0
Adet
0
Adet
0
TL
Yerel ve Bölgesel Kalkınma
Yerel ve Bölgesel Kalkınma
%20indirim
Liste Fiyatı :
21,00 TL
Orion Fiyatı :
16,80 TL
Kazancınız :
4,20 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145071 | Basım Yılı : 2013 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 295 | Ebat : 16 x 24 cm

Yirmi birinci yüzyılın başında bulunduğumuz şu günlerde, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün toplumları birden ilgilendiren çok köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girildiği artık genellikle kabul görmektedir. Buna karşılık tartışmalar daha çok, yaşadığımız bu değişimin adlandırılması, daha önce yaşanmış diğer köklü toplumsal değişikliklerden ayrılan yönlerinin belirlenmesi ile bu değişim ve dönüşümün gelecekte alabileceği olası durumların şimdiden kestirilmesi gibi konular üzerinde odaklanıyor. Bir başka deyişle, her kesimden bir çok kişi, kurum ve kuruluş tıpkı sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan yeni toplumsal değişiklikler sonrasında olduğu gibi önceki paradigmalarda kırılmalara, hatta kopmalara neden olan bu değişimi kendi açılarından anlamlı hale getirmeye, böylece onu denetlenebilir, yönlendirilebilir bir harekete dönüştürmeye çalışmaktadır.Küreselleşme ve beraberinde gelen bölgeselleşme, yerelleşme eğilimlerinin yönlendirdiği süreçler içinde diğer faktörlerle birlikte yönetim anlayışları ve yapılanmaları da önemli dönüşümleri yaşamaktadır. Yöneten-yönetilen arasındaki değişen ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gerekli kılan bu süreçte, bir taraftan sorumluluk, katılım, saydamlık gibi ilkeler yönetim ve kamu yönetimi yaklaşımlarında öne çıkarken, diğer taraftan ise, etkin ve verimli hizmet sunan birimler ve demokratik yönetim birimi olma gibi iki boyutu bulunan yerel- bölgesel yönetimler hızla önem kazanmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ülke kalkınmasında kent yönetimlerinin yeri ve önemi giderek daha önemli hale gelmektedir. Küresel düzeyde yaşanan yerelleşme eğilimleri, ülkemizde de yerel-bölgesel inisiyatifleri, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın odağında yer almaya zorlamaktadır. Bu şekilde, yerinden yönetim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kentsel aktörler, yerel kalkınmadaki artan rolleriyle ülke kalkınması açısından hızla öne çıkmaktadır. Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde, yerel ve bölgesel uzmanlaşma sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, yerel kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve beceri bikrimi ve diğer yerel potansiyellere de bağımlı olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen yöreler, dünya ve ülke ekonomisi içerisinde karşılaştırmalı üstünlükler elde edebilmekte ve bu sayede ülke ortalamasından daha fazla büyüme ve gelişme şansı bulurken, ülkenin genel büyümesine, refah ve istikrarına da daha fazla katkı sağlayabilmektedir. Mevcut şartlar altında, ülkeler arası rekabetin artık kentler ve bölgeler arası rekabete dönüştüğü gözlenmektedir. Yeni bölgesel gelişme ve planlama anlayışının en önemli özellikleri; sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları içermesidir. Bu bakımdan, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerel ve bölgesel düzeyde teknik kapasitesi yüksek kurumlar gerekli olmaktadır.Yerel– bölgesel kalkınmada alternatif arayışlar çerçevesinde, Türkiye özelindeki teorik ve pratik tartışmalar, yaklaşımlar ve güncel sorunlara “kamu yönetimi perspektifinden” yoğunlaşan bu çalışma, alanla ilgili teorisyen ve uygulamacılara küçük, mütevazi bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sunuş

Sosyo-Ekonomik Bölgeselleşme ve Bölgesel Kalkınma
Yrd. Doç. Dr. Can Umut ÇİNER
Yerel Demokrasi ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma İlişkisine Tarihsel Bir Bakış: Batı Avrupa ve ABD Deneyimi
Yrd. Doç. Dr. Fikret ELMA
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Kullanımı ile Yerel Yönetim Yatırım Projelerinin Finansmanı
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI, Yrd. Doç. Dr. Deniz ZÜNGÜN
Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler
Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR, Dr. Abdullah ÖZTOPRAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Örneğinde Yine, Yeniden Merkezileşen Türkiye’de Yerel ve Bölgesel Kalkınma
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, Harika UÇAR
Küreselleşme- Yerelleşme Sarmalında Türkiye’de Yerel- Bölgesel Kalkınma Süreçleri ve Yerel Yönetimler
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Vedat Bal, Yrd. Doç. Dr. Güven ŞEKER
Kentsel Dönüşümde Aktörler arası Yönetişim ve Kentsel İşbirliği
Prof. Dr. Halil İbrahim AYDINLI, Salih ÇİFTÇİ
Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Ankara İli Gültepe ve Yatıkmusluk Mahalleleri Örneği
Prof. Dr. Hamit PALABIYIK, Mustafa KARA
Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği
Doç. Dr. F. Neval GENÇ, Ümran ERDOĞAN
Yerel Bölgesel Kalkınmada Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Rolü: Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Örneği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet UÇAR, Recep ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Uluç Çağatay
Kentsel Alanlarda Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi Bakımından Vatandaş Karneleri: Manisa İli 2011 Uygulama Örneği
Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER, Aslıhan ÖZEL

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Mustafa Ökmen Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.