0
Adet
0
Adet
0
TL
Seçim Sistemleri ve Türkiye
Seçim Sistemleri ve Türkiye
%10indirim
Liste Fiyatı :
38,00 TL
Orion Fiyatı :
34,20 TL
Kazancınız :
3,80 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786051467412 | Basım Yılı : 2015 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 260 | Ebat : 16 x 24 cm

Seçim Sistemleri ve Türkiye

Günümüzde demokrasi işlerliğini belirli aralıklarla yapılan seçimlerden almaktadır. Seçimlerde kullanılan oyların parlamentolarda sandalyelere dönüşüm sürecinde karşımıza seçim sistemleri çıkar. Seçim sistemleri temelde iki ilkeye dayanır. Bunlar yönetimde istikrar ve temsilde adalet ilkeleridir. Yönetimde istikrar ilkesine ağırlık veren sistemler çoğunluk sistemleri; temsilde adalet ilkesine ağırlık veren sistemler ise nispi temsil sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Bu iki kategorinin yanı sıra her iki ilkeyi orantılı olarak kullanmak isteyen ülkeler tarafından karma seçim sistemleri geliştirilmiştir.

Araştırmamızda şimdiye kadar farklı ülkelerce kullanılan birçok seçim sistemi incelenmiştir. Bunların avantaj ve dezavantajları uygulamalı örnekler üzerinden ele alınmıştır. -Hangi seçim sistemi en idealdir?- sorusuna verilebilecek cevaplardan hiçbiri tarafsız olamaz. Ülkeler ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal yapılarına en uygun seçim sistemini tercih etmeye çalışırlar. Biz de çalışmamızın sonunda Türkiye için uygun olacağını düşündüğümüz alternatif bir seçim sistemi önerisinde bulunduk.

