0
Adet
0
Adet
0
TL
İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi
İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi
%20indirim
Liste Fiyatı :
45,00 TL
Orion Fiyatı :
36,00 TL
Kazancınız :
9,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145545 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 661 | Ebat : 16x24


︻İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi︻ | Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın

Prof Dr. İlker Parasız'ın onlarca kitabı ve bilimsel çalışmaları iktisat bilimine, akademisyenlere, öğrencilere rehber olmuştur. Bu önemli çalışmaların pek çoğu iktisadi krizler üzerine kaleme alınmıştır. Bu armağan kitap da kıymetli bilim adamı İlker Hoca'ya bir minnet ve şükran ifadesi olarak hazırlanmıştır. Kitap 25 değişik üniversiteden ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan toplam 39 yazarın kaleme aldığı 28 makaleden ve dört bölüm başlığından oluşmaktadır. Kitapta iktisadi kriz konusu, teoriden pratiğe ve küresel boyuttan ulusal boyuta dizayn edilmeye çalışılmıştır. Üniversite ve kurum çeşitliliği, yazar portföyünün farklı bakış açılarına sahip akademisyenlerden oluşması bu çalışmanın en dikkat çeken özelliklerinden birisidir. Kitapta, krizlerin genel olarak nedenleri, özellikleri, yayılma yolları ile teorik ve kavramsal arka planı ve kriz kuramları tartışılmış, krizlerin çıkış nedenleri olarak teknoloji, politika, para ve banka ilişkilerinin yanı sıra ticaret ve sermaye ilişkileri de incelenmiş, liberal e Marksist görüşlerin ekonomik krizler hakkındaki yaklaşımları analiz edilmiştir. Dünyada yaşanan krizleri tarihsel perspektifte değerlendirmeyi amaçlayan bu kitap, daha çok günümüzde etkilerini devam ettiren 2008 küresel kriz üzerine yoğunlaşmakta, 2008'e kadar, 1929 krizi ile başlayan, petrol krizi, Latin Amerika, Asya ve Rusya krizlerini de derinlemesine analiz etmektedir. Özellikle, 2008 krizi, finansallaşma ve gelir adaletsiziliği ilişkisine vurgu yapmakta, yaşanan küresel kriz sonrası dünya ekonomisinin genel görünümü ve akabinde uygulanan iktisat politikalarını değerlenmektedir. Çalışmada ayrıca Türkiye'de yaşanan iktisadi krizler ile küresel krizlerinin Türkiye'ye etkilerini inceleme konusu yapılmaktadır. Ulusal ölçekte 1994 krizi bir başlıkta, 1994 sonrası dönem de 2000 ve 2001 krizi olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilmektedir. 2008 krizi öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi ve 2008 krizi sonrası borç krizine yakalanan Avrupa Birliği'ndeki krizin Türkiye'ye yansımaları da ayrı makalelerde ele alınmaktadır. Kriz göstergeleri, krizden alınan dersler, risk yönetimi ve krize karşı alınacak uluslararası önlemlerle ilgili önemli makalelerin yer aldığı bu eserde risk yönetimi kavramı tartışılarak bilimsel bir temele oturtulmakta, kantitatif olarak kriz kriterleri kapsamında uluslararası işbirliği çerçevesinde yapılan G-20 toplantıları değerlendirmektedir. Kitap, iktisadi krizleri çok yönlü ele alarak bu konunun hem teorideki yerini hem de pratikteki yansımalarını yüksek öğrenimin ve konuya ilgi duyan diğer kesimlerin istifadesine sunmaktadır.


