0
Adet
0
Adet
0
TL
Türkiye Teknoloji Tarihi
Türkiye Teknoloji Tarihi
%20indirim
Liste Fiyatı :
30,00 TL
Orion Fiyatı :
24,00 TL
Kazancınız :
6,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145255 | Basım Yılı : 2014 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 268 | Ebat : 16x24

Türkiye Teknoloji Tarihi

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Bilim Tarihi) Anabilim Dalında “Cumhuriyet Dönemi Teknoloji Tarihi (Tarım Alet ve Makineleri, Demir Çelik ve Demiryolu Teknolojileri)” başlığıyla savunulan doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır. Kitapta, belirlenmiş sanayi sektörleri üzerinden yakın tarihimize ilişkin teknoloji tarihi anlatılmaktadır.

Türkiye’de teknoloji tarihi çalışmaları Cumhuriyet Dönemi’nde başlamış olup, bu çalışmalar Cumhuriyet öncesi dönem üzerinde yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet öncesi ve yakın tarihimize ilişkin yapılmış olan az sayıdaki çalışma içerisinde ülke kalkınmasında büyük öneme sahip sanayi sektör teknoloji tarihleri bulunmamaktadır. Bu sebeple, hazırlanan bu eserle yakın tarihimize yönelik teknoloji tarihi çalışmalarına bir ivme kazandırmak amaçlanmıştır.
Bunun yanısıra, eserin gelecekte yapılacak Türkiye Teknoloji Tarihi konulu benzer çalışmalara örnek olacağı gibi, kaynaklık da teşkil edeceği düşünülmektedir. Türkiye’de sanayi sektörlerindeki teknolojinin gelişimini inceleyen çalışma, aynı zamanda seçilen sanayi alanlarındaki teknolojilerle bağlantılı bilim dallarına ilişkin bilgilere de yer vermektedir.

Çalışmada teknoloji tarihi literatürünün elverdiği ölçüde birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve sanayi alanlarında faaliyette bulunan tesisler, kurumlar, müzelerde saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir.


ÖNSÖZ.................................................................................................. 5
RESİMLER............................................................................................ 9                                                                                                
TABLOLAR.........................................................................................                                                                                                                                                                         
ŞEMALAR...........................................................................................                                                                                                                                                                          
GİRİŞ................................................................................................... 13                                                                                                      
BİRİNCİ BÖLÜM
 
