0
Adet
0
Adet
0
TL
Endüstri İlişkileri
Endüstri İlişkileri
%20indirim
Liste Fiyatı :
30,00 TL
Orion Fiyatı :
24,00 TL
Kazancınız :
6,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145507 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 490 | Ebat : 16x24

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada...
&
︻Endüstri İlişkileri︻ | Erdinç Yazıcı

Son otuz yılda, dünyada modern tarihin kaydettiği en önemli ilişki sistemlerinden birisi olan klasik endüstri ilişkilerinde ciddi bir dönüşüm döneminin yaşandığına şahit olunmuştur. Söz konusu dönüşüm dönemi, endüstri ilişkileri denildiği zaman akla gelen temel, felsefede ve kurumsal sistemdesarsıcı değişmeleri ve yeniden yapılanmaları ifade etmektedir.Yukarıda sözü edilen büyük dönüşüm, ülkelerin milli sınırlarını çok aşan bir mahiyet kazanarak, bugün küresel olarak ifade edilen daha geniş bir bağlamda yeni bir gerçekliği ortaya çıkarmıştır. Bu gerçeklik, bir yandan endüstri ilişkilerini oluşturan temel dinamikleri yerel ya da milli ölçekten küresel ölçeğe taşırken, diğer yandan bizi yeni ve küresel bir endüstri ilişkileri olgusu ile karşı karşıya bırakmıştır.Dünyada bir yandan klasikten küresele endüstri ilişkileri büyük bir mahiyet değişikliği yaşarken, diğer yandan Türkiye gibi ülkeler bu sarsıcı değişimden ciddi düzeyde etkilenmiştir. Bu bağlamda,Türkiye’nin son otuz yılında, ortaya çıkan değişmeler, her bakımdan çarpıcı örnekler ile karşımıza çıkarken, birçok öğretici ve değerli tecrübeyi de gözler önüne sermektedir.Elinizdeki kitapendüstri ilişkilerini klasikten küresele kendi değişim dinamikleri içerisinde ele alırken, Türkiye tecrübesini de dikkatlere sunmakta, bu sayede endüstri ilişkilerinin uluslararası bağlamda ortaya çıkan boyutlarını yerel tecrübe ile bir arada değerlendirmektedir.


ÖNSÖZ
Giriş: Endüstri İlişkileri Üzerine Güncel Tartışmalar/ Erdinç Yazıcı- Emrah Yıldız..
1.Endüstri Öncesi Çalışma İlişkileri / Erdinç Yazıcı...............................
2.Endüstri Devrimi ve Endüstri İlişkileri / Sercan Dereli......................
3.Klasik Endüstri İlişkilerinin Gelişim Süreci / Erdinç Yazıcı................
4.Endüstri İlişkiler Sisteminin Temelleri ve
.... Teorik Perspektif / Kürşat Tutar........................................................
5.Endüstri İlişkilerinin Temel Aktörleri / Gizem Yaşar Tutar................
6.Toplu Pazarlık, Toplu Sözleşme ve
.... Müzakere Kültürü / Aydın Başbuğ....................................................
7.Klasik Endüstri İlişkileri ve Refah Devleti / M.Atilla Güler................
8.Uluslararası Çalışma Standartları ve
.... Uluslararası Kuruluşlar / Banu Karakaş...........................................
9.Küresel Çerçeve Sözleşmeler / Sertaç Demirci...................................
10. Dünyada Endüstri İlişkileri / Osman Yıldız.......................................
11.Geç Dönem Osmanlı Devleti’nde
.... Çalışma İlişkileri ve İşçiler/Kadir Yıldırım........................................
12.Türkiye’de Endüstri İlişkileri:
.... Süreç ve Temel Özellikler / Ömer Can Çevik....................................
13.Türkiye’de Sendikal Hareketin
.... Gelişim Süreci / Erdinç Yazıcı............................................................
14. Yeni Endüstri İlişkileri: Rekabetten Kaliteye insan Odaklılıktan Güven ve Diyaloga  / Erdinç Yazıcı       
15.Post-modern Süreçte İş Kavramının Değişimi ve
.... Yeni İşgücü Politikaları / Hıdır Düzkaya...........................................
16.İstihdam, İşgücü Piyasası ve
.... Endüstri İlişkileri / Yücel Uyanık.......................................................
17.Küresel Endüstri İlişkileri: İki Bin Sonrası
.... Yeni Durum / Yeni Yaklaşımlar / Okan Güray Bülbül......................   
Sonuç.......................................................................................................

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.