1971)
A. SIYASAL HAYATTA GELISMELER
1. 27 MAYIS ASKERI MÜDAHALESI
2. TÜRKIYE CUMHURIYETI 1961 ANAYASASI
3. DÖNEMDE SEÇIMLER VE SIYASAL PARTILER
a) Türkiye Isçi Partisi
b) Milliyetçi Hareket Partisi
c) Milli Nizam Partisi
d) Demokratik Parti
4. DIN DEVLET ILISKISI
a) Milli Birlik Komitesi ve Din
b) Koalisyonlar Dönemi ve Din
c) Adalet Partisi ve Din
5. HAREKETLI YILLAR: 1962 VE 1968
B. ULUSLARARASI ORTAM VE SIYASAL HAYAT
C. FIKIR DÜNYASI
1. SAG DÜSÜNCE
2. SOL DÜSÜNCE
ALTINCI BÖLÜM
SIYASAL VE TOPLUMSAL KAOS (1971-1980)
A. SIYASAL HAYATTA GELISMELER
1. 12 MART ASKERI MUHTIRASI
2. SEÇIMLER, KURULAN HÜKÜMETLER
B. ULUSLARARASI ORTAM VE SIYASAL HAYAT
C.EKONOMIK DARBOGAZDAN ÇIKIS ARAYISLARI:24 OCAK KARARLARI   
D. FIKIR DÜNYASI
YEDINCI BÖLÜM
12 EYLÜL 1980 SONRASI TÜRKIYE’DE SIYASAL HAYAT
A. 12 EYLÜL ASKERI MÜDAHALESI
1. ASKERI MÜDAHALE ÖNCESI GENEL TABLO
a) Siyasi Istikrarsizlik
b) Iç Terör
c) Ekonomik Bunalim
d) Dis Politikada Yasananlar
2. VE MÜDAHALE GELIYOR
B.SIYASETSIZ DÖNEM:MILLI GÜVENLIK KONSEYI (MGK) DÖNEMI.......... 194
1. ASKERI IDARE “IS BASINDA”
2. 1982 ANAYASASI’NIN HAZIRLANMASI
C. 1983 SEÇIMLERI VE SIYASETE ÖZAL DAMGASI
1. MGK VETOLARI GÖLGESINDE SIYASI PARTILER VE SEÇIMLER
2. ASKERI MÜDAHALE SONRASI ILK SEÇIM: 1983 SEÇIMLERI
3. YENI DÖNEMDE SIYASAL GELISMELER
4. 1987 REFERANDUMU VE ESKI SIYASETÇILERIN DÖNÜSÜ
5. YENI CUMHURBASKANINI BELIRLEYECEK TBMM SEÇIMLERI:
    29 KASIM 1987
6. CUMHURBASKANININ SEÇIMINE ILISKIN TARTISMALAR
7.CUMHURBASKANLIGI SEÇIMI SONRASINDA SIYASAL HAYATTA YASANAN GELISMELER
a) Tek Basina Iktidar Döneminin Bitisi ve Yeniden Koalisyonlar
.. Döneminin Baslamasi: 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri
b) Yeniden Koalisyonlar Dönemi
c) Özal’li Yillarda Dis Politikadaki Önemli Gelismeler
D. DEMIREL ÇANKAYA’DA
1. SIYASETTE YENI YAPILANMALAR
2. 1994 YEREL SEÇIMLERI VE REFAH PARTISI’NIN YÜKSELISI
3.TÜRK SIYASETINDE YENI BIR DÖNEMIN BASLANGICI VE 1995 SEÇIMLERI     
4. HÜKÜMET BUNALIMLARI VE SIKINTILI KOALISYONLAR
5. 28 SUBAT SÜRECI
6. MUHTIRA SONRASI YENI HÜKÜMET
7. 18 NISAN 1999 SEÇIMLERI VE YENI KOALISYON
E. YENI BINYILDA TÜRKIYE’DE SIYASAL HAYAT
1. 2000’LI YILLARA DOGRU SIYASETTE YENI HAREKETLILIKLER
2. 3 KASIM 2002 SEÇIMLERI VE TÜRKIYE’DE YENIDEN TEK PARTI IKTIDARI
3.CUMHURBASKANLIGI KRIZI, E-MUHTIRA VE 22 TEMMUZ 2007 ERKEN SEÇIMI
4. 22 TEMMUZ 2007 ERKEN GENEL SEÇIMI VE SONUÇLARI
5. AK PARTI’NIN ILK OY KAYBI: 2009 YEREL SEÇIMLERI
6.YENI BIR REFERANDUM: TÜRKIYE REFERANDUMLARA ALISIYOR
EK-1 TÜRKIYE CUMHURIYETI CUMHURBASKANLARI
EK-2 TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLARI
EK-3 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMET BASKANLARI
EK-4 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETLERI
KAYNAKÇA

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Yusuf Tekin, M.Çağatay Okutan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.