0
Adet
0
Adet
0
TL
Mikro İktisat Çalışma Kitabı
Mikro İktisat Çalışma Kitabı
%20indirim
Liste Fiyatı :
33,00 TL
Orion Fiyatı :
26,40 TL
Kazancınız :
6,60 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145347 | Basım Yılı : 2014 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 341 | Ebat : 16 x 24 cm

Mikro İktisat Çalışma Kitabı

Bu eserde temel mikro iktisat konuları çıkmış sorularla bir arada ele alınmıştır. İktisat Serisinin ilki olan bu kitapda sınavlarda çıkmış sorular, özgün sorular ve çözümleri bulunmaktadır.Bu kapsamda; KPSS, Sayıştay, Mali Hizmetler Uzman yardımcılığı, Ziraat Bankası Teftiş Kurulu ve Kamu İhale Kurumu, Kaymakamlık, İç denetçilik, gibi sınavlarla ilgili mikro iktisat sorularının çözümlerine, bu konuların hemen arkasında yer verilmiştir. Daha sonrada bölüm ile ilgili pekiştirme sağlamak amacıyla test soruları eklenmiştir. Dolayısı ile okuyucu hangi bölümlerde zorlanıyorsa o bölüm konularını ve sorularını tercih ederek daha çok çalışma olanağı bulup eksiklikleri giderecektir.Bu eserin okuyucusu, bir yandan mikro iktisada ilişkin çıkmış soruların ağırlıklı olarak hangi konulardan geldiğini tespit edebilecek, bir yandan da mikro iktisat dersinin en temel konularını incelemiş olacaktır.

BİRİNCİ KISIM
TÜKETİCİ TEORİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
FAYDA, FARKSIZLIK ANALİZİ
1. MARJİNAL FAYDA İLKESİ (KARDİNAL YAKLAŞIM)..................................... 1
A. TOPLAM VE MARJİNAL FAYDA............................................................................. 1
B. AZALAN MARJİNAL FAYDA YASASI..................................................................... 3
C. DEĞER ÇELİŞKİSİ......................................................................................................... 4
2. ORDİNAL FAYDA YA DA FARKSIZLIK EĞRİLERİ
..... TEORİSİ............................................................................................................................ 5
A. VARSAYIMLAR............................................................................................................... 5
B. FAYDA DÜZEYİ VE FARKSIZLIK EĞRİLERİ..................................................... 6
C. FARKSIZLIK EĞRİLERİNİN ÖZELLİKLERİ...................................................... 7
D. STANDART OLMAYAN FARKSIZLIK EĞRİLERİ.............................................. 8
E. SINIRLI PARASAL GELİR: BÜTÇE DOĞRUSU................................................. 14
F. BÜTÇE DOĞRUSUNUN KAYMASI.......................................................................... 17
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR............................................................ 19
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI......................................................................... 26
İKİNCİ BÖLÜM
FİYATLARDAKİ DEĞİŞME, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİCİ DENGESİ
1.FİYAT DEGİŞİMİNİN ETKİLERİ............................................................................. 31
A. İKAME ETKİSİ.............................................................................................................. 31
B. GELİR ETKİSİ............................................................................................................... 31
2.TÜKETİCİ DENGESİ VE TALEP.............................................................................. 33
A. TÜKETİCİ DENGESİ (FAYDA MAKSİMİZASYONU)....................................... 33
B. TÜKETİCİ DENGESİ VE TALEPLE İLİŞKİSİ................................................... 35
C. TÜKETİCİ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ.................................................................. 36
1. Marjinal Faydadaki Değişimin Tüketici Dengesine Etkisi.................................. 36
2. Bir Malın Fiyatındaki Değişimin Tüketici Dengesine Etkisi............................... 37
3. Gelirdeki Değişimin Tüketici Dengesine Etkisi....................................................... 37
3. HİCKS YAKLAŞIMI...................................................................................................... 38
A. NORMAL MAL DURUMUNDA İKAME ETKİSİ................................................. 38
B. NORMAL MAL DURUMUNDA GELİR ETKİSİ.................................................. 40
C. NORMAL YA DA ÜSTÜN MALLAR........................................................................ 41
D. TUTULMAYAN (DÜŞÜK) MALLAR....................................................................... 41
E. TUTULMAYAN MALLAR VE GİFFEN PARADOKSU...................................... 42
4. SLUTSKY YAKLAŞIMI............................................................................................... 45
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR........................................... 46
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI......................................................................... 52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TALEP
1. BİREYSEL TALEP........................................................................................................ 57
A. TALEP YASASI.............................................................................................................. 57
B. TALEP ŞEDÜLÜ............................................................................................................ 58
C. TALEP EĞRİSİ.............................................................................................................. 59
2. PİYASA TALEP EĞRİSİ.............................................................................................. 60
3. TALEBİN FİYAT-DIŞI BELİRLEYİCİLERİ......................................................... 62
