0
Adet
0
Adet
0
TL
Girişimcilik ve İş Kurma
Girişimcilik ve İş Kurma
%20indirim
Liste Fiyatı :
35,00 TL
Orion Fiyatı :
28,00 TL
Kazancınız :
7,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145552 | Basım Yılı : 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 442 | Ebat : 16x24

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada…
&
︻Girişimcilik ve İş Kurma︻ | Ali Akdemir

Girişimcilik, iş ve sosyal yaşamın en önemli bir değeri olmuştur.Bu noktaya gelmek kolay olmamıştır.Zira, Türkiye’de gençler, işsizler, kadınlar ya da yaşlılar daha çok kamuda çalışmayı, o da olmazsa özel sektörde istihdam edilmeyi idea-lize etmişlerdir. Bunu kırmak kolay değildi elbette.Bir nevi paradigma, değerler, kanaatleri değiştirme işiydi insanları girişimciliğe yönlendirmek.Derslerde girişimci olmalısınız dediğimiz öğrencileri ikna etmek kolay değildi. ”Siz neden olmadınız?” sorusu hemen gelirdi.İşsizler için, aileler için, gençler için kurtuluş devlet kapısıydı.Ancak birden dönüşüm yaşamı verdi. Girişimcilik ve iş kurmak, en prestijli  kariyer yolu olarak değerlendirilmeye başlandı.Üniversitelerde girişimcilik dersleri, kursları verilmeye başlandı. Girişimcilik merkezleri kuruldu.KOSGEB girişimci olmak isteyenlere kredi sağladı, karşılıksız ödemelerde bulundu.Öğrenciler özgürlüğün, bağımsızlığın, çok harcamanın girişimcilik-ten geçtiğini fark etti.Halk girişimcilere daha çok saygı göstermeye başladı. Yoksulluk-tan çıkış girişimcilikle ilişkilendirildi.Yenilikçi, bilgi teknolojileri temelli girişimcilik katma değer arttır-mada önemli görülmeye başlandı.Vergi vermek, ihracat yapmak, istihdam sağlamak, ülkeye hizmet girişimcilikle buluştu.Bir de baktık ki, girişimcilik en önemli değer olmuş…Evet, ülkemizde, dünyada bugün bireysel bazdan ülke bazına ka-dar kurtuluşun adresi girişimcilikle ilişkilendirilmektedir.Yeni bir işletme kurmak, bayilik almak, franchising temelli, lisans anlaşmaları temelli iş kurmak da girişimcilik olarak anılmaktadır.

Dolayısıyla, kurtuluştan yoksulluğu yenmeye, zenginlikten kalkın-maya her konunun temelinde girişimcilik vardır, böyle bir algı da yer-leşik olmuştur. Bu noktada çarpıcı bir rakam verelim. Dünyanın en zengin 85 kişisinin serveti,en fakir 3.5 milyar insanın gelirine eşittir. Dünyada 2.5 milyar insan 2 doların ,1 milyar insan 1 doların altında gelirle yaşamaktadır. Gelir adaleti ancak, adil olduğu varsayılan piya-sada girişimcilikle mümkündür. Piyasa görüldüğü gibi normalde ada-letsizdir, yaygın girişimcilikle adalet olanaklıdır.Bu kitap çalışması da bu perspektiften hazırlanmıştır.Ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Çeşitli üniversitelerden çok yet-kin öğretim üyeleri bölümleri uygulama boyutuyla hazırlamışlardır. Bizlere de bu yazıların editörlüğü görevi kalmıştır.Girişimcilik adlı kitabımızın ders kitabı olarak hazırlanmış olması-na karşın, uygulamacılara, iş kurmak isteyenlere de yardımcı olacağını, olabileceğini ifade etmeliyim.

Kitap geleneksel içeriğin yanı sıra birçok yeniliği de içermektedir. Y Kuşağı fenomenine değinilmektedir kitabımızda. Y Kuşağı girişimci-liğini örnekleriyle, izdüşümleriyle açıklamaktayız. Bilgi teknolojileri temelli girişimcilik, markalaşmış girişimcilik örnekleri, girişimcilikte başarı koşulları, Türk kültüründe girişimcilik, aile işletmeleri  ve giri-şimcilik, girişimciliğin sosyolojisi muadil kitaplarda olmayan vurgular-dır.

ÖNSÖZ    XXV
GIRIS    1
BIRINCI BÖLÜM
KAVRAMSAL TEMELLER
Giris    5
1-Girisimcilik, Girisimci Ne Ise Yarar, Girisimci Ne
Demektir?    5
2- Girisimcilik  ve Girisimci Kavramlari    7
3-Girisimciyle Es Anlamli Ya Da Paralel Kavramlar    8
3.1. Esnaf ve Sanatkar    9
3.2.Tacir-Tüccar, Esnaf-Tacir Ayrimi    9
3.3. Serbest Meslek Erbabi    11
3.4.Isveren    12
3.5. Sanayici    12
3.6. Isadami    12
3.7.Burjuva    13
3.8.Lider    14
3.9.Nitelikli Girisimcilik ve Girisimci    14
3.10.Dahili ( Iç) Girisimcilik Ve Diger Girisimcilik Türleri    15
4.Kültür,Girisimcilik ve Girisimcilik Kültür Baglantisi    16
5.Girisimcilik ve Yenilik Baglantisi    17
6.Girisimcinin Özellikleri    18
7-Konunun  Uygulamadaki Izdüsümleri    19
Izdüsüm-1: “Buluslarini Tescilleyen Mucitler Ve Girisimciler,
Daha Az Vergi Ödeyecek!”    19
Izdüsüm-2: “1 TL’lik Simidi Marka Yapip 400 Milyon
 Dolar Kazandi”    20
8-Tartisma Sorulari    21

IKINCI BÖLÜM
GIRISIMCILIGIN  FONKSIYONLARI
Giris    25
1.Girisimcinin ve Girisimciligin Toplumsal ve Ekonomik
Açidan Önemi    25
2. .Girisimcilikle ve Girisimciyle Özdeslestirilen Kavramlar    26
3.Girisimciligin Fonksiyonlari    28
3.1.Yeni Üretim Yöntemleri Gelistirmek ve Uygulamak,
Üretimi Organize Fonksiyonu    28 
3.2.Yeni Mal ve Hizmet Üretme, Ürün Çesitliligi Saglama
Fonksiyonu    29
3.3.Istihdam Yaratma Fonksiyonu    30
3.4.Yeni Pazarlar ve Yeni Satis Yöntemleri Yaratma
Fonksiyonu    32
3.5.Yeni Kaynaklara ve Hammaddeye Ulasimi Saglama
 Fonksiyonu    32
3.6.Sermaye Birikimi Saglama Fonksiyonu    33
3.7.Girisimciligin Serbest Piyasa Isleyisine Katkisi ve Gelir
Dagilimini Düzenleme Fonksiyonu    34
4.Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    36
Izdüsüm-1: “Girisimciligin Fonksiyonlari Üzerinde Etkili
Ülke Örnekleri”    36
5. Tartisma Sorulari    37
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GIRISIMCILIKTE BASARI VE BASARISIZLIK NEDENLERI
Giris    41
1.    Uzun Yasayan Girisimlerin Özellikleri    44
2.    Girisimcilikte Basari Faktörleri    46
2.1.    Uygun Ortamin Varligi    47
2.2.    Dogru Zamanlama    48
2.3.Yeterli Öz Sermaye Veya Kredi Olanaklari    48
2.4. Yönetimi Becerisi    49
2.5.Riske Karsi Sigortalama    49
2.6.Süreci Yönetmek    50
2.7.Dogru Bilgi ve Analizlerle Ise Baslamak    51