GİRİŞ-1
BİRİNCİ BÖLÜM
DEMOKRASİ, SEÇİM VE SEÇME YÖNTEMLERİ
I. -DEMOKRASİ-5
A. -DEMOKRASİNİN TANIMI-5
B. -DEMOKRASİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-6
C. -DEMOKRASİ TÜRLERİ-7
1. -Doğrudan Demokrasi-7
2. -Yarı-Doğrudan Demokrasi-7
3. -Temsili Demokrasi-8
II. -TEMSİL KAVRAMI-9
A. -HUKUKSAL TEMSİL-10
B. -SİYASAL TEMSİL-11
1. -Emredici Vekâlet Anlayışı-12
2. -Temsili Vekâlet Anlayışı-13
III. -TEMSİLCİLERİ BELİRLEME YÖNTEMİ: SEÇİMLER-14
A. -SEÇİM OLGUSU-14
B. -SEÇME HAKKI VE TARİHSEL GELİŞİMİ-16
1. -Seçme Hakkı-16
2. -Seçme Hakkının Tarihsel Gelişimi-16
a)-Sınırlı Oy-16
(1)-Sınıfa Bağlı Oy Hakkı-17
(2)-Servete Bağlı Oy Hakkı-17
(3) -Vergiye Bağlı Oy Hakkı-18
(4) -Yeteneğe Bağlı Oy Hakkı-18
(5)-Cinsiyete Bağlı Oy Hakkı-19
(6)-Irka Bağlı Oy Hakkı-20
b)-Genel Oy-21
c)-Genel Oya Göre Seçmen Olabilme Şartları-22
(1)-Olumlu Şartlar-22
i. -Vatandaşlık-22
ii. -Yaş-22
iii. -Seçmen Kütüğüne Kayıtlı Olmak-23
(2)-Olumsuz Şartlar-24
i. -Ehliyetsizlik-24
ii. -Kamu Hizmetlerinden Yasaklı Olmamak-25
iii. -Meslek ve Görevlerinden Dolayı Seçim Günü Oy Kullanamayacak Olanlar-26
C. -SEÇME HAKKININ DEMOKRATİK İLKELERİ-26
1. -Eşitlik İlkesi-27
2. -Genellik İlkesi-27
3. -Bireysellik İlkesi-28
4. -Gizlilik İlkesi-29
5. -Serbestlik İlkesi-30
IV. -TEMEL SEÇİM UNSURLARI (ÖGELERİ)-32
A. -SEÇİM ÇEVRESİ-32
1. -Ulusal Seçim Çevresi-32
2. -Geniş Seçim Çevresi-33
3. -Dar Seçim Çevresi-34
4. -Seçim Çevresi Hileleri (Gerrymandering)-34
B. -SEÇMEN KÜTÜĞÜ-35
C. -ADAY VE ADAYIN SEÇİLMESİ-36
D. -SEÇİM ÖRGÜTLENMESİ-37
E. -SEÇİM GEREÇLERİ-38
1. -Oy Verme Yeri-38
2. -Oy Pusulası-38
3. -Sandık-39
4. -Sandık Seçmen Listesi-39
5. -Tutanak-40
V. -SEÇME YÖNTEMLERİ-40
A. -TEK İSİMLİ SEÇİM (DAR BÖLGE SİSTEMİ)-40
1. -Tek Turlu-41
2. -İki Turlu-43
3. -Tercihli Oy-45
4. -Devredilen Oy-47
B. -LİSTELİ SEÇİM-47
1. -Sabit Liste-48
2. -Tercihli Liste (Seçenekli Liste)-48
3. -Karma Liste-49
C. -BİRLEŞİK OY PUSULASI-50
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM SİSTEMLERİ
I. -GENEL OLARAK-51
II. -ÇOĞUNLUK SİSTEMLERİ-53
A. -TEK TURLU ÇOĞUNLUK SİSTEMİ-54
1. -Tek İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi-54
2. -Listeli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi-56
B. -İKİ TURLU ÇOĞUNLUK SİSTEMİ-58
1. -Tek İsimli İki Turlu Çoğunluk Sistemi-59
2. -Listeli İki Turlu Çoğunluk Sistemi-62
III. -NİSPİ (ORANTILI) TEMSİL SİSTEMİ-64
A. -SEÇİM SAYISI-66
1. -Çevre Seçim Sayısı-67
2. -Değişmez Tek Sayı Şeklinde Seçim Sayısı-68
3. -Ulusal Seçim Sayısı-68
4. -Diğer Sistemler-69
a)-Hagenbach-Bischoff Sistemi-69
b)-Imperiali Sistemi-71
c)-Droop Kota-73
B. -ARTIK OYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-74
1. -Yaklaştırmalı Nispi Temsil-75
a)-En Yüksek Artık Sistemi-76
b)-En Büyük (Yüksek) Ortalama Sistemi-77
c)-d’Hondt Sistemi-78
d)-Sainte-Lague Sistemi-81
(1)-Klasik Sainte-Lague Sistemi-81
(2)-Sainte-Lague Sistemi (İskandinav Versiyonu)-82
e)-Hikmet Sami Türk Tarafından Geliştirilen Sistemler-84
(1)-Yarımşar Aralı Aritmetik Dizi İle Bölme-84
(2)-1. 5 İle Başlayan Yarımşar Aralı Aritmetik Dizi İle Bölme-86
(3)-1. 5 ile Başlayan d’Hondt Sistemi (Değiştirilmiş d’Hondt Sistemi)-87
(4)-Azalan Bayağı Kesirli Aritmetik Dizi İle Çarpma-87
(5)-Azalan Tam Sayılı Aritmetik Dizi İle Çarpma-89