A. ZEVK VE TERCİHLER.............................................................................................. 62
B. GELİR VE GELİR DAĞILIMI.................................................................................. 62
C. MALLA İLİŞKİLİ DİĞER MALLARIN FİYATLARI......................................... 63
D. ALICILARIN SAYISI.................................................................................................... 63
E. FİYATLAR VE GELİRLER HAKKINDAKİ BEKLENTİLER......................... 63
4. TALEPTEKİ DEĞİŞMELER..................................................................................... 63
5. TALEP EDİLEN MİKTARDAKİ DEĞİŞME İLE TALEPTEKİ DEĞİŞME. 66
6. ESNEKLİKLER.............................................................................................................. 68
A. TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ................................................................................. 68
B. NOKTA VE YAY ESNEKLİĞİ................................................................................... 70
C. ESNEKLİK DEĞERLERİNE GÖRE ÇEŞİTLİ TALEP
..... EĞRİLERİ...................................................................................................................... 73
1. İki talep eğrisinin esnekliklerinin karşılaştırılması.............................................. 74
2. Sabit esneklikli talep eğrileri....................................................................................... 75
3. Talebin fiyat esnekliği ve toplam gelir..................................................................... 77
4. Talebin fiyat esnekliğini belirleyen etkenler.......................................................... 77
D. DİĞER ESNEKLİKLER.............................................................................................. 78
1. Talebin gelir esnekliği................................................................................................... 78
2. Çapraz talep esnekliği................................................................................................... 79
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR........................................... 79
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI......................................................................... 89
İKİNCİ KISIM
ÜRETİCİ TEORİSİ
IV.ÜRETİM FONKSİYONU VERİM ANALİZİ.......................................................... 93
1.ÜRETİM............................................................................................................................. 93
2. GİRDİ VE ÇIKTI............................................................................................................ 94
3. ÜRETİMDE DÖNEMLER........................................................................................... 95
A. PİYASA DÖNEMİ.......................................................................................................... 95
B. KISA DÖNEM................................................................................................................. 95
C. UZUN DÖNEM............................................................................................................... 96
4. KISA DÖNEM ÜRETİM FONKSİYONU................................................................. 96
5. TOPLAM, ORTALAMA VE MARJİNAL FİZİK ÜRÜN...................................... 97
6. AZALAN VERİMLER YASASI................................................................................ 100
7. ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ.......................................................................................... 101
A. ÖLÇEĞE GÖRE SABİT GETİRİ........................................................................... 101
B. ÖLÇEĞE GÖRE ARTAN GETİRİ......................................................................... 102
C. ÖLÇEĞE GÖRE AZALAN GETİRİ...................................................................... 102
8. ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ............................................................................... 102
A. DOĞRUSAL ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ................................................... 103
B. EŞ ÜRÜN EĞRİLERİNİN ÖZELİKLERİ............................................................. 105
C. ÜRETİM İMKANLARIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR................................ 105
i. Ekonomik Büyüme ve Üretim İmkanları Eğrisi................................................... 106
ii. Etkinlik........................................................................................................................... 109
9. FAKTÖRLERİN OPTİMUM BİLEŞİMİ: EŞ ÜRÜN
.. EĞRİLERİ....................................................................................................................... 110
10. ÜRETİCİ DENGESİ.................................................................................................. 114
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR......................................... 115
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 124
V. MALİYET TEORİSİ................................................................................................... 127
1. ÜRETİMİN EKONOMİK MALİYETLERİ.......................................................... 127
2. KISA DÖNEM ÜRETİM MALİYETLERİ............................................................ 128
A. SABİT MALİYETLER............................................................................................... 129
B. DEĞİŞKEN MALİYETLER..................................................................................... 129