2.8.Küresel Düsünmek    52
2.9.Öncü Olmak, Proaktif Davranmak ve Risk Almak    52
2.10.Esnek ve Uyumcu Olmak    53
2.11.Kaliteyi Her Çalisanin Isi Haline Getirmek    53
2.12.Rekabetçi Olmak    55
2.13.Yeni Ürünler, Yeni Pazarlar, Yeni Müsteriler    55
2.14.Müsteriye Kaliteyi Hissettirmek    56
2.15.Isi Elektronik Ortama Tasimak    56
2.16.Gerektiginde Küçülerek Güçlenmek    56
2.17.Güncel Yönetim Tekniklerini Kullanmak    57
2.18.Olusturulan Misyon ve Degerlere Odaklanmak    57
2.19.Müsterileri Iliskilerini Öncelikli Kilmak    58
2.20.Kurulus Yerini Dogru Seçmek    58
2.21.Dogru ve Etkili Insan Kaynaklari Politikalari    59
2.21.1.Ekip Olusturmak    59
2.21.2.Yönetmek Yerine Liderlik Yapmak    60
2.21.3.Çalisani Isin Sahibi Yapmak    60
2.21.4.Çalisanlari Karar Mekanizmalarina Dahil Etmek    60
2.21.5.Iletisim Kanallarini Açik Tutmak    61
2.21.6.Farkliliklari Yönetmek ve Iç Girisimciligi Özendirmek    62
2.21.7.Sürekli Egitim    62
3.    Girisimcilikte Basarisizlik Nedenleri    63
3.1.Finansal Sorunlar    65
3.2.Kurulus Yerinin Dogru Seçilmemesi    65
3.3.Rekabet Aktörlerinin Dikkate Alinmamasi    66
3.4.Yetersiz Planlama    66
3.5.Kendine Asiri Güvenmek    67
3.6.Girisimcimin Egitim Düzeyinin Yetersizligi    68
3.7.Girisimcinin Isini Sevmemesi    68
3.8.Yönetim Becerisi, Takim Olusturma ve Uygulama    68 
3.9.    Amaç ve Hedef Yoklugu    68
3.10.    Profesyonel Davranilmamasi    69
3.11.    Cinsiyet Farkindan Kaynaklanan Sorunlar    69
4.    Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    70
Izdüsüm-1: “Genel- Basarili Girisimcilerden 13 Büyük
Basarisizlik Hikayesi”    70
5.    Tartisma Sorulari    74
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK KÜLTÜRÜNDE GIRISIMCILIK
Giris    81
1. Girisimcilik Kültürü    83
2. Türk Kültürü ve Girisimcilik    85
2.1. Girisimciligi Etkileyen Unsurlar Bakiminda Türk
       Kültürü    86
2.1.1. Türklerde Girisimcilik Kültürü ve Inanç Sistemi Iliskisi    86
2.1.2. Türklerde Girisimcilik Kültürü ve Göçerlik/Yerlesiklik
 Iliskisi    88
2.1.3. Egitim Sistemleri ve Girisimcilik Kültürü Iliskisi    90
2.2. Kültür Arastirmalari ve Türk Girisimciligi Iliskisi    93
3. Tarihsel Baglam ve Girisimci Kültürü Iliskisi    96
3.1. Anadolu Öncesi Türklerde Girisimcilik Kültürü    96
3.2.Selçuklu ve Osmanli’da Girisimcilik Kültürü    99
3.3. Cumhuriyet Dönemi: 1923-1950 Arasi Girisimcilik
Kültürü    103
3.4. Cumhuriyet Dönemi: 1950-1980 Arasi Girisimcilik
Kültürü    104
3.5. Cumhuriyet Dönemi: 1980 Sonrasi Girisimcilik
Kültürü    105
4. Türk Girisimcilik Kültürü Üzerine Tespit ve Öneriler    106
5.Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    108
 Izdüsüm 1: “Ahilik Duasi”    108
6. Tartisma Sorulari    109