Sunus / 11
Önsöz / 13
Ilker Hoca ile Mülakat / 17
Basmakale: 9 Eylül 1946 Devalüasyonu / 27
Prof. Dr. M. Ilker Parasiz
BIRINCI BÖLÜM
 IKTISADI KRIZLERE TEORIK BAKIS
Iktisadi Konjonktür Teorileri / 39
Prof. Dr. Ersan Bocutoglu
Geçmisi Öngörmek: Ekonomik Krizlerin Teorik ve Tarihsel Arka Plani / 69
Prof. Dr. Ibrahim Attila Acar - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Utkuseven -
Yrd. Doç. Dr. Özgür Emre Koç
Krizlerin Ortaya Çikis Nedenleri, Ortak Özellikleri ve Yayilma Yollari / 83
Doç. Dr. Serpil Agcakaya
Kriz Kuramlari ve Kriz Modeller / 109
Prof. Dr. Salih Barisik
Kapitalizm ve Krizleri: Radikal Yaklasimlar / 137
Dr. Ali Tarhan
IKINCI BÖLÜM
IKTISADI KRIZLERIN TARIHSEL SÜRECI VE TEORIK-POLITIK KRITIGI
1929 Krizi ve Büyük Buhran / 153
Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu - Yrd. Doç. Dr. Onur Sungur - Yrd. Doç. Dr. Hidayet Ünlü
Petrolün Ilk Küresel Krizi: 1973 Krizi / 177
Prof. Dr. Suat Oktar - Prof. Dr. Nadir Eroglu
Latin Amerika Krizleri / 191
Doç. Dr. Irfan Kalayci
1997 Asya Krizi ve Küresel Etkileri / 221
Doç. Dr. Mustafa Öztürk - Prof. Dr. Osman Nuri Aras
1998 Rusya Krizi: Piyasa Ekonomisine Geçis Sürecinde Tikanma / 241
Prof. Dr. Osman Nuri Aras - Doç. Dr. Mustafa Öztürk
2008 Küresel Finansal Krizinin Nedenleri / 273
Prof. Dr. Ersan Bocutoglu
Finansallasma, Küresel Gelir Adaletsizligi ve 2008 Krizi / 303
Prof. Dr. Hayri Kozanoglu -  Dr. Yusuf Aytürk
2008 Sonrasi Dünya Ekonomisinde Görünüm ve Iktisat Politikalari / 323
Prof. Dr. Erhan Aslanoglu
Avrupa Birligi Borç Krizi / 343
Prof. Dr. Ahmet Beskaya
2008 Küresel Krizinin Para Politikasi ve Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Yansimalari / 367
Prof. Dr. Haydar Akyazi - Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Al
Islamî Düsünce Geleneginde Iktisadi Krizler Meselesi:
Makrizi ve Kesfu’l-Gumme Bi Igâseti’l-Umme Adli Eseri / 395
Prof. Dr. Sabri Orman
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL VE KÜRESEL KRIZLER VE TÜRKIYE EKONOMISINE YANSIMALARI
1994 Krizine Yeniden Bakmak / 433
Prof. Dr. Nurettin Öztürk
1994 Krizi Sonrasi Dönem ve Kasim 2000 Mali Krizi / 465
Doç. Dr. Ilhan Eroglu - Dr. Halil Ibrahim Aydin
Türkiye Ekonomisinde Kasim 2000-Subat 2001 Krizleri ve Krizleri Önlemeye Yönelik Ekonomik Istikrar Kararlari / 477
Prof. Dr. S.  Ridvan Karluk
2008 Küresel Finans Krizi Öncesi Krizler ve Türkiye Ekonomisi / 503
Prof. Dr. Aykut Kibritçioglu
2008 Küresel Finans Krizi Sonrasi Türkiye Ekonomisi / 519
Prof. Dr. Güven Delice - Prof. Dr. Harun Öztürkler
Avrupa Birligi Borç Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkisi / 551
Prof. Dr. Muhsin Kar - Prof. Dr. Sami Taban
Türkiye’de Ekonomik Krizlerin Asilmasinda Üretim ve Istihdama Yönelik Ulusal Rekabet Gücü Politikasi / 567
Prof. Dr. Coskun Can Aktan
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KÜRESEL DÜZEYDE KRIZ YÖNETIMI VE KRIZE KARSI ALINAN ÖNLEMLER
Kriz Göstergeleri ve Durum Analizi: Krize Ne Kadar Yakin
Ne Kadar Uzagiz? / 597
Doç. Dr. Türkmen Göksel - Prof. Dr. Fatih Özatay - Prof. Dr. Harun Öztürkler
Finansal Istikrarsizligin Istikrari ve Merkez Bankalari / 617
Doç. Dr. Lokman Gündüz
Küresel Kriz ve Risk Yönetimi / 629
Doç. Dr. C. Coskun Küçüközmen
Dünya Ekonomisinde Yapisal Degisim, Uluslararasi
Koordinasyon Girisimleri ve G20 / 641
Prof. Dr. Halil Seyidoglu -  Ars. Gör. Ali Piskin

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.