0
Adet
0
Adet
0
TL
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi
%20indirim
Liste Fiyatı :
50,00 TL
Orion Fiyatı :
40,00 TL
Kazancınız :
10,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9789944769709 | Basım Yılı : 2017 | Baskı No : 6 | Sayfa Sayısı : 512 | Ebat : 16x24

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada…
&
︻Siyaset Bilimi︻ | Halis Çetin

Siyaset, insanın kendini tarih, toplum ve siyasa içerisinde var kılma mücadelesinin en önemli aracıdır. Siyaset olmadan, insanın kendini gerçekleştirebilme imkanı oldukça azdır. Siyasetin temel sorununu teşkil eden, insanın iktidar arayış kaygası çözümlenmeden siyaset ve onunla ilgili sorunların çözülmeyeceği bir gerçektir. Siyaset, bir yandan nasıl ve kim tarafından bu yönetimin gerçekleştirileceğini belirler. Siyasal alan, iktidarın kaynaklığı konusundaki çatışmaları, bu çatışmalar ile doğan güç kullanımını, bu gücün hangi temel yasalar ile meşru kabul edileceğini ve toplumsal düzenin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini belirleme alanıdır. Siyaset, aslında, tüm siyasa ve onun ilişkilerinin belirlendiği temel düzlemdir ki; iktidar, meşruiyet, şiddet, otorite, itaat, düzen, siyasal ve toplumsal yapılar onun içerisindedir. Bu yapı içinde siyasal ilişkiler, insanların tutum ve davranışlarının yol göstericiliğinde; ya 'karar verme' sorunu, ya 'çıkar' çatışması ya da bir grubun veya sınıfın diğer grup ve sınıflar üzerindeki 'hakimiyet' arayışıdır.

SUNUS.............................................................................................. XIII
BIRINCI BÖLÜM
SIYASET
A.KAVRAM OLARAK SIYASET....................................................... 4
B. SIYASETIN ANLAMI VE ALANI ................................................. 5
1. Devlet Yönetimi ve Iktidar Mücadelesi Olarak Siyaset................ 7
2. Güç ve Deger Dagitimi Olarak Siyaset......................................... 8
3. Yönetim Sanati Olarak Siyaset...................................................... 9
4. Bir Kötülük Kaynagi ve Araci Olarak Siyaset............................. 9
C. MESLEK OLARAK SIYASET VE AHLAK................................ 11
D. SIYASETIN BILIMSEL NITELIGI.............................................. 13
   1. Siyaset Felsefesi, Siyaset Teorisi ve Siyaset Bilimi...................... 16
E. SIYASETIN TOPLUMSAL TABANI............................................ 18
F. SIYASET BILIMININ TARIHÇESI.............................................. 19
1. Eski Yunan’da Siyaset ................................................................. 19
2. Ortaçagda Siyaset........................................................................ 20
3. Modern Siyaset ............................................................................ 22
IKINCI BÖLÜM
SIYASAL IKTIDAR VE MESRUIYET
A. SIYASAL IKTIDAR ..................................................................... 32
1. Siyasal Iktidarin Kavram Seti: Güç, Etki, Otorite ve Devlet..... 34
2. Egemenlik .................................................................................... 36
B. MESRUIYET.................................................................................. 39
C. Siyasal Iktidarin Mesruiyet Kaynaklari .............. 43
1. Klasik Mesruiyet Kaynaklari...................................................... 44
2. Modern Mesruiyet Kaynaklari.................................................... 52
D. IKTIDAR VE MESRUIYET TIPOLOJILERI............................. 64
1. Weber’in Otorite ve Mesruiyet Tipolojisi................................... 64
2. David Easton’da Mesruiyet Kaynaklari ..................................... 65
E. MESRUIYET KRIZI...................................................................... 66
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVLET
A. DEVLET NEDIR?.......................................................................... 76
1. Toplum Sözlesmesi Kuramlari.................................................. 82
2. Toplum Sözlesmesi Karsiti Kuramlar...................................... 86
3. Çatismaci Kuramlar................................................................. 89
B. DEVLETIN TARIHI...................................................................... 90
1. Erken Devlet Tartismalari........................................................ 91
2. Antik Yunan Kent Devleti: Polis............................................... 92
3. Merkezi Iktidarin Yoklugu: Feodalite...................................... 94