BESINCI BÖLÜM
SIRKETLESME, KURULUS ISLEMLERI VE
 KURUMSALLASMA
Giris    115
1. Sirketler Hakkinda Genel Bilgiler    115
1.1 Sirket Kavrami    115
1.2. Sirketin Unsurlari    116
1.2.1. Kisi (Sahis) Unsuru    116
1.2.2. Sözlesme Unsuru    116
1.2.3. Sermaye Unsuru    117
1.2.4. Amaç Unsuru    118
1.2.5. Ortak Çalisma Iradesi Unsuru    118
1.3. Sirketlerin Türleri ve Siniflandirilmasi    118
1.3.1.Tüzel Kisilige Sahip Olma Bakimindan Sirketler    120
1.3.2.Sahis ve Sermaye Unsurunun Ön Plana Çikmasina Göre
Sirketler    121
1.3.3.Ortaklarin Yüklendigi Sorumluluk Sekline Göre Sirketler    123
1.4.Sirket Türlerinin Avantaj ve Dezavantajlari    124
2. Sirketlerin Kurulusunda Yapilacak Müracaatlar    126
2.1.Vergi Dairesine Yapilacak Müracaat    126
2.2.Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Yapilacak
Müracaat    127
2.3.Bölge Çalisma Müdürlügüne Yapilacak Müracaat    129
2.4.Belediyelere Yapilacak Bildirimler    129

2.5.Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odalarina Yapilacak
Müracaat    129
3. Kurumsallasma    135
3.1. Kurumsallasmanin Tanimi, Amaci, Önemi    135
3.2. Kurumsal Yönetim Ilkeleri    136
3.3. Kurumsallasma Yolunda Atilmasi Gereken
Adimlar    136
4.Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    138
Izdüsüm-1: “Kurumsallasmayi Basaranlara Bir Örnek:
Inci Holding”     138
5.Tartisma Sorulari    141
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKIYE'DE GIRISIMCILIGE YÖNLENDIREN
FAKTÖRLER VE GIRISIMCILIGE BAKIS
Giris    147
1.Küresel Rekabet Endeksi ve Girisimci Profili    148
2.Türk Girisimciliginin Tarihsel Altyapi Analizi    148
3. Türkiye'de Girisimci Olmayi Yönlendiren Faktörler
Ve Girisimcilige Yönelik Bakis    150
3.1.Türk Insaninin Girisimcilik Algisina Etki Eden
Sosyo-Ekonomik Faktörler    150
3.2.Türk Insaninin Girisimcilige Yönelik Tutumlari    151
3.3.Türk Insani Yeni Bir Ise Baslama Cesaretine Ne
Kadar Sahip?    153           
 3.4.Egitim, Gelir ve Girisimcilik Iliskiselligi    154
3.5.Toplumsal Cinsiyet ve Is Kurma Egilimi    155
3.6.Neden Girisimci Olmak Istiyorlar?    157
3.7.Girisimcilik Yasi ve Diger Özellikler    159
4.Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    161
Izdüsüm-1: "Türkiye'de Kadin Girisimci Olmanin
Avantajlari ve Dezavantajlari"    161
5.Tartisma Sorulari    164
YEDINCI BÖLÜM
IS PLANI
Giris     169
1.Kurulacak Isin Kesif Süreci    170
1.1 Is Fikri Olgusu Ve Algisi    172
1.1.1 Is Fikri    173
1.1.2 Firsat Olgusu    174
1.1.3 Firsat Algisi    175
1.2. Is Fikrinin Risk Boyutu    177
1.2.1.Risk Olgusu    177
1.2.1.1 Sistematik Olmayan Risk    178
1.2.1.2 Sistematik Risk (Belirsizlik-Karmakarisiklik)    179
1.2.1.3. Duygusal ve Sosyal Risk    181
1.2.2 Risk Algisi    183