C. TOPLAM MALİYETLER......................................................................................... 129
D. DİĞER KISA DÖNEM MALİYETLERİ............................................................... 129
i. Ortalama Maliyetler.................................................................................................... 129
ii. Marjinal Maliyetler..................................................................................................... 133
3. MALİYETLERİN HESAPLANMASI VE GRAFİKSEL GÖSTERİMİ.......... 135
4. UZUN DÖNEM MALİYETLERİ............................................................................. 140
A. UZUN DÖNEM ORTALAMA MALİYETLERİ.................................................. 140
B. UZUN DÖNEM MARJİNAL MALİYETLERİ..................................................... 142
5. MALİYET EĞRİLERİNDE DEĞİŞMELER........................................................ 143
A. VERGİLER................................................................................................................... 143
B. FAKTÖR FİYATLARI............................................................................................... 144
C. TEKNOLOJİ................................................................................................................ 144
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR......................................... 145
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 151
VI. ARZ................................................................................................................................ 155
1. ARZIN TANIMI............................................................................................................ 155
2. ARZ YASASI.................................................................................................................. 155
3. ARZ ŞEDÜLÜ VE ARZ EĞRİSİ............................................................................... 156
4. PİYASA ARZ EĞRİSİ................................................................................................. 158
5. ARZI ETKİLEYEN DİĞER ETKENLER............................................................. 159
6. ARZDA DEĞİŞMELER.............................................................................................. 160
A. Kaynak (Girdi) Maliyetleri....................................................................................... 161
B. Teknoloji........................................................................................................................ 161
C. Diğer Malların Fiyatları............................................................................................ 161
D. Beklentiler..................................................................................................................... 161
E. Üreticilerin Sayısı........................................................................................................ 162
F. Vergi ve Sübvansiyonlar............................................................................................ 162
G. Hükümet Kısıtlamaları.............................................................................................. 162
7. ARZDAKİ DEĞİŞME İLE ARZ EDİLEN
..... MİKTARDAKİ DEĞİŞME....................................................................................... 162
8. ARZ ESNEKLİĞİ......................................................................................................... 164
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR......................................... 167
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 173
VII. PİYASA DENGESİ................................................................................................... 177
1.PİYASA DENGESİNİN OLUŞMASI......................................................................... 177
2. DENGE NOKTASINDAKİ DEGİŞMELER........................................................... 181
A. ARZDAKİ DEĞİŞMELER........................................................................................ 181
B. TALEPTEKİ DEĞİŞMELER.................................................................................. 182
C. ARZ VE TALEBİN BİRLİKTE DEĞİŞMESİ...................................................... 184
3. FİYAT KONTROLLERİ............................................................................................ 189
A. TAVAN FİYATLAR.................................................................................................... 190
B. TABAN FİYATLAR.................................................................................................... 191
4. TÜKETİCİ ARTIĞI..................................................................................................... 194
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.......................................................... 195
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 204
ÜÇÜNCÜ KISIM:
FİRMA TEORİSİ
VIII. TAM REKABET PİYASASINDA FİYAT TEORİSİ...................................... 207
1.TAM REKABET PİYASASININ VARSAYIMLARI............................................. 207
2. TAM REKABET PİYASASINDA PİYASA VE FİRMA
..... TALEP EĞRİSİ.......................................................................................................... 209
3.TAM REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEMDE
.. KAR MAKSİMİZASYONU......................................................................................... 210
A. TOPLAM GELİR-TOPLAM MALİYET YAKLAŞIMI.................................... 211
a. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Gelirleri................................... 211