4. Modern Devlet........................................................................... 96
C. SIYASAL IDEOLOJILERDE DEVLET TEORISI.................... 101
1. Liberalizm............................................................................... 102
2. Sosyalizm................................................................................. 105
3. Muhafazakarlik....................................................................... 108
4. Anarsizm................................................................................. 110
5. Fasizm...................................................................................... 112
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SIYASAL IDEOLOJILER
A. IDEOLOJI NEDIR?.................................................................... 117
B. IDEOLOJILERIN ISLEVLERI.................................................. 120
C. SIYASAL IDEOLOJILER........................................................... 122
1. Liberalizm............................................................................... 122
2. Sosyalizm................................................................................. 132
3. Milliyetçilik.............................................................................. 147
4. Anarsizm................................................................................. 162
5. Muhafazakarlik....................................................................... 168
D.DIGER IDEOLOJIK GELENEKLER......................................... 177
1. Feminizm................................................................................ 177
2. Ekolojik Düsünce ve Çevrecilik............................................. 182
 
 
BESINCI BÖLÜM
SIYASAL SISTEMLER
A. SISTEM KAVRAMI.................................................................... 189
B. SIYASAL SISTEM NEDIR?........................................................ 191
C. SIYASAL SISTEMLERIN SINIFLANDIRILMASI................... 193
D. SIYASAL SISTEM SORUNUNUN SOSYOLOJIK BOYUTU... 195
1. Gelisme Disi Kalan Toplumlarin Sistemleri ............................ 195
2. Gelismekte Olan Toplumlarin Sistemleri ................................ 197
E. SIYASAL SISTEMIN KURUMSAL AKTÖRLERI: HÜKÜMET  SISTEMLERI      198
1. Kuvvetler Birligine Dayanan Sistemler .................................. 200
2. Kuvvetler Ayriligina Dayanan Sistemler ................................ 202
F.YÖNETEN-YÖNETILEN ILISKISI BAGLAMINDA SIYASAL SISTEMLER           208
1. Demokratik Sistemler.............................................................. 208
2. Demokratik Olmayan Sistemler.............................................. 211
ALTINCI BÖLÜM
DEMOKRASI
A. DEMOKRASI TANIMINA FARKLI YAKLASIMLAR ........... 223
B. DEMOKRASININ TARIHSEL MIRASI: ANTIK YUNAN ...... 226
C. MODERN DEMOKRASI............................................................ 229
1. Düsünsel Temeller.................................................................... 229
2. Tarihsel Gelisim........................................................................ 232
D. DEMOKRASININ TEMEL DEGERLERI................................. 239
1. Halk Egemenligi....................................................................... 239
2. Insan Haklari............................................................................ 239
3. Hukukun Üstünlügü.................................................................. 240
4. Muhalefet.................................................................................. 241
5. Denetim..................................................................................... 241
6. Açik Toplum............................................................................. 242
7. Özgürlük................................................................................... 242
8. Esitlik........................................................................................ 243
9. Baris.......................................................................................... 243
10. Çogulculuk.............................................................................. 244
E. DEMOKRASI ELESTIRILERI................................................... 246
F. DEMOKRASININ IKI YAYGIN TÜRÜ: LIBERAL
DEMOKRASI   VE SOSYAL DEMOKRASI............................ 249
G. ALTERNATIF DEMOKRASI ARAYISLARI............................ 253
