0
Adet
0
Adet
0
TL
Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları
Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları
%20indirim
Liste Fiyatı :
22,00 TL
Orion Fiyatı :
17,60 TL
Kazancınız :
4,40 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145453 | Basım Yılı : 01.03.2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 256 | Ebat : 14,5 x 21,5 cm

Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları

Elinizdeki çalışmanın temelleri, araştırma bursuyla ABD’de bulunduğum dönemde atıldı. Türkçe’de toplumsal hareketler teorisine dair pek az kitabın olması, bizi böyle bir kitabı yazmaya itti. Kıymetli dostum Özgür Sarı’nın teşvikiyle yazmaya başladığım bu çalışmanın olgunlaşması için belirli bir süre daha gerekti. Bu süre içerisinde değerli meslektaşım ve oda arkadaşım Hasan Güler’in cesaretlendirmelerini burada anmam gerekir.

Kitabın teorik kısmı dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde kolektif eylem kuramları, ikinci bölümde ise toplumsal hareketler teorileri ele alınıyor. Klasik toplumsal hareketlerden, hem kullandığı kaynaklar hem de çıkış amacı bakımından ayrılan, yeni toplumsal hareketlerin değişik boyutları ise elinizdeki kitabın üçüncü bölümünün konusu oldu. Dördüncü bölüm ise, yeni toplumsal hareketlerin kimlik, küreselleşme, sivil toplum ve medya ile olan ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kitabın teorik temelini oluştururken okuma tavsiyeleriyle işimi kolaylaştıran, Delaware Üniversitesi Sosyoloji ve Suç Adaleti Bölümü öğretim üyelerinden kıymetli hocam Benigno E. Aguirre’ye teşekkür etmek istiyorum.

Çalışmanın oluşum sürecinin, Arap Baharı olarak da adlandırılan Ortadoğu İsyanları’na denk gelmesi, ilk önce sadece teorik bir çalışma olarak yapmayı planladığımız kitaba örnek olaylar eklemeyi düşünmemizi sağladı. Bu bağlamda, yeni toplumsal hareket örnekleri olarak Arap Baharı İsyanları’nın dört önemli tecrübesini; Suriye, Mısır, Tunus ve Yemen’i farklı zaman dilimleri içinde ele aldık. Teorik kısım ile örnek olaylar arasında Ortadoğu gençliğinin alternatif kamusal alanlarına dair bir değerlendirmeye yer verdik. Suriye ve Mısır'a ilişkin isyan/devrim süreçlerini, konunun uzmanı akademisyenlerin kaleminden aktardık. Tunus ve Yemen’deki isyan/devrim süreçlerini, ülkemiz akademyasında Ortadoğu’ya ilişkin çalışmalarda nadir görülen bir durum olsa da yerli kadın akademisyenlerin gözünden göstermeye çalıştık.