1.3. Is Fikrinin Sezgi Boyutu    186
1.4. Is Fikrinde Teyakkuzda Olma Boyutu    186
2 .Firsat- Niyet Uyumu    187
2.1. Arzu Edilebilirlik    189
2.2. Yapilabilirlik    190
3. Is Fikrinin Test Edilmesi    190
3.1. Is Fikirlerinin (Düsüncelerin) Kontrol Edilmesi    191
3.2.Girisimcinin Kendini ve Amacini Sorgulamasi    193
3.3. Kisilik-Is (Girisimcilik) Uyumu    194
4 .Is Plani    195
4.1. Is Planinin Hazirlanma Nedeni    196
4.2. Is Plani Hazirlama Süreci Ve Ögeleri    199
4.3.Is Planinin Yorumlanmasi ve Degerlendirilmesi    204
5 .Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    209
Izdüsüm- 1: “Örnek Is Plani”    209
6.Tartisma Sorulari    236
SEKIZINCI BÖLÜM
BILGI TEKNOLOJILERI VE GIRISIMCILIK
Giris    245
1.Bilisim Teknolojileri    245
2.Bilgi Teknolojilerinin Altyapisi    247
2.1. Donanim Hizmetleri    249
2.2.Yazilim Hizmetleri    251
2.3.Iletisim Teknolojileri    254
3. Yeni Girisimcilik Egilimi- Elektronik Ticaret (E-Ticaret)    255
3.1. Elektronik Ticarette Kullanilan Araçlar    265
3.1.1.Bilgisayar-Internet,Telefon, Faks, Televizyon ve
Kablo TV Sistemleri vb    266
3.1.2. Bilgisayar ve Internet    266
3.1.3. Elektronik Fon Transferi ve Elektronik Veri Degisimi    266
3.1.4. Mobil Sistem Hizmetleri    267
3.2. Elektronik Ticaretin Yöntemleri    267
3.2.1. Isletmeler Arasinda Elektronik Ticaret    267
3.2.2. Kurumdan Tüketiciye Elektronik Ticaret    268
3.2.3. Devletten Kuruma Elektronik Ticaret Hizmetleri    269
3.2.4. Devletten Vatandasa Elektronik Ticaret Hizmetleri    269
3.2.5. Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret    269
3.4. Elektronik Ticarette Ödeme Yollari    269
3.4.1. E-Ticarette Kredi Kartlari Kullanimiyla Ödeme    270
3.4.1.1. Telefon ile Kredi Karti ve Kisisel Bilgilerin Verilmesi
     Yoluyla Ödeme Yapilmasi    270
3.4.1.2. Kredi Kart ve Kisisel Bilgilerin Internet Üzerinden
Sifresiz Gönderilerek Ödeme Yapilmasi    270
3.4.1.3. Kredi Kart ve Kisisel Bilgilerin Internet Üzerinden
‘Sifreli’ Olarak   Gönderilerek Ödeme Yapilmasi    270

3.4.1.4. Kredi Karti Ödemelerinde Üçüncü Bir Araci
Kullanilarak Ödeme Yapilmasi    271
3.4.2. E-Ticarette Otomatik Vezne Makineleri ve Para
Vericileri Kullanimiyla Ödeme    271
3.4.3. E-Ticarette Elektronik Fon Transferi Için Satis Noktasi
Terminalleri Kullanimiyla Ödeme    271
3.4.4. E-Ticarette Elektronik Para Kullanimiyla Ödeme    272
3.4.5. E-Ticarette Akilli Kartlar Kullanimiyla Ödeme    272
3.4.6. E-Ticarette Elektronik Çek Kullanimiyla Ödeme    272
3.5. Elektronik Ticarette Karsilasilan Sorunlar    273
4. Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    275
Izdüsüm-1: “Yemeksepeti.com”    275
5.Tartisma Sorulari    277
DOKUZUNCU BÖLÜM
GIRISIMCILIGIN FINANSMANI VE DESTEKLER
