0
Adet
0
Adet
0
TL
Futbol Disiplin Hukuku
Futbol Disiplin Hukuku
%10indirim
Liste Fiyatı :
45,00 TL
Orion Fiyatı :
40,50 TL
Kazancınız :
4,50 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786051468020 | Basım Yılı : Ocak 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 263 | Ebat : 16 x 24 cm

Futbol Disiplin Hukuku | Mustafa Özen

Ülkemizde spor hukukuna ilişkin bilimsel çalışmaların geçmişi yaklaşık onbeş yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Bu anlamda, spor hukuku yeni gelişen bir hukuk dalıdır. Spor hukukunun bağımsız bir bilim dalı olması henüz söz konusu değildir. Ancak, spor hukukunun geçmişi çok eskilere dayanmasa da bu on yıllık süre içinde oldukça verimli ve hızlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma hızı artarak devam ederse, önümüzdeki on yılda spor hukukunun bazı fakültelerde bağımsız bir bilim dalı olma olasılığı yüksektir. Bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi bizleri sevindirecektir.

Spor hukukunun gelişmesinde Ankara ve İstanbul barolarının katkılarını takdir etmek gerekir. Birbirinden önemli yayın ve çalıştay gerçekleştirmişlerdir.

Futbol disiplin hukuku adlı bu eser, Futbol disiplin talimatı temel alınarak kaleme alındı. Alanında ilk olması nedeniyle, işin doğası gereği eksilikler ve yer yer hataların olması kaçınılmazdır. Biz, bu eseri kaleme alırken bir başlangıç yapmak istedik. Gelecek dönemde daha güzel eserlerin kaleme alınmasında belki bir A harfinin yerine geçer.    BİRİNCİ BÖLÜM
    I. -GİRİŞ-1
    II. -BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ-2
    MADDE 1 AMAÇ-2
    MADDE 2 TANIMLAR VE KISALTMALAR-2
    MADDE 3 KAPSAM-3
    III. -GENEL HÜKÜMLER-5
    A. -Genel Hükümler-5
    MADDE 4 TEMEL İLKELER-5
    MADDE 5 MANEVİ UNSUR-7
    MADDE 6 SORUMLULUK-9
    MADDE 7 FAİLİN BELİRLENEMEMESİ-11
    MADDE 8 TEŞEBBÜS-13
    MADDE 9 İŞTİRAK-15
    MADDE 10 İÇTİMA-18
    MADDE 11 TEKERRÜR-21
    MADDE 12 HAKSIZ TAHRİK-23
    MADDE 13 TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ-25
    MADDE 14 SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI-26
    MADDE 15 CEZA ZAMANAŞIMI-29
    MADDE 16 ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-32
    IV. -DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN HAKSIZ FİİLLERDE DİKKATE ALINACAK HUKUKUN GENEL İLKELERİ-34
    A. -Maddi Hukuka İlişkin Genel İlkeler-36
    1. -Kanunilik İlkesi-36
    a)-Haksızlık Oluşturan Kuralda/Norma (Yasakta) Kanunilik İlkesi-36
    b)-Yaptırımda Kanunilik İlkesi-36
    c)-Haksızlıkta ve Yaptırımda Kanunilik İlkesinin Pozitif Düzenlemelerdeki Görünümü-36
    (1)-Anayasada Kanunilik İlkesi-36
    (2)-TCK’nda Kanunilik İlkesi-37
    (3)-KK’nda Kanunilik İlkesi-37
    (4)-Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezalarında Kanunilik İlkesi-38
    (5)-FDT’nde Kanunilik İlkesi-45
    2. -Kusurluluk İlkesi-46
    a)-TCK’nda Kusur İlkesi-46
    b)-KK’nda Kusur İlkesi-46
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Kusur İlkesi-46
    d)-FDT’nda Kusur İlkesi-46
    3. -Sorumlulukta Şahsilik İlkesi-47
    a)-Anayasada Şahsilik İlkesi-47
    b)-TCK’nda Şahsilik İlkesi-47
    c)-KK’nda Şahsilik İlkesi-47
    d)-Disiplin Suç ve Cezalarında Şahsilik İlkesi-48
    e)-FDT’nda Şahsilik İlkesi-48
    4. -Lehe Hükmün Geçmişe Yürümesi İlkesi-49
    a)-TCK’nda Lehe Hükmün Geçmişe Yürümesi İlkesi-49
    b)-KK’nda Lehe Hükmün Geçmişe Yürümesi İlkesi-49
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Lehe Hükmün Geçmişe Yürümesi İlkesi-49
    5. -Ölçülülük İlkesi-50
    a)-Anayasada Ölçülülük İlkesi-50
    b)-TCK’nda Ölçülülük İlkesi-50
    c)-KK’nda Ölçülülük İlkesi-51
    d)-Disiplin Suç ve Cezalarında ölçülülük İlkesi-51
    e)-FDT’nda Ölçülülük İlkesi-52
    6. -Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi-53
    a)-TCK’nda Kanuni Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi-53
    b)-KK’nda Kanuni Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi-53
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Kanuni Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi-53
    d)-FDT’nde Kanuni Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi: -54
    7. -Eşitlik İlkesi-54
    a)-TCK’nda Eşitlik İlkesi-54
    b)-KK’nda Eşitlik İlkesi-54
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Eşitlik İlkesi-54
    d)-FDT’nde Eşitlik İlkesi-55
    B. -Muhakeme Hukukuna İlişkin Genel İlkeler-55
    1. -Masumiyet Karinesi-55
    a)-Anayasada Masumiyet Karinesi-55
    b)-TCK’nda Masumiyet Karinesi-55
    c)-KK’nda Masumiyet Karinesi-55
    d)-Disiplin Suç ve Cezalarında Masumiyet Karinesi-55
    e)-FDT’nde Masumiyet Karinesi-55
    2. -Doğrudan Doğruyalık (Yüzyüzelik/Vicahilik) İlkesi-56
    a)-CMK’nda Doğruyalık (Yüzyüzelik/Vicahilik) İlkesi-56
    b)-KK’nda Doğruyalık (Yüzyüzelik/Vicahilik) İlkesi-56
    a)-Disiplin Suç ve Cezalarında Doğruyalık (Yüzyüzelik/Vicahilik) İlkesi-57
    b)-FDT’nde Doğruyalık (Yüzyüzelik/Vicahilik) İlkesi-57
    3. -Tarafsızlık İlkesi-57
    a)-CMK’nda Tarafsızlık İlkesi-57
    b)-KK’nda Tarafsızlık İlkesi-58
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Tarafsızlık İlkesi-58
    d)-FDT’nde Tarafsızlık İlkesi-59
    4. -Çelişme İlkesi-59
    a)-CMK’nda Çelişme İlkesi-59
    b)-KK’nda Çelişme İlkesi-60
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Çelişme İlkesi-60
    d)-FDT’nde Çelişme İlkesi-61
    5. -Gizlilik İlkesi-61
    a)-CMK’nda Gizlilik İlkesi-61
    b)-KK’nda Gizlilik İlkesi-62
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Gizlilik İlkesi-62
    d)-FDT’nde Gizlilik İlkesi-63
    6. -Şüpheden Fail (Sanık) Yararlanır İlkesi-63
    a)-CMK’nda Şüpheden Fail Yararlanır İlkesi-63
    b)-KK’nda Şüpheden Fail Yararlanır İlkesi-63
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Şüpheden Fail Yararlanır İlkesi-63
    d)-FDT’nda Şüpheden Fail Yararlanır İlkesi-64
    7. -Aleyhe Değiştirme Yasağı-65
    a)-CMK’nda Aleyhe Değiştirme Yasağı-65
    b)-KK’nda Aleyhe Değiştirme Yasağı-66
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Aleyhe Değiştirme Yasağı-66
    d)-FDT’nda Aleyhe Değiştirme Yasağı-67
    8. -Savunma Hakkı-67
    9. -CMK’nda Savunma Hakkı-68
    a)-KK’nda Savunma Hakkı-68
    b)-Disiplin Suç ve Cezalarında Savunma Hakkı-69
    c)-FDT’nda Savunma Hakkı-70
    10. -Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz)-71
    a)-CMK’nda Non Bis İn İdem İlkesi-71
    b)-KK’nda Non Bis İn İdem İlkesi-71
    c)-Disiplin Suç ve Cezalarında Non Bis İn İdem İlkesi-72
    d)-FDT’nda Non Bis İn İdem İlkesi-73
    e)-Suç ve Disiplin Suçlarına İlişkin Yargılamaların Birbirine Etkisi ve Bekletici Mesele-74
    11. -Kanun Yoluna Başvurma Hakkı-84
    a)-Anayasada Kanun Yollarına Başvurma Hakkı-84
    b)-CMK’nda Kanun Yollarına Başvurma Hakkı-84
    c)-KK’nda Kanun Yollarına Başvurma Hakkı-84
    d)-Disiplin Suç ve Cezalarında Kanun Yollarına Başvurma Hakkı-84
    e)-FDT’nda Kanun Yollarına Başvurma Hakkı-85
    İKİNCİ BÖLÜM
    V. -DİSİPLİN CEZALARI-89
    MADDE 17 İHTAR-89
    MADDE 18 KINAMA-89
    MADDE 19 PARA CEZASI-89
    MADDE 20 - ÖDÜLLERİN İADESİ-90
    MADDE 21 - İHRAÇ-90
    MADDE 22 MÜSABAKADAN MEN-90
    MADDE 23 SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI-91
    MADDE 24 STADYUMA GİRİŞ YASAĞI-91
    MADDE 25 HAK MAHRUMİYETİ-91
    MADDE 26 LİSANSIN ASKIYA ALINMASI-92
    MADDE 27 LİSANSIN İPTALİ-93
    MADDE 28 TRANSFER YASAĞI-94
    MADDE 29 SAHA KAPATMA-95
    MADDE 30 MÜSABAKAYA GