0
Adet
0
Adet
0
TL
Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi
Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi
%15indirim
Liste Fiyatı :
17,00 TL
Orion Fiyatı :
14,45 TL
Kazancınız :
2,55 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786054646401 | Basım Yılı : 2013 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 318 | Ebat : 13,5 x 21,5

Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Özgürlük perspektifinden HUKUK ve DEMOKRASİ kitabıyla siyaset ve anayasa teorisine ilişkin önceki eserlerine bir yenisini daha ekliyor. Anayasacılık ve anayasa yapımı, anayasa yargısı-demokrasi ilişkisi, müzakereci demokrasi, yurttaşlık ve anayasal yurtseverlik, laiklik, egemenlik, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi konular bu kitapta ele alınan konuların başında geliyor. Prof. Sr. Mustafa Erdoğanın Türkiyenin güncel siyasi-hukuki sorunları hakkında son birkaç yılda yazdığı, teoriyle uygulamayı birleştiren bazı değerlendirme yazılarını da içeren bu kitap, uzman hukukçu ve siyaset bilimcilere olduğu kadar, lisansüstü ve lisans öğrencilerine ve genel okuyucuya da hitap ediyor. Kitap, okuyucusuna Türkiye ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri "özgürlük" perspektifinden Hukuk ve Demokrasi zemininde yeniden anlamlandırma fırsatı da veriyor.