Giris    285
1. Finansman Kavrami ve Ihtiyaci    285
2. Finansman Türleri ve Kaynaklari    286
2.1. Finansman Türleri    286
2.1.1.Kaynagina Göre Finansman Türleri    286
2.1.1.1.  Öz Kaynak    286
2.1.1.2. Yabanci Kaynak    287
2.1.2.Kullanis Sekline Göre Finansman Türleri    287
2.1.2.1. Isletme (Döner) Sermayesi    287
2.1.2.2. Sabit Sermaye    288
2.1.3.Süresine (Vadesine) Göre Finansman Türleri    288
2.1.3.1. Kisa Süreli Finansman    288
2.1.3.2. Orta Süreli Finansman    288
2.1.3.3. Uzun  Süreli Finansman    288
2.2. Finansman Kaynaklari    289
2.2.1.Geleneksel Finansman Kaynaklari    289
2.2.1.1. Özkaynak Ile Finansman    289
2.2.1.2. Yabanci Kaynaklarla Finansman    291
2.2.2.Yeni Finansman Kaynaklari    293
2.2.2.1. Finansal Kiralama    294
2.2.2.2. Faktoring    295
2.2.2.3. Tüketici Finansman Kredisi    295
2.2.2.4. Forfaiting    297
2.2.2.5. Risk Sermayesi (Venture Capital)    298
2.2.2.6. Ortak Girisim (Joint Venture)    299
2.2.2.7. Franchising    299
2.2.2.8. Digerleri    300
2.2.2.8.1. Bayilik    300
 2.2.2.8.2. Acentalik    301
2.2.2.8.3. Barter    302
3.Girisimcilere Destekler ve Hibeler    303
4.Girisimin Yasam Döngüsünün Finansmani    304 
4.1.  Kurulus Evresinin Finansmani    304
4.2. Gelisme Evresinin Finansmani    305
4.3.Olgunluk Evresinin Finansmani    308
5. Konunun Uygulamadaki Izdüsümü    309
Izdüsüm-1: “ KOSGEB'DEN Yeni Is Kuracaklara Müjde”    309
6.Tartisma Sorulari    310
ONUNCU BÖLÜM
STARTUPLAR ve GIRISIMCILIK
Giris    315
1.    Uluslararasi gelismeler Isiginda Girisimcilik    315
2.    Nitelikli Girisimcinin Önemi    317
3.    Yalin Girisim    318
4.    Startuplar    319
5.    Kanvas Is Modeli (Is Modeli Tuvali)    321
6.    Konunun Uygulamadaki Izdüsümleri    324
Izdüsüm-1: “ Basarisiz Startup Örnegi – 1:
EVERPIX”    325
Izdüsüm-2: “ Basarisiz Startup Örnegi – 2:
FORMSPRING”    327
7.Tartisma Sorulari    330
ONBIRINCI BÖLÜM
AILE ISLETMELERININ GIRISIMCILIK AÇISINDAN
BASARILI OLMA KOSULLARI
Giris    335
1.Isletmeler Boyutunda Girisimcilik    336
1.1.Kurumsal Girisimcilik    336
1.2. Stratejik Girisimcilik    337
1.3. Dahili (Iç) Girisimcilik    339
2. Aile Isletmeleri    340
3. Ailenin Girisimci Üzerindeki Etkisi    342
3.1. Girisimcinin Yetismesi    342
3.2. Girisimin Kurulmasi    343
3.3. Girisimde Görev Alma    343
3.4. Yönetimin Devri    344
4. Aile Isletmelerinde Girisimciligi Belirleyen
Unsurlar    345
4.1. Yenilikçilik (Inovasyon)    346
4.2. Risk Alma    347
4.3. Proaktivite(Öngörü ve Uzgörü Sahibi Olma)    349
4.4. Özerklik    350
4.5. Rekabetçi Agresiflik    350
4.6. Stratejik Yönetim    351
4.7. Örgüt Kültürü    353
5.Konunun Uygulamadaki Izdüsümleri    355

Izdüsüm-1:”Kurumsallasmis Aile Isletmelerinde