b. Kâr Maksimizasyonu.................................................................................................. 212
B. MARJİNAL MALİYET-MARJİNAL GELİR YAKLAŞIMI............................ 214
4. MARJİNAL MALİYET VE KISA DÖNEM FİRMA ARZ
 .... EGRİSI.......................................................................................................................... 216
5. UZUN DÖNEMDE KÂR MAKSİMİZASYONU.................................................... 217
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.......................................................... 220
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 229
IX. MONOPOL.................................................................................................................. 233
I.MONOPOL (TEKEL)................................................................................................... 233
1.TAM TEKEL KOŞULLARI ALTINDA FİYAT TEORİSİ................................. 233
2. TEKELCİ FİYATLAR VE ÜRETİM MİKTARI................................................. 234
A. TEKEL TALEBİ VE TEKELCİNİN GELİRLERİ............................................ 234
B. KISA DÖNEMDE TEKELCİ DENGESİ............................................................... 238
3. TEKEL PİYASASINDA UZUN DÖNEMDE DENGE......................................... 240
4. TEKELDE FİYAT FARKLILAŞTIRMASI........................................................... 240
A. FİYAT FARKLILAŞTIRMASININ TÜRLERİ.................................................... 241
B. FİYAT FARKLILAŞTIRMASININ KOŞULLARI.............................................. 241
5.TEKEL PİYASASI İLE TAM REKABET PİYASASININ KARŞILAŞTIRILMASI 243
II. MONOPOLCÜ (TEKELCİ) REKABET PİYASALARI.................................... 243
1.TEKELCİ REKABET PİYASASI............................................................................. 244
A. TEKELCİ REKABET PİYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ................... 244
B. TEKELCİ REKABET PİYASASINDA KISA DÖNEM DENGESİ................. 245
C. TEKELCİ REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM DENGESİ................ 246
D. TAM REKABET PİYASASI İLE TEKELCİ REKABET
..... PİYASASI-NIN KARŞILAŞTIRILMASI.............................................................. 247
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR......................................... 248
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 257
X. OLİGOPOL.................................................................................................................. 261
1.OLİGOPOL PİYASALARINDA FİYAT TEORİSİ............................................... 261
2.İKİ FİRMALI GELENEKSEL DÜOPOL MODELLERİ................................... 262
A. COURNOT MODELİ.................................................................................................. 262
a. Cournot Süreci.............................................................................................................. 262
b. Tepki Eğrileri................................................................................................................ 265
B. BERTRAND ÇÖZÜMÜ.............................................................................................. 266
C. STACKELBERG MODELİ..................................................................................... 268
D.CHAMBERLİN’İN OLİGOPOL MODELİ:OLİGOPOL PİYASALARINDA İSTİKRARLILIK (KÜÇÜK GRUP MODELİ)............................................................................................................................................ 269
E. DİRSEKLİ TALEP TEORİSİ (SWEZZY)............................................................ 271
3. OLİGOPOL VE GİZLİ ANLAŞMALAR: KARTEL........................................... 273
A. KARTELLERİN KURULMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER................... 273
B. KARTELİN EKONOMİK ANALİZİ...................................................................... 277
C. ÜYESİNİN BAKIŞ AÇISINDAN KARTEL........................................................... 277
D. KARTEL İÇİ KOTALARIN BELİRLENMESİ................................................... 279
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.......................................................... 281
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 286
DÖRDÜNCÜ KISIM
 FAKTÖR PİYASALARI
PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
XI.BÖLÜM: FAKTÖR PİYASASI VE FAKTÖR GELİRLERİ........................... 291
1. FAKTÖR PİYASALARI............................................................................................. 291
A. FAKTÖR TALEBİ...................................................................................................... 292
a. Talep Edilen Mal Miktarı.......................................................................................... 292
b. Faktörlerin (Kaynakların) Verimliliği................................................................... 292
c. Diğer Faktörlerin Fiyatları........................................................................................ 293
B. FAKTÖR İSTİHDAM KARARININ OLUŞTURULMASI................................. 293
C. FAKTÖR PİYASA TALEBİ...................................................................................... 296
D. FAKTÖR TALEP ESNEKLİĞİ............................................................................... 296
E. FAKTÖR ARZI............................................................................................................ 297
F. FAKTÖR FİYATININ BELİRLENMESİ.............................................................. 298
2. FAKTÖR GELİRLERİ............................................................................................... 299