Önsöz..................................................................................... ıx
Yazarların Özgeçmişleri....................................................... xı
Giriş...................................................................................... xv
1.BÖLÜM- İRRASYONALİTENİN KOLEKTİFLEŞMESİ: KOLEKTİF DAVRANIŞLAR     1
Kolektif Davranış Teorileri...................................................... 3
a-Sembolik Etkileşimcilik ve Kolektif Davranış:...................... 8
b-Katma-Değer Kuramı ve Kolektif Davranış........................ 12
c-Göreli Yoksunluk ve Kolektif Davranış.............................. 16
Kaynakça............................................................................... 19
2. BÖLÜM - KOLEKTİFİN RASYONALİZASYONU:       TOPLUMSAL HAREKETLER     21
Toplumsal Hareket Teorileri.................................................. 22
a-Rasyonel Seçim Teorisi....................................................... 25
b-Kaynak Seferberliği Teorisi................................................ 28
c-Siyasi Süreçler Teorisi......................................................... 36
Kaynakça............................................................................... 40
3.BÖLÜM: SINIFTAN KİMLİĞE:                                              YENİ SOSYAL HAREKETLER        41
a-Kültürel Yaklaşım ve Çerçeveleme Teorisi......................... 50
b-Repertuvar (Dağarcık) Yaklaşımı........................................ 59
Kaynakça:.............................................................................. 62
4.BÖLÜM - KİMLİK, KÜRESELLEŞME, SİVİL TOPLUM, SOSYAL MEDYA           65
a-Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik................................. 65
b-Yeni Toplumsal Hareketler ve Küreselleşme...................... 75
c-Yeni Toplumsal Hareketler ve Sivil Toplum....................... 81
d-Yeni Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya..................... 87
Kaynakça............................................................................... 96
5.BÖLÜM: ORTADOĞU’DA GENÇLİK, SİYASAL
KATILIM ve SOSYAL MEDYA..................................... 101
a-Siyasi Baskı Grubu Olarak Gençliğin Yükselişi................ 102
b-Siyasetin Zemini: Kamusal Alan....................................... 105
c-Alternatif Siyasetin Kamusal Alanları: Sosyal Medya ve Grafiti     107
d-Farklı Bir Toplumsal Kategori Olarak Gençlik.................. 110
e-Yeni Toplumsal Hareketler ve Arap Baharı...................... 113
f-Arap Baharı bir Sosyal Medya Devrimi mi?...................... 115
Kaynakça:............................................................................ 121
6.BÖLÜM: SURİYE’DE ARAP BAHARI KIŞA MI
  DÖNÜYOR?.................................................................... 123
a-Tarihte Suriye................................................................... 124
b-Suriye’de Osmanlı Hakimiyeti ve İlk Toplumsal Hareketler 125
c-BAAS Hareketi, Toplumsal Bir Hareket midir?................. 128
d-Baba Esad’dan Oğul Esad’a Kontrollü Dönüşüm............. 132
e-Suriye’de Muhalefetin Baş Aktörleri................................. 136
f-Suriye’de Arap Baharı Kışa mı Dönüyor?......................... 140
Kaynakça............................................................................. 150
7.BÖLÜM: MISIR “BAHARI” VE Ç/ALINAN DEVRİM 153
a-Yeni Toplumsal Hareketler Ekseninde Mısır Baharı.......... 154
b-Mısır: Geçmişten Günümüze Toplumsal Yaşam............... 159
c-Mısır’da Toplumsal Muhalefet.......................................... 161
d-Mısır’da Muhalefetin Zaferi.............................................. 163
e- Mursi Hükümeti, Bozulan İttifaklar ve Askeri Darbe....... 167
f- Çalınan/Geri Alınan Devrim............................................. 172
Kaynakça............................................................................. 173
8.BÖLÜM: TUNUS DEVRİMİNİN KRONOLOJİSİ....... 175
a-Tunus Devrimi neden oldu?.............................................. 175
b-Tunus’u Değiştiren 29 Gün............................................... 176
Muhammed el-Buazizi’nin intiharı....................................... 176
Liselilerin Hareketi............................................................... 178
UGTT Sendikasının Devrimdeki Rolü................................. 178
Ordunun rolü....................................................................... 180
Bin Ali’nin Kaçışı................................................................ 180
c-Tunus Devriminden Sonraki Üç Senenin Bilançosu.......... 180
Demokrasiye Bir Adım........................................................ 180
Düşünce ve İfade Özgürlüğü............................................... 181
Sosyal Durum...................................................................... 182
Politik Şiddet........................................................................ 183
Tunus Anayasası: 26 Ocak 2014......................................... 184
9.BÖLÜM- ARAP ALEMİNDE YEŞEREN DEMOKRASİ:
  TUNUS.............................................................................. 185
a-Yasemin Baharı Nasıl Geldi?............................................ 185
b-Kurucu Meclis Çalışmaları................................................ 187
c-Karanlık Eller İşbaşında.................................................... 188
d-Sivil Anayasanın Kabulü.................................................. 189
e-İki-Devirteslim Testi ve Tunus.......................................... 191
f-2014 Seçimlerinin Tetiklediği Bazı Tartışmalar................. 193
g-Nida Partisinin İkinci Zaferi.............................................. 196
Kaynakça:............................................................................ 197
10.BÖLÜM- YEMEN el-ŞEBAB DEVRİMİ..................... 199
a-Tarihsel Arka Plan............................................................ 200
b-Birleşme’den el-Şebab Halk Devrimi’ne........................... 202
c-Yemen el-Şebab Devrimi.................................................. 205
Birinci Aşama: Barışçıl Gençlik Eylemleri........................... 205
Gençlerin, Kadınların ve Kabilelerin Katılımı...................... 209
Yemen Baharı’nın Seyrini Değiştiren Onur Cuması............. 212
İkinci Aşama :Barışçıl el-Şebab Devrimi’nin Siyasal İzleği.. 215
Üçüncü Aşama : Geçiş Dönemi ve Körfez Girişimi Sonrası 216
d-Kapsamlı Ulusal Diyalog.................................................. 217
Kaynakça............................................................................. 223     
11.BÖLÜM:HUSİ DARBESİNİN ARDINDAN:
YEMEN’DE NELER OLUYOR?................................. 225
a-Yemen Niçin Daha Önemli?............................................. 228
b-Yemen’de Mevcut Kırılgan Yapı...................................... 229
c-Husilerin Yükselişi............................................................ 231
d-Ali Abdullah Salih, Hala Etkin mi?................................... 233
e-Uluslararası Aktörler ve Yemen........................................ 234
f-Husi-el Kaide Çatışması, Şii-Selefi Savaşına Dönüşür mü? 235
Kaynakça............................................................................. 236

ŞADİMAN KONDAK

HALK BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ / ANKARA

IBAN:TR 02 0001 2009 3870 0009 000997

HESAP NO:09000997

ŞUBE KODU:0387

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.