BİRİNCİ BÖLÜM: TEORİK
ANAYASAL-DEMOKRATİK BİR REJİMDE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
1.     Giriş
2.    Özgürlük ve Güvenlik
3.    Özgürlükçülük Toplumun İntiharı Mıdır?
4.    Özgürlük ve Güvenlik “Dengesi”
5.    Sonuç
Kaynaklar
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE SINIRLARI
1. Giriş
2. Müzakereci Demokrasi Nedir?
3. Müzakereci Demokrasinin Sınırları
4. Sonuç
Kaynaklar
YURTTAŞLIK, ANAYASAL YURTSEVERLİK VE TÜRKİYE
I.      Giriş
II.    Modern Yurttaşlığın Açmazları
1.     Aidiyet Mi Üyelik Mi?
2.    Çoğulculuk ve Yurttaşlık
III. Anayasal Yurtseverlik Nedir?
IV.Anayasal Yurtseverlik Çözüm Müdür?
V.   Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye
Atıf Yapılan Kaynaklar
DEMOKRASİ ANAYASA YARGISI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
I.      Giriş
II.    Demokrasi
III. Anayasacılık
IV.Anayasa Yargısı ve Demokrasi
V.   Türkiye Anayasa Mahkemesi
Atıf Verilen Kaynaklar
HUKUK-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN LAİKLİK POLİTİKASI
A.   Giriş             
B.   Hukuk, Mahkemeler ve Siyaset
C.    Siyasetin Hukukileşmesi
D.   Toplumsal Kontrol ve Rejim Meşrulaştırma
E.    Türk Anayasa Mahkemesi ve “Lâiklik Politikası”
1.     Hegemonyanın Korunması ve Uygarlaştırma Misyonu
2.    Anayasa Mahkemesi’nin “Lâiklik Politikası”
F.    Sonuç
Atıf Yapılan Kaynaklar
ADALET VE EŞİTLİK
A.   Giriş
B.   Eşitlik ve Adalet
1.     Eşit Muamele ve Ayrımcılık Yasağı
2.    Eşit Paylar veya Dağıtımda Adalet
3.    Fırsat Eşitliği
C.    Sonuç
Kaynaklar
ANAYASA MAHKEMELERİ ÖNEMLİ MİDİR? ORTA AVRUPA’DA ANAYASA YARGISI VE             DEMOKRASİNİN PEKİŞMESİ
I.      Giriş
II.    Macaristan Anayasa Mahkemesi: Dönüşüm Sürecinin Sürükleyici Ortağı
1.     Tarihsel Arkaplan
2.    Mahkemenin Yapısı ve İşleyişi
3.    Mahkemenin Yetkileri
a)    Önleyici Norm Denetimi
b)   Düzeltici Norm Denetimi
c)    Yasama Görevini Anayasaya Aykırı Olarak İhmal
d)   Antlaşmalara Uygunluğun Denetimi
e)   Anayasa Şikâyeti
f)     Anayasanın Yorumlanması
4.    Mahkemenin İçtihadının Özellikleri
a)    Kurucu Yorum
b)   İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü
c)    “Temizlik”
d)   İktidar Haritası
III. Polonya Anayasa Mahkemesi: Parlamentonun Yardımcılığından Müdahaleciliğe
1.     Tarihi Arkaplan
2.    Anayasa Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi
3.    Mahkemenin İçtihadı
a) Müdahalecilik
b) Hukuk Devleti (Rechtsstaat) Hükmü
c) Anti-Komünist Temizlik Tedbirleri
d) Yetki Haritası
IV. Çek Anayasa Mahkemesi: Meta-Anayasacılığın Müellifi
1.     Çekoslovakya Geçmişi
2.    Çek Anayasa Mahkemesinin Doğuşu ve Yetkileri
3.    Mahkemenin İçtihadı
a)    Komünist Rejimin Meşruluğu
b)   Yasama Organının Ortağı
IV.Son Değerlendirmeler
Atıfta Bulunulan Kaynaklar
EGEMENLİĞİN DÜNÜ-BUGÜNÜ
1.     Egemenlik kavramının Doğuşu
2.    Klâsik Egemenlik Doktrini ve Eleştirisi
a)    Doktrin
b)   Eleştirisi
3.    Halk Egemenliği
4.    Sonuç
Kaynaklar
İKİNCİ BÖLÜM: GÜNCEL
AİHM TCK’NIN 301. MADDESİNİ MAHKÛM ETTİ
1.     Olayların Gelişimi
2.    Kararın Gerekçesi
3.    301. Madde Sözleşmeye Aykırıdır
4.    Sonuç Yerine
ZORUNLU DİN DERSİ, ÇOĞULCULUK VE TARAFSIZLIK
1.     AİHM’nin Kararı
2.    Değerlendirme
KOSOVA, AYRILMA HAKKI VE ULUSLARARASI HUKUK
1.     Adalet Divanı’nın Kararı
2.    Değerlendirme
KOLLEKTİF HAKLAR TARTIŞMASI VE KÜRT SORUNU,
I.      Giriş
II.    İki Farklı Kollektif Hak Anlayışı
III. Uygulamadan Örnekler
IV.Türkiye’de Kollektif haklar
V.   Kollektif Haklar ve Kürt Sorunu
VI.Sonuç
LÂİKLİK, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ
1.     Modern Lâikliğin Sorunu
2.    Bir Eleştiriye Cevap
HUKUK VE SİYASET DÜŞÜNÜRÜ OLARAK RONALD DWORKIN
1.     Dworkin’in Siyasî Teorisi
2.    Dworkin’in Hukukî Teorisi
3.    Sonuç
YENİ ANAYASA İÇİN İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ
1.     Genel Olarak Anayasa Yapımı
2.    İnsan Haklarının Anayasallaştırılmasında Bazı teknik-Hukukî Sorunlar
3.    İnsan Haklarıyla İlgili Anayasal Tercihler
4.    Sonuç
BAŞKANLIK SİSTEMİ, DEMOKRASİ VE TÜRKİYE
1.     Giriş
2.    Hükümet Sistemleri İçinde Başkanlık Sistemi
3.    Başkanlık Sistemi Türkiye’ye Uyarlanabilir Mi?
4.    AKP’nin Önerdiği Başkanlık Sistemi Midir?
5.    Sonuç
KAVRAM İNDEKSİ
İSİM İNDEKSİ

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Kesit Yayınları Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.