1. Katilimci Demokrasi ................................................................ 253
2. Yerel Demokrasi ..................................................................... 254
3. Müzakereci Demokrasi ........................................................... 255
4. Radikal Demokrasi .................................................................. 256
5. Kapsayici Demokrasi .............................................................. 257
H. DEMOKRASI VE CUMHURIYET ILISKISI............................ 259
I. TÜRKIYE’DE DEMOKRASI....................................................... 262
YEDINCI BÖLÜM
INSAN HAKLARI
A.GIRIS............................................................................................ 271
1.Terminoloji................................................................................ 271
2.Hak Kavrami............................................................................ 272
B.INSAN HAKLARININ TANIMI................................................. 273
1.Nitelikleri................................................................................... 274
2.Amaci ve Islevi.......................................................................... 283
C.INSAN HAKLARININ IÇERIGI................................................ 286
1.Iki Temel Deger........................................................................ 288
2.Çekirdek Hak............................................................................ 297
D.INSAN HAKLARININ TEMELLERI........................................ 300
1.Kesif Olarak Insan Haklari...................................................... 301
2.Icat Olarak Insan Haklari........................................................ 304
E.INSAN HAKLARININ KORUNMASI........................................ 307
1.Yapisal Koruma........................................................................ 307
2.Stratejik Koruma...................................................................... 309
F.INSAN HAKLARI VE DEMOKRASI......................................... 312
 
 
SEKIZINCI BÖLÜM
POLITIK KÜLTÜR VE ILETISIM
A.POLITIK KÜLTÜRÜN KURAMSAL TARIHI.......................... 322
B. POLITIK KÜLTÜRÜN TANIM KATEGORILERI ................. 326
1. Nesnel (Objective) Kavramlastirma........................................ 327
2. Psikolojik/Öznel (Subjective) Kavramlastirma....................... 327
3. Bulgusal (Heuristic) Kavramlastirma...................................... 328
4. Içlemsel-Kapsayici (Comprehensive) Kavramlastirma........... 329
C. POLITIK KÜLTÜR TEORISININ INCELEME ALANI.......... 330
D. POLITIK KÜLTÜR TIPOLOJILERI........................................ 331
1. Mahalli/Yöresel (Parochial) Politik Kültürler......................... 331  
2. Uyrukluk/Tâbi (Subject) Politik Kültürler............................... 332
3. Katilimci (Participant) Politik Kültürler.................................. 332
4. Yurttas Kültürü (Civic Culture).............................................. 333
E. POLITIK KÜLTÜRE BIÇIM VEREN TEMEL UNSURLAR .. 335
1. Tarih......................................................................................... 336
2. Inanç Sistemi (Din)................................................................... 337
3. Siyasal Toplumsallasma........................................................... 339
 F. POLITIK KÜLTÜR VE YENI TOPLUMSAL HAREKETLER 342
G. POLITIK KÜLTÜR VE ILETISIM............................................ 346
1. Liberal Yaklasim..................................................................... 349
2. Elestirel Yaklasim................................................................... 350
H. TÜRKIYE’DE POLITIK KÜLTÜR VE ILETISIM .................. 352
1. Türk Politik Kültürüne Iliskin Birkaç Tespit........................... 353
2. Politik Kültür ve Medya Iliskisine Kisa Bir Bakis.................. 356
DOKUZUNCU BÖLÜM
SIYASI PARTILER, SIYASI KATILIM VE PROPAGANDA
A.SIYASAL PARTILER................................................................... 361
1.Siyasal Partilerin Tanimi......................................................... 361
2.Siyasal Partilerin Islevleri........................................................ 363
3.Siyasal Parti Tipleri................................................................. 366
B. PARTI SISTEMLERI................................................................... 369
1.Yarismaci Parti Sistemleri....................................................... 370