Basarili Bir Girisimcilik Örnegi: Yildiz Holding
(Ülker)”    355
Izdüsüm-2: “Saruhan Sirketler Gurubu”    364
6.Tartisma Sorulari    369
ONIKINCI BÖLÜM
Y KUSAGI VE GIRISIMCILIK
Giris    375
1-Kusak Kavrami ve Türkiye Nüfusunun Kusaklara
Göre Dagilimi    375
2 - Kusaklarin Çesitli Özelliklerine Göre Tanimlanmasi    377
3- Is Yasaminda Y Kusagi Davranislari ve Beklentileri    378
4-Y Kusaginin Yönetici-Lider Beklentileri    380
5- Y Kusagi ve Girisimcilik    381
6 -Konunun Uygulamadaki Izdüsümleri    382
Izdüsüm -1 : “Türkiye’de Y Kusagi Kendi Isini Kurmanin
Pesinde”    382
Izdüsüm-2: “Basarili Genç Girisimciler”    387
7.Tartisma Sorulari    389
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MARKALASMIS GIRISIMCILIK ÖYKÜLERI
Giris    394
1.    WALMART    394
1.1.Girisimci Hakkinda    394
1.2.Walmart’in Kisa Tanitimi    394
1.3.Wal-Mart’in Güncel Durumu    394
1.4.Basariyi Getiren Faktör    395
1.5.Wal-Mart’in Gelecegi Için Görünüm    395
2.    AMAZON.COM    396
2.1.Girisimci Hakkinda    396
2.2.Amazon.com’un Kisa Hikayesi    396 
2.3.Amazon.com’un Bugünkü Konumu    397
2.4.Basariyi Getiren Faktörler    397
2.5.Amazon’un Gelecegi Için Görünüm    398
3.    APPLE    399
3.1.Girisimci Hakkinda    399
3.2.Apple’in Kisa Hikayesi     400
3.3.Günümüzde Apple    400
3.4.Basariyi Getiren Faktörler    401
3.5.Apple’in Gelecegi için Görünüm    401
4.    ZARA    402
4.1.Girisimci Hakkinda    402
4.2.Zara’nin Kisa Hikayesi    403
4.3.Zara’nin Bugünkü Konumu    403
4.4.Basariyi Getiren Faktörler    404 
4.5.Zara’nin Gelecegi Için Görünüm    405
5.    TESLA MOTORS    405
5.1.Girisimciler Hakkinda    405
5.2.Tesla Motors’un Kisa Tanitimi    406
5.3.Tesla’nin Güncel Durumu    407
5.4.Basariyi Getiren Faktörler    407
5.5.Tesla’nin Gelecegi Için Görünüm    408
6.    YEMEKSEPETI    409
6.1.Girisimci Hakkinda    409
6.2.YemekSepeti’nin Kisa Tanitimi    410
6.3.YemekSepeti’nin Bugünkü Konumu    410
6.4.Basariyi Getiren Faktörler    411
6.5.Yemeksepeti’nin Gelecegi için Görünüm    412
7.    MAVI    413
7.1.Girisimci Hakkinda    413
7.2.Mavi’nin Kisa Tanitimi    413
7.3.Basariyi Getiren Faktörler    413
7.4.Mavi’nin Güncel Durumu    415
7.5.Mavi’nin Gelecegi Için Görünüm    415
8.    SIMIT SARAYI    416
8.1.Girisimci Hakkinda    416
8.2.Simit Sarayinin Kisa Tanitimi    416
8.3.Simit Sarayinin Güncel Durumu    417
8.4.Basariyi Getiren Faktörler    417
8.5.Simit Sarayinin Gelecegi Için Görünüm    418
9.     Tartisma Sorulari    418

TABLOLAR LISTESI
Tablo  5.1: Türk Hukuku Açisindan Sirketlerin
               Siniflandirilmasi    120
Tablo -5.2: Sahis ve Sermaye Sirketlerinin
               Karsilastirilmasi    122
Tablo -5.3: Türkiye’de Kurulan Sirket Sayilari    124
