0
Adet
0
Adet
0
TL
Türkiyede Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Kriz
Türkiyede Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Kriz
%20indirim
Liste Fiyatı :
28,00 TL
Orion Fiyatı :
22,40 TL
Kazancınız :
5,60 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145194 | Basım Yılı : 2014 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 550 | Ebat : 14,5x21,5

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada...
&
︻Türkiye'de Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Kriz︻ | Güneri Akalın

Piyasa Ekonomisi konusundaTürkçe literatürde, İstanbul Üniversitesi’nde iki Dünya Savaşı arasında çalışanAlman akademisyenlerin artık güncelliğini kaybetmiş olan eserleri ve bu yazarlardan yapılan bazı çeviriler dışında, pek çalışma yok gibidir. Oysa mevcut iki İktisat Okulu’ndan ana akım Keynesyen Okul olsa dahi, bunun alternatifi, Piyasa Ekonomisi’ni esas alan Hayek’çi yaklaşımdır. Makro modelleme ve politikalar açısından Keynesyen Model, ulus-devlet ekonomisi alanında başarılı sonuçlar verse de; piyasaların işleyişlerinin analizi açısından yeterince açıklayıcı değildir.

Liberal İktisat yaklaşımı, ,“İktisat’ı, Mübadele(alışveriş) Bilimi” olarak tanımlar, kısacası İktisat, Piyasa İlmi’dir. Bu akım, Piyasaların işleyişi hakkında çok açıklayıcı olmakla birlikte; Makro Politikalar konusunu yani Para ve Maliye Politikaları’nı, piyasaya müdahale aracı olarak gördüğü için ilkesel olarak ret eder.Keynesyen İktisat’ı veya Piyasa Ekonomisi yaklaşımını toptan ret edebilecek durumda değiliz. Piyasa Ekonomisi Teorisi’ni geliştirmek isteyen Liberaller’in, Küreselleşme ve Kriz’de, Keynesyen Teori’ninuygulama sonuçlarını izlemelerinde fayda vardır.

Liberaller’in, Keynesyen İktisat’a eleştirisi, devleti piyasalara müdahaleye davet etmesi ve bunun gerekçesi olmasıdır. Küreselleşme sonrasında bu Kriz ortamında, mevcut iki okuldan birisinin kesin doğru olduğunu iddia etmek, bir hayli güçtür. Nitekim Sosyal Refah Devleti Kapitalizm’ine yol açan Keynes ve Beveridge birer Liberal idiler. Aslında Küresel Kriz döneminde de, Piyasa Ekonomisi ve Keynesyen Ekonomi rekâbet halindedir. Hernekadar son yetmiş yıldır Keynesyen Teori, iktisadi hayata öncülük etmiş olsa bile; varılan stagflasyon ve Kriz noktasında; geçerliliği sorgulanmaktadır. Keynesyenler de mevcut Kriz’den,Küreselleşme ile birlikte Liberal politikaların benimsenmesini sorumlu tutmaktadırlar. Eğer Kriz uzar ve Sosyal RefahDevleti, Küresel Kapitalizme dönüşürse Liberteryenler,Keynesyen Para ve Maliye Politikaları ile Kriz atlatılabilirseKeynesyenler,buhrandan güçlenerek çıkacaklardır.

Mevcut Kriz’in varlığıdevleti,piyasaların başına koordinatör olarak diken Keynesyen yaklaşımın, konjonktürel hareketleri,önlediği iddiasını yalanlamaktadır. Dahası devletin gözetiminde kiedilgen girişimci zümreleri ile;Kapitalizm’in sürdürülebilmesi de, tartışmalıdır. Piyasaların,faktör akışkanlıklarının artışına, girişimcilerin hırslarına ve atılımlarına,yeniliklerine ihtiyacı vardır. Kalkınma ve büyüme;piyasa ekonomisi içerisin de başlatılmış ve sürdürülmüş bir harekettir.

Önsöz....................................................................................................... 5
1.Piyasa Ekonomisi.................................................................................. 11
* Piyasa Ekonomisi’nin Nitelikleri............................................................... 18
* Piyasa Ekonomisi’nin Türleri.................................................................... 57
2.Ekonomik Özgürlükler ve Piyasa Ekonomisi .......................................... 61
*Liberaller Açısından Özgürlükler ve Önemi.................................................. 61
*Türkiye Ne kadar Piyasa Ekonomisi dir?..................................................... 78
3.Piyasa ve Devlet..................................................................................... 95
* Piyasa ve Devletin Başarısızlıkları.............................................................. 95
*Devletin Piyasa Ekonomisi’ne Aykırı Faaliyetleri......................................... 131
4.Kapitalizm ve Sosyal Ahlâk.................................................................... 135
 * Din ve Kapitalizm ................................................................................... 137
 * David Kelley’in Ahlâk Devrimi.................................................................... 142
 * Türkiye’de Sosyal Ahlâk ve Piyasa Ekonomisi.................................. ..........160
5.Küreselleşme ve Piyasa Ekonomisi.......................................................... 165
* Washington Mutabakatı ve Küreselleşme................................................. 171
* Küresel Ekonomik Örgütler...................................................................... 194
6.Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye............................................................ 221
*Küresel Kriz’in İşleyiş Süreci .................................................................... 239
*Türkiye Ne Yapmalıdır?............................................................................. 242
7.Girişimci ve Girişimcilik............................................................................. 247
    *İnovasyon ve Yıkıcı Yaratıcılık..................................................................... 254
    *Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimciler........................................................... 262
8.Piyasa Uyumlu Vergi Sistemi..................................................................... 271
*Vergi Sistemlerinin Piyasa Ekonomisi ile Uyumu Gereği.............................. 271
*Piyasa Uyumlu Bir VergiSistemi’nin Kurgusu.............................................. 282
9.Küresel Kapitalizm ve İşgücü Piyasası...................................................... 303
 *İşgücü Piyasası ve Küreselleşme............................................................. 303
 *Türkiye’de İşgücü Piyasası’nın Temel Özellikleri........................................ 317
10.Mali Piyasalar ve Sorunları .................................................................... 327
 *Türkiye’de Mali Piyasaların Bebek Endüstri Sayılmasının Nedenleri............. 330
 *Türkiye’de Tasarruf Hacminin Artırılması için Alınması Gereken Önlemler.... 336
11.Küreselleşme ve Sosyal Refah Devleti Kapitalizmi Krizi........................ 349
 *Sosyal Refah Devleti’nin Gerekçesi.......................................................... 353
 *Türkiye, Küreselleşme ve Sosyal Refah Devleti Uygulamaları....................... 369
Sonuç:......................................................................................................... 373
   *Neden Türkiye Piyasa Ekonomisi Olmalı?............................................... 382
*Küresel Kriz ve Gelecek ........................................................................... 385


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Güneri Akalın Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.