0
Adet
0
Adet
0
TL
YDS Kelime Soruları ve Çözümleri 2015
YDS Kelime Soruları ve Çözümleri 2015
%20indirim
Liste Fiyatı :
27,00 TL
Orion Fiyatı :
21,60 TL
Kazancınız :
5,40 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786051574219 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : Deneme | Ebat : 19 X 27 cm

PREPOSITIONAL PHRASES
 
PART 2:
as well
a variety of
at all costs
compared with
in case of
in excess of
in favour of
in return for
on behalf of
the same as different from similar to (akin to)
 
 
TEST 1
 
1. Bird migration is similar to an extreme endurance sport, but even the most impressive human athletic efforts lose significance in comparison to it. (NİSAN YDS 2014)
a.No matter how excellent a human athlete can be in his attempts in an extreme endurance sport, it
cannot be likened in any way to bird migration.
b.Even though migrating birds can be likened to
human athletes in extreme endurance sports, the
best athletes prove to be far superior to birds.
c.Both bird migration and human athletic activities are similar in that the best examples in both cases are very impressive.
d.An extreme endurance sport endeavour is
comparable to bird migration; however, its most
extraordinary instances go beyond it in comparison.
e.Bird migration is akin to an extreme endurance
sport; nevertheless, no matter how remarkable they
are, human sports activities fall behind when compared to it.
 
 
2. Foreign policy is composed of the goals sought, values set, decisions made and actions which are taken ---- states and the national governments acting ---- their behalf.
A) by / on
B) about / for
C) at / from
D) over / between
E) in / among
 
 
 
 
3.A ---- of courses are now available to help students get ahead in the music business and make money from music.
A) step
B) level
C) frequency
D) state
E) range
 
 
 4. With the introduction in the 1950s of more advanced sound-recording techniques which played an important part in the creation of new styles, pop music became ---- from folk music.
A) distinct
B) valid
C) reliable
D) changeable
E) definite
 
 
5. Leonardo da Vinci forged close friendships with A WİDE VARİETY OF PEOPLE, from humble apprentices to the king of France.
A) Leonardo da Vinci had some close friends, who
mainly included apprentices and also the king of
France.
B) Among the few people Leonardo da Vinci
regarded as his friends were some poor
apprentices as well as the king of France.
C) Leonardo da Vinci was very fond of his friends,
who in fact consisted of the French king and
some poor apprentices.
D) Leonardo da Vinci had a wide range of close
friends, including poor apprentices and also the
king of France.
E) The king of France and a number of apprentices
were the only people who made friends with
Leonardo da Vinci.
 
 
6. The Amazon Rainforest is famous for its
breathtaking DIVERSITY of plants along with its
considerable number of animal species.
a. The Amazon Rainforest is widely known for the
existence of wonderful plants rather than the
incredible animal species found there.
b. It is well known that the Amazon Rainforest contains a high quantity of plants together with an increasing number of animal species.
c. The Amazon Rainforest is notable to many with its large collection of plants and animal species that
cannot be found anywhere else.
d. Besides having plenty of animal species, the
Amazon Rainforest is home to a great number of
marvellous plants.
e. In addition to an abundant number of animal
species, the Amazon Rainforest is known for its
stunning VARIETY of plants.
 
 
SIFATLAR
 
PART 5:
Available
Consistent
Efficient
Equal
Independent
Legal
Potent
Steady
Superior
Urban
 
 
ÇÖZÜMLÜ SORULAR
 
1. America’s conventional military SUPERIORITY has pushed its enemies inevitably towards insurgency to achieve their objectives.
A) Amerika’nın klasik askerî üstünlüğü, düşmanlarını,
amaçlarını gerçekleştirmek için, kaçınılmaz
olarak ayaklanmaya itmiştir.
B) Klasik askerî gücü nedeniyle, Amerika’nın düşmanları, hedeflerine ulaşabilmek için, hiç çekinmeden ayaklanma yolunu seçmişlerdir.
C) Amerika’nın klasik askerî gücünü bilen düşmanları,
amaçlarında başarılı olmak için, ister istemez
ayaklanma yoluna gitmişlerdir.
D) Amerika’nın klasik askerî üstünlüğünün sonucu
olarak, düşmanları, ayaklanma yoluna giderek,
amaçlarına ulaşmayı benimsemişlerdir.
E) Amerika’nın klasik askerî gücünden çekinen
düşmanları, ancak ayaklanma yoluyla hedeflerine
ulaşabileceklerini fark etmişlerdir.
 
 
Çeviri sorularının çözümünde öncelikle Özne ve Yükleme bakılır. Bu sorunun öznesi ‘America’s conventional military SUPERİORİTY’ ifadesidir. Bu ifadeyi karşılayacak yerler seçeneklerde belirtilmiştir. Soru kökündeki özneyi karşılayan tek seçenek olan A seçeneği doğru cevaptır.
 
 
2. At present, interest rates are comparatively ----; let’s hope they remain that way.
A) frequent (sık)
B) uneasy (huzursuz)
C) consecutive (peş peşe, ard arda)
D) comprehensive (geniş, kapsamlı)
E) steady (sabit, değişmez)
 
 
Soruda genel olarak ‘ Şu anda faiz oranları geçmişe kıyasla ________; umarız ki hep bu şekilde kalır.’ anlamı vardır. Bu cümleyi en iyi tamamlayacak olan sabit anlamına gelen steady kelimesinin bulunduğu E seçeneği doğru cevaptır.
 
