0
Adet
0
Adet
0
TL
Siyaset Psikolojisi
Siyaset Psikolojisi
%20indirim
Liste Fiyatı :
30,00 TL
Orion Fiyatı :
24,00 TL
Kazancınız :
6,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145460 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 316 | Ebat : 16 x 24 cm

Siyaset Psikolojisi

İnsan psikolojisi ve Siyaset Psikolojisi üzerine yapılan tanımlamalar, insanın tek boyutlu olarak, tek güdülü olarak, tek amaçlı olarak tanımlanamayacağını da göstermektedir. İnsan, tek bir dürtünün aracı olarak algılanamayacağı gibi, rasyonel veya irrasyonel bir tek belirleyici sebebin deterministik nedeni veya sonucu/ürünü olarak da ele alınamaz. İnsan; “çeşitli yoğunluk durumlarında oluşan sonuçların bileşiminden çok daha fazlasıdır”. Bu yüzden, sonsuz sayıda insan davranış güdüsü, sonsuz sayıda insan ilişkilerinin kombinezonu olabilir. Asıl olan, siyasetin tüm insanları ortak bir üst aklın ürünü olan güdü ile tercihe zorlamaması, onların hayatını bir üstün/”iyi” doğa ile düzenlememesidir. Siyaset, insanların doğasını, doğasının iyileştirilmesini, geliştirilmesini düzenlemek üzerine değil, insan doğasının kendisini gerçekleştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve gelişmesini kolaylaştıran şartları yaratmak üzerine kurulmalıdır. Tek gelişme yolu da bireyin kendi özgürlüğünü sadece kendisinin belirlemesi/planlamasıdır. Diğer tüm belirleyici/düzenleyici/planlayıcı siyasetler bireyin köleliğini geliştirir. Bu planlayıcı politikaların amacı, yönü ve yöntemi ne olursa olsun, nereye olursa olsun. İnsanı “mutlu kılma” adına söylenen ve uygulanan tüm siyaset kurgulamaları, insanın “mutlu olma” hakkını gasp ettiği gibi, insanı, insan yapan sonsuz tercihler arasında karar verme iradesini sınırlandırır ve sonuçta “mutluluğu arama” özgürlüğünü de yok eder.  

Siyaset; ne kadar farklı olursa olsun, insan doğasındaki sırrın belirlenmesi üzerinden değil, keşfedilmesi; yok edilmesi, tekleştirilmesi üzerinden değil de özgürleştirilmesi ve farklılıklara saygı duyulması üzerinden barışçı yollarla sürdürülmesidir. İnsan doğasındaki farklılıkları yok etmek, tekleştirmek ile insanı köleleştirmek, hatta öldürmek arasında hiçbir fark yoktur.

ÖNSÖZ...................................................................................................
GİRİŞ......................................................................................................
BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN VE SİYASET
A.İNSANIN DOĞASI.............................................................................
B. İNSANIN PSİKOLOJİSİ: ERİC FROMM.......................................
C. SİYASETİN DOĞASI........................................................................
İKİNCİ BÖLÜM
SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA
A.SİYASAL TOPLUMSALLAŞMANIN TANIMI................................
B. SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA KURAMLARI............................
1. Psikanalitik Yaklaşım...........................................................................
2. İşlevselci Yaklaşım..............................................................................
3. Çatışmacı Yaklaşım..............................................................................
C. SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA VE DEĞİŞİM.............................
D.SİYASAL TOPLUMSALLAŞMANIN AKTÖRÜ:
“SİYASAL İNSAN”...........................................................................
E. SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARI................................
1. Siyasal Toplumsallaşmanın Toplumsal Araçları/ Birincil
 İlişkiler..................................................................................................
2. Siyasal Toplumsallaşmanın Siyasal Araçları/İkincil İlişkiler.................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİTLE, KAMUOYU, LİDERLİK VE SİYASAL PROPAGANDA
A.KİTLE.................................................................................................
1.Kitlenin Tanımı.....................................................................................
2.Kitlelerin Rolü.......................................................................................
3. Kitlelerin Özellikleri.............................................................................
4. Kitleleri Sevk ve İdare Etme Yöntemleri..............................................
B. KAMUOYU........................................................................................
1. Kamuoyu Tanımları.............................................................................
2. Kamuoyunun Oluşma Şartları..........................................................    
3. Kamuoyunun Oluşumu........................................................................
C. LİDERLİK.........................................................................................
1.Lider ve Liderlik Tanımları...................................................................
2.Liderde Bulunması Gereken Nitelikler..................................................
3.Liderlik Çeşitleri....................................................................................
4.Siyasal Liderlik.....................................................................................
D. SİYASAL PROPAGANDA................................................................
1. Propaganda Tanımları..........................................................................
2. Siyasal Propagandanın Fonksiyonları...................................................
3. Siyasal Propaganda ve İdeolojiler.........................................................
4. Propaganda Teknikleri.........................................................................
E. KİTLELER PSİKOLOJİSİ: GUSTAVE LE BON
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİYASAL İLETİŞİM VE YENİ MEDYA ANLAYIŞI
A.SİYASAL İLETİŞİM..........................................................................
1.Siyasal İletişimin İşlevleri......................................................................
2.Siyasal İletişim Aktörleri.......................................................................
B. MEDYA..............................................................................................
C. KLASİK MEDYA ANLAYIŞINDAN YENİ MEDYA
 ANLAYIŞINA: BÜYÜK DÖNÜŞÜM.................................................
D. SİYASAL İLETİŞİMİN TOPLUMSAL ALAN İNŞASI:
SOSYAL MEDYA..............................................................................
E. İLETİŞİMİN SINIR ÖTESİ: EVRENSEL
 VATANDAŞLIK...............................................................................
BEŞİNCİ BÖLÜM
SİMGE VE SEMBOLLERİN SİYASAL
PSİKOLOJİSİ
A.SİMGELERİN DOĞASI..................................................................
B. SİMGESEL DİL...............................................................................
C. SİMGESEL DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ........................................
D. SİMGESEL TOPLUM YARATMAK.............................................
E. SİMGESEL POLİTİK İNŞA...........................................................
ALTINCI BÖLÜM
YABANCILAŞMA VE ŞİDDET
A.YABANCILAŞMA..............................................................................
1Yabancılaşma Kavramı..........................................................................
2.Marx’ta Yabancılaşma..........................................................................
3.Anomi...................................................................................................
B.ŞİDDET...............................................................................................
1.Şiddet Kavramı.....................................................................................
2.Şiddetin Türleri.....................................................................................
C.TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE
YABANCILAŞMA VE ŞİDDET.......................................................
1.Toplumsal Değişim ve Modernleşme....................................................
2.Modernleşme ve Yabancılaşma.............................................................
3.Toplumsal Değişim ve Şiddet................................................................
D.ŞİDDET’SİZ SİYASET: SİVİL İTAATSİZLİK................................
1.Sivil İtaatsizlik Tanımları.......................................................................
2.Sivil İtaatsizliğin Unsurları....................................................................
3.Sivil İtaatsizliğin Rolü...........................................................................
SONUÇ...................................................................................................
KAYNAKÇA..........................................................................................
 

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Halis Çetin Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.