2. Yarismaci Olmayan Parti Sistemleri...................................... 372
C.SEÇIMLER VE SEÇIM SISTEMLERI........................................ 373
1.Seçim Sistemleri........................................................................ 375
2.Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri.................................. 378
D.SIYASAL KATILMA.................................................................... 383
1.Siyasal Katilmanin Tanimi ve Türleri..................................... 383
2.Siyasal Katilmayi Etkileyen Faktörler.................................... 384
E. PROPAGANDANIN TANIMI VE ÖZELLIKLERI................... 387
1. Propagandanin Tanimi ve Özellikleri..................................... 387
2. Propaganda Araçlari ve Yöntemleri ..................................... 388
ONUNCU BÖLÜM
SIVIL TOPLUM VE BASKI GRUPLARI
A. SIVIL TOPLUM .......................................................................... 341
1. Sivil Toplum Kavramina Iliskin Yaklasimlar......................... 342
2. Sivil Toplum ve Kamusal Alan................................................ 347
3. Sivil Toplum Örgütleri............................................................ 352
4. Küresellesen Dünyada Sivil Toplum: Global Sivil Toplum.... 355
5. Demokratiklesme ve Sivil Toplum.......................................... 356
6. Kamu Yönetiminde Yönetisim ve Sivil Toplum...................... 361
7. Türkiye’de Devlet- Sivil Toplum Iliskisi................................. 364
B. BASKI GRUPLARI ..................................................................... 369
1.Baski Gruplari ve Siyasal Partiler .......................................... 370
2.Baski Grubu Türleri................................................................. 372
3.Baski Gruplarinin Kullandiklari Yöntemler............................ 375
4.Baski Gruplari ve Demokrasi.................................................. 377
ONBIRINCI BÖLÜM
BÜROKRASI
A. BÜROKRASI NEDIR?................................................................ 436
B. BÜROKRASININ YAPISI, ISLEVLERI VE ÖZELLIKLERI.. 439
C.BÜROKRASI TEORILERI ......................................................... 441
1. Rasyonel Devletin Dogusu: Hegel ve Bürokrasi Teorisi ....... 441
2.Bürokrasinin Sinifsal Açiklamasi: Marksizm ve Bürokrasi.... 443
3.Bürokrasinin Sosyolojik Açiklamasi: Weber ve
   Bürokrasi Teorisi..................................................................... 444
4.Bürokrasinin Ekonomik Açiklamasi: Kamu Tercihi Teorisi... 447
D.BÜROKRASININ OLIGARSIK EGILIMLERI ......................... 449
1. Mosca ve “Yönetici Sinif” Teorisi.......................................... 449
2.Michels ve “Oligarsinin Tunç Kanunu” ................................. 449
3.Burnham ve “Yönetsel (Managerial) Devrim” Kurami.......... 451
E.BÜROKRASININ TEORIK ELESTIRILERI............................. 452
1. Weber’in Bürokrasi Teorisine Yöneltilen Elestiriler............. 452
2.Liberal Düsüncede Bürokrasi Elestirisi................................... 452
3.Marksist / Sosyalist Düsüncede Bürokrasi Elestirisi............... 454
F.BÜROKRASININ GÜCÜ.............................................................. 456
G.BÜROKRATIK OTORITERYANIZM ...................................... 458
H.BÜROKRASI – SIYASET ILISKISI............................................ 463
I.BÜROKRASI – DEMOKRASI ILISKISI..................................... 469
K. BÜROKRASIYI DENETLEME YOLLARI............................... 473
ONIKINCI BÖLÜM
ULUSLAR VE MILLIYETÇILIKLER
A. ULUS ........................................................................................... 484
1. Ulusu Olusturan Unsurlar ....................................................... 487
2. Ulus Insa Süreci (Nation-Building)........................................... 490
B. MILLIYETÇILIK ....................................................................... 492
1. Milliyetçilik Türleri.................................................................. 495
2. Milliyetçiligin Dogusu: Batili ve Dogulu Milliyetçilikler ......... 496
3. Etnisite ve Ulusal Kimlik ........................................................ 500
4. Milliyetçilik ve Ulus Devletin Gelecegi..................................... 505
KAYNAKÇA..................................................................................... 514

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Halis Çetin Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.