A. ÜCRET........................................................................................................................... 299
B. FAİZ................................................................................................................................ 301
a. Faiz Oranının Belirlenmesi....................................................................................... 302
b. Faiz Oranlarının Farklılaşmasının Nedenleri...................................................... 303
C. RANT.............................................................................................................................. 303
D. KÂR................................................................................................................................. 304
XII.PİYASA BAŞARISIZLIKLARI - KAMU TERCİHİ VE DIŞSALLIKLAR. 307
I.PİYASA BAŞARISIZLIKLARI.................................................................................. 307
1. EMEK PİYASASINDA BAZI BAŞARISIZLIKLAR........................................... 307
A. ÜCRET YAPIŞKANLIKLARI.................................................................................. 307
a. Güvenceli Emek Sözleşmesi....................................................................................... 307
b. Denge Ücreti Olmayan Bir Ücretin Belirlenmesi
  (Menü Maliyetleri Teorisi).......................................................................................... 307
c. İçerdekiler - Dışarıdakiler Teorisi........................................................................... 308
i. İşe Alma ve İşten Çıkarma Maliyeti......................................................................... 308
ii. İşbirliği ve Taciz Etme............................................................................................... 308
iii. Emek Dönüştürme Maliyeti..................................................................................... 308
d. Etkin Ücret Hipotezi.................................................................................................... 309
B. HİSTERESİS OLGUSU.............................................................................................. 310
2. MAL PİYASASINDA PİYASA BAŞARISIZLIKLARI........................................ 311
A. KATALOG YA DA MENÜ MALİYETLERİ TEORİSİ..................................... 311
B.MARJİNAL MALİYET EĞRİSİNİN EĞİMİ, ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE DOĞAL TEKEL          312
C. BİLGİLENME, İŞLEM MALİYETLERİ ............................................................ 312
D. ASİMETRİK BİLGİLENME VE AKERLOF LİMONU
..... SORUNU....................................................................................................................... 314
E. TERS SEÇİM VE AHLAKİ TEHLİKE (MORAL HAZARD) SORUNU....... 315
II. KAMU TERCİHİ VE DIŞSALLIKLAR................................................................. 316
1. SOSYAL OPTİMALLİK VE SERBEST PİYASALAR ...................................... 316
A.POZITIF DIŞSALLIKLAR........................................................................................ 317
B.NEGATIF DIŞSALLIKLAR...................................................................................... 318
C.ÜRETIM DIŞSALLIKLARI....................................................................................... 318
a. Pozitif üretim dışsallığı yaratan üretim faaliyetleri...................................... 318
b. Negatif üretim dışsallığı yaratan üretim faaliyetleri..................................... 318
c. Pozitif tüketim dışsallığı yaratan üretim faaliyetleri..................................... 319
d. Negatif tüketim dışsallığı yaratan üretim faaliyeti............................................. 319
D.TÜKETIM DIŞSALLIKLARI................................................................................... 320
a.Tüketim sonucu doğan pozitif tüketim dışsallığı................................................... 320
b. Tüketim sonucu doğan negatif tüketim dışsallığı................................................. 320
c. Tüketim sonucu doğan pozitif üretim dışsallığı................................................ 320
d.Tüketim sonucu doğan negatif üretim dışsallığı................................................... 321
2. DIŞSALLIKLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN PİYASA BAŞARISIZLIKLARI İÇİN ÇÖZÜMLER 321
A. MÜLKİYET HAKLARININ SAĞLANMASI........................................................ 321
B. DÜŞÜK İŞLEM MALİYETLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ............................. 321
C. VERGİLER VE SÜBVANSİYONLAR.................................................................... 322
D. DEVLET DÜZENLEMELERİ................................................................................. 324
3. KAMUSAL MALLAR................................................................................................. 325
4. KİRLİLİĞİN KONTROLÜ........................................................................................ 326
5. KAMU TERCİHİ.......................................................................................................... 328
BÖLÜM İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR.......................................................... 330
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI....................................................................... 336
KAYNAKLAR.................................................................................................................... 339


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

İlker Parasız Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.