 
3. Old Turkish houses are the structural cornerstones of Turkish URBAN culture which were formed over hundreds of years and are still alive at present.
A) Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün
temel yapıtaşlarından olan eski Türk evleri,
günümüzde de bu özelliğini korumaktadır.
B) Günümüzde de varlığını sürdüren eski Türk
evleri, yüzlerce yıllık Türk kent kültürünün
oluşmasında en önemli rolü üstlenmişlerdir.
C) Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent
kültürünün temel yapıtaşlarıdır ve günümüzde hâlâ
varlığını sürdürmektedir.
D) Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent
kültürünün, hâlâ varlığını sürdüren temel
yapıtaşlarıdır.
E) Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün en
önemli yapıtaşlarından sayılan eski Türk evleri,
günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
 
 
 
Soru kökündeki cümlenin öznesi ‘Old Turkish houses’ ifadesidir. Bu özneyi karşılayan yalnızca C ve D seçenekleri bulunmaktadır. Detay ipuçlarına bakılır. Soru kökündeki and ifadesi önemli bir ipucudur. D seçeneğinde and’i karşılayan herhangi bir ifade bulunmadığı için D seçeneği de elenir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.
 
 
4. Chess and draughts are, ......... some ways, similar ........ each other.
A) for/as
B) in/to
C) with/like
D) from/with
E) about/from
 
Soruda edat bilginiz test edilmektedir. İkinci boşluktan önce gelen SIMILAR kelimesi –e benzer anlamındadır ve yanında TO edatıyla kullanılır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.
 
FİİLLER
 
PART 6:
Accept
Confirm
Dismiss
Exceed
Increase
Maintain
Promote
Refer (to)
Release
Start
  
TEST 1
 
 1.When these compounds are released ---- the atmosphere, they react with water vapour to create sulphuric and nitric acid.
a. into
b. from
c. out
d. of
e. next to
 
Soruda edat bilginiz test edilmektedir. 2 şekilde çözülebilir.RELEASE kelimesi yanında INTO edatıyla kullanılır. ‘Bu bileşikler atmosfere saılındığında’ anlamındadır. Ayrıca son sınavlarda Ösym’nin ısrarla sorduğu bir preposition sorusudur ve cevaplar hep aynıdır. “into space, into troposphere, into atmosphere” yapıları da unutulmamalıdır.Atmosfer, uzay gibi kelimelerin önünde çoğunlukla INTO edatı kullanılmaktadır.
Buna gore doğru cevap A seçeneğidir.
 
 
 
 
2. Anaesthetics are drugs given to patients before undergoing surgery to ---- the sense of feeling either in a localized area or across the whole body.
a. attract (cezp etmek, çekmek)
b. reflect (yansıtmak, düşünüp taşınmak)
c. reduce (azal(t)mak)
d. approve (onaylamak)
e. evaluate (değerlendirmek)
 
 
 
Soruda genel olarak“Anestezik ilaç his duygusunu azaltmak için hastalara verilir.” anlamındadır. Buna gore doğru cevap C seçeneğidir.
 
 
 
 
3. To achieve and ---- fitness, a person needs to exercise only 30 minutes three times a week.
A) maintain(sürdürmek, korumak, devam ettirmek)
B) determine (belirlemek)
C) include (içermek, dahil etmek)
D) demonstrate ( göstermek)
E) train ( eğitmek)
 
 
Soruda genel olarak ‘Formda kalmayı başarmak ve ________ için, bir kişi haftada üç kez yarım saat egzersiz yapmalı’ anlamını en iyi tamamlayan sürdürmek anlamındaki MAINTAIN kelimesinin bulunduğu A seçeneği doğru cevaptır.
 
 
 
4. Atmosferde karbon dioksit ve diğer sera gazlarının ARTIŞI, önümüzdeki yıllarda olabilecek çok daha ciddî bir küresel ısınma hakkında kaygılara neden olmaktadır.
 
A) As carbon dioxide and various other greenhouse gases increase in the atmosphere, there are serious concerns that a major global warming will happen in the near future.
B) The increase of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are causing concerns about a much more serious global warming that may occur in the years ahead.
C) Because of the increase of carbon dioxide and various other greenhouse gases in the atmosphere, a great deal of serious concern is expressed about a major global warming that may happen in a few years.
D) There are many concerns that a very serious global warming will occur in the years ahead owing to the increased carbon dioxide and various other greenhouse gases in the atmosphere.
E) Since carbon dioxide and many other greenhouse gases have increased in the atmosphere, there is a great deal of serious concern about the possibility of a major global warming in the near future.
 
Bu cümlenin öznesi Atmosferde karbon dioksit ve diğer sera gazlarının ARTIŞI ifadesidir. Bu ifadeyi karşılayan yalnızca bir seçenek bulunmaktadır. Ayrıca Neden olmaktadır yükleminden de bu soru kolaylıkla çözülebilmektedir. Buna gore doğru cevap B seçeneğidir.
 
 
NOT:
 
YDS EXAM WORDS kitabı ve YDS KELİME SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ kitabı birbirini tamamlayan kitaplardır. Birinci kitapta konu anlatımı varken 2. kitapta bu kelimelerin soruları bulunmaktadır.
 
Bu nedenle, kelimeleri daha iyi öğrenmeniz için YDS EXAM WORDS kitabı ile YDS KELİME SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ kitaplarını beraber çalışmanızı tavsiye ediyoruz.


ŞADİMAN KONDAK

HALK BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ / ANKARA

IBAN:TR 02 0001 2009 3870 0009 000997

HESAP NO:09000997

ŞUBE KODU:0387

Fatih Kiraz Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Yargı Yayınevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.