1.TARIM ALET VE MAKİNELERİ TEKNOLOJİLERİ.......................                                                                                                                                                 
1.1.1862-1923 Yılları Arasında Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri 24                                                                        
   1.1.1.Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri.................................... 24                                        
   1.1.2.Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri ve Eğitim..................... 40                        
   1.1.3.Tarım Alet ve Makineleri Alanında Yayımlanan Eserler.......... 41              
1.2.1923-1949Yılları Arası Tarım Alet ve Makinleri Teknolojileri....... 46
   1.2.1.Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri Uygulama Kurumları.. 49                                                                         
      1.2.1.1.Atatürk Orman Çiftliği....................................................... 49
      1.2.1.2 Zirai Kombinalar................................................................ 60
      1.2.1.3 Türkiye Zirai Donatım Kurumu.......................................... 60
      1.2.1.4.Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü...................... 64
      1.2.1.5.Makine Kimya Endüstrisi Kurumu..................................... 65
  1.2.2.Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri ve Eğitim..................... 66          
1.3. 1949 Sonrası Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri.................... 79
   1.3.1.Marshall Yardımları ve Tarım Alet ve Makineleri Teknolojileri 79                                                                  
   1.3.2.Minneapolis-Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Fabrikası 83                                                                            
   1.3.3.HSG Traktörü........................................................................... 86                                                                   
1.4. Bölüm Sonuç ve Değerlendirmeleri............................................... 92                                                                                       
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
2. DEMİRÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ..................................... 95
2.1. Demir Çelik................................................................................... 95                                                                         
2.2. Demir Çelik Üretim Teknolojileri Tarihi........................................ 97                                                                   
2.3. Günümüzde Demir Çelik Üretim Teknolojileri............................ 102             
2.4. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demir Çelik Üretim Teknolojileri.... 107
   2.4.1.Demir Çelik Teknolojileri Uygulama Kurumları..................... 108           
      2.4.1.1.Kırklareli Demirköy Demir Dökümhanesi........................ 108
      2.4.1.2.Zeytinburnu Demir Fabrikası........................................... 109                                
   2.4.2.Demir Çelik Üretim Teknolojileri Alanında Yayımlanmış
             Eserler ve Demir Çelik Eğitimi.............................................. 111              
2.5. Cumhuriyet’in Kuruluşundan 1955 Yılına Kadar Demir
       Çelik Üretim Teknolojileri........................................................... 115
   2.5.1.Demir Çelik Teknolojileri Uygulama Kurumları..................... 117   
      2.5.1.1. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu.................................. 117                         
      2.5.1.2. Karabük Demir Çelik Fabrikaları.................................... 124
   2.5.2.1923-1955 Yılları Arasında Demir Çelik Teknolojileri
             Eğitimi ve Demir Çelik Alanında Yayımlanmış Eserler......... 139
2.6. 1955 Sonrası Demir Çelik Üretim Teknolojileri.......................... 145              
  2.6.1.Demir Çelik Teknolojileri Uygulama Kurumları..................... 146            
      2.6.1.1.İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş........................................ 146   
      2.6.1.2.Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A. Ş............................... 151
      2.6.1.3.İskenderun Demir Çelik Fabrikaları................................. 159  
      2.6.1.4.Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi.................. 160
   2.6.2.1955 Sonrası Demir Çelik Teknolojileri Eğitimi ve Demir
            Çelik Alanında Yayımlanmış Eserler...................................... 161                               
2.7. Bölüm Sonuç ve Değerlendirmeleri............................................. 165
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
3. DEMİRYOLU TEKNOLOJİLERİ.................................................. 175                  
3.1. Genel Demiryolu Teknolojileri Tarihi......................................... 175
3.2. 1856-1923 Yılları Arasında Demiryolu....................................... 181
   3.2.1.Osmanlı Döneminde Demiryolu Teknolojileri Alanında Yayımlanmış
             Eserler, Demiryolu Eğitimi.................................................... 189
3.3. 1923-1950 Arası Demiryolu Teknolojileri.................................. 196
   3.3.1.Demiryolu Teknolojileri Uygulama Kurumları....................... 202
      3.3.1.1.Eskişehir Cer Atölyesi...................................................... 202
      3.3.1.2.Sivas Tamir Atölyesi ve Vagon Fabrikası......................... 204                
      3.3.1.3.Ankara Demiryolu Fabrikası............................................ 207
      3.3.1.4.Derince Ahşap Travers Enjeksiyon Fabrikası................... 207
      3.3.1.5.KARDEMİR ve MKEK Kırıkkale Çelik Fabrikası............ 210  
   3.3.2.Cumhuriyet Dönemi’nde Demiryolu Teknolojileri Alanında
            Yayımlanmış Eserler ve Demiryolu Eğitimi............................ 212
3.4. 1950 Sonrası Demiryolu Teknolojileri........................................ 219                             
   3.4.1.Demiryolu Teknolojileri Uygulama Kurumları....................... 221               
      3.4.1.1.Cumhuriyet Dönemi’nde Kurulan Demiryolu
                  Fabrikalarında Devam Eden Çalışmalar........................... 221   
      3.4.1.2.Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi............................... 225  
   3.4.2. Elektrikli Tren Uygulamaları................................................. 229                                        
   3.4.3.1950 Sonrası Dönemde Demiryolu Teknolojileri Eğitimi....... 230
3.5. Bölüm Sonuç ve Değerlendirmeleri............................................. 231
SONUÇ.............................................................................................. 237
KAYNAKÇA..................................................................................... 252


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.