2. -Tam Nispi Temsil-90
a)-Nispi Temsilin Saf Şekli (Ulusal Seçim Sayısı)-90
b)-Ulusal Artık (Milli Bakiye) Sistemi-93
c)-Değişmez Tek Sayılı Ulusal Artık Sistemi-96
C. -NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE BARAJ UYGULAMALARI-99
1. -Seçim Çevresi Düzeyinde Baraj-99
a)-Basit Seçim Sayılı Baraj-99
b)-Yüzde Oranlı Baraj-102
c)-Onda Oranlı Baraj-104
d)-Kontenjan Barajı-105
2. -Ulusal Düzeyde Baraj-107
3. -Tek Baraj-Çift Baraj Uygulamaları-110
IV. -KARMA SEÇİM SİSTEMLERİ-111
A. -ÇOĞUNLUK SİSTEMİ AĞIRLIKLI KARMA SEÇİM SİSTEMLERİ-111
1. -Sınırlı Oy Sistemi-111
2. -Yığmalı Oy Sistemi-114
3. -Devredilemez Tek Oy Sistemi-114
B. -NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ AĞIRLIKLI KARMA SEÇİM SİSTEMLERİ-115
1. -Birleştirilmiş Listeli Nispi Temsil Sistemi-116
2. -Çift ve Kontenjan Barajlı Türk Sistemi-117
3. -Devredilebilir Tek Oy Sistemi-118
C. -DENGELİ KARMA SİSTEM (ÇİFT OYLU ALMAN SİSTEMİ)-120
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK SEÇİM TARİHİ VE TÜRKİYE İÇİN SEÇİM SİSTEMİ ÖNERİSİ
I. -TÜRK SEÇİM TARİHİ-125
A. -DEVLET BAŞKANI SEÇİMLERİ-126
1. -Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları-126
2. -5678 sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Sonrası 12’inci Cumhurbaşkanı Seçimleri-127
B. -YEREL SEÇİMLER-130
1. -Belediye Seçimleri-130
a)-Cumhuriyet Öncesi Dönem-130
b)-Cumhuriyet Dönemi-132
2. -Köy ve Mahalle Seçimleri-139
a)-Köy Seçimleri-139
(1)-Cumhuriyet Öncesi Dönem-139
(2)-Cumhuriyet Dönemi-140
b)-Mahalle Seçimleri-141
(1)-Cumhuriyet Öncesi Dönem-141
(2)-Cumhuriyet Dönemi-142
3. -İl Genel Meclisi Seçimleri-143
a)-Cumhuriyet Öncesi Dönem-143
b)-Cumhuriyet Dönemi-146
C. -PARLAMENTO SEÇİMLERİ-147
1. -Cumhuriyet Öncesi Dönem-148
a)-I. Meşrutiyet Dönemi-148
(1)-1877 İlk Seçimleri-150
(2)-1877 İkinci Seçimleri-152
b)-II. Meşrutiyet Dönemi-154
(1)-1908 Seçimleri-155
(2)-1912 Seçimleri-156
(3)-1914 Seçimleri-157
(4)-1919 Seçimleri-158
c)-TBMM Dönemi-159
(1)-1920 Seçimleri-160
(2)-1923 Seçimleri-161
2. -Cumhuriyet Dönemi-163
a)-Tek Parti Dönemi-164
(1)-1927 Seçimleri-165
(2)-1931 Seçimleri-165
(3)-1935 Seçimleri-166
(4)-1939 Seçimleri-167
(5)-1943 Seçimleri-167
b)-Çok Partili Dönem-168
(1)-1946 Seçimleri-169
(2)-1950 Seçimleri-170
(3)-1954 Seçimleri-171
(4)-1957 Seçimleri-172
3. -1961 Anayasası Dönemi-173
a)-Millet Meclisi Seçimleri-175
b)-Cumhuriyet Senatosu seçimleri-177
4. -1982 Anayasası Dönemi-179
II. -TÜRKİYE İÇİN SEÇİM SİSTEMİ ÖNERİMİZ-186
A. -KOALİSYON HÜKÜMETLERİ HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZ-190
B. -MEVCUT SEÇİM SİSTEMİNİN ISLAHI MÜMKÜN MÜDÜR?-192
1. -Seçim Çevrelerinden Seçilecek Milletvekili Sayısını Azaltmak-193
2. -Seçim Çevresi ve Ulusal Düzeyde Baraj Uygulamaları-194
3. -Farklı Nispi Temsil Sistemleri-196
C. -ÖNERİMİZ: ÇİFT OYLU KARMA SEÇİM SİSTEMİ-196
1. -Anayasa Mahkemesi’nin -Türkiye Milletvekilliği- Hakkındaki İptal Kararı’nın Eleştirisi-199
2. -Çift Oylu Karma Seçim Sistemi’nin Uygulandığı Diğer Ülkeler-201
a)-Almanya-201
b)-Rusya-201
c)-İtalya-202
d)-Japonya-202
SONUÇ (DEĞERLENDİRME)-205
KAYNAKÇA-209
MEVZUAT DİZİNİ-223
KAVRAM DİZİNİ-229

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Adalet Yayınevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.