Tablo- 5.4: Anonim ve Limited Sirket Kiyaslamasi    125
Tablo- 5.5: Ise Baslamada Vergi Dairesince Aranacak
                Belgeler    127
Tablo 5.6: Kurulus Asamasinda Ticaret Siciline Tescil
                 ve Oda Kayit Islemlerinde Aranan Belgeler    132
Tablo -8.1: E-Ticaret Endeksi (2012)    259
Tablo 10.1: Sirketlerin Yillik Geliri ile Ülkelerin Yillik
                   Gelirinin Karsilastirilmasi    319
Tablo 10.2. Kanvas Is Modeli / Is Modeli Tuvali    324
Tablo 12-1: Kusaklara Göre Nüfus Dagilimi    376
Tablo -12.2:Kusaklarin Özelliklerine Göre
                    Siniflandirilmasi    377
Tablo -12.3:Y Kusaginin Diger Kusaklarla
                    Karsilastirilmasi    379

SEKILLER LISTESI
Sekil-7.1: Yargi Algi ve Risk    184   
Sekil-7.2 :Yeni Bir Ise Baslamada Risk Algisinin Rolü    185 
Sekil-7.3: Is Plani Süreci    205
Sekil-7.4: Niyet- Is Iliskisi    208
Sekil -8.1: E-Ticaretin Gelisimi    257
Sekil -8.2: Türkiye’de Internet Dünyasi    258
Sekil -8.3: Türkiye’de Öne Çikan E-Ticaret Firmalari    260
Sekil -8.4: Türkiye’de E-Ticaretin Itici Güçleri    262
Sekil -8.5: Perakende Sektöründe E-Ticaret Gelisimi    263
Sekil -8.6: 2011 Yili E-Ticaret Yatirimlari    265

GRAFIKLER LISTESI
Grafik 8.1: Türkiye Bilisim Sektörü Is Hacmi
(Milyon US $)    246
Grafik 8.2:Son Kullanici Pazar Payindaki Degisimler    247
Grafik- 8.3:Dünya Bilisim Sektörü Pazari ve Gelismekte
       Olan Ülkeler Bilisim Sektörü
      Analizi (2010-2011) (Adet)    247
Grafik- 8.4:Dünya Bilisim Sektörü Pazari ve Gelismekte
       Olan Ülkeler Bilisim Sektörü
      Analizi (2013) (Adet)    248
Grafik -8.5: Dünya Bilisim Sektörü Pazari ve Gelismis
        Ülkeler Bilisim Sektörü Analizi (2013) (Adet)    249
Grafik-8.6: Türkiye’de Internet Kullanim Orani    250
Grafik- 8.7. BT Sektörü Yazilim Harcamalari Büyüme
        Rakamlari ve Büyüme Hedefleri, 2011-2017T
       (Milyon USD,%)    252
Grafik- 8.8: BT Sektörü BT Hizmetleri Büyüme Rakamlari
      ve Büyüme Hedefleri, 2011-2017T (Milyon USD,%)    253
Grafik- 8.9.Kamu Bilgi Iletisim Teknolojileri Yatirimlari
        (2002-2011)    254
Grafik- 8.10: Kamu Bilgi Iletisim Teknolojileri Yatirimlari
         Sektörel Dagilimi (2011)    255
Grafik- 8.11: Küresel E-Ticaret Hacmi  (Milyar USD)    256
Grafik -8.12: Türkiye’de B2B E-Ticaret Pazari
            (Milyar Dolar)    261
Grafik- 8.13: Türkiye’de E-Ticaretin Sektör Bazli
                        Dagilimi (%)    264
Grafik-8.14: Türkiye’de E-Ticaret Için Tercih Edilen
           Kateg. (%)    265
Grafik- 8.15: Türkiye’de B2C E-Ticaret Harcamalari (TL)    268

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Ali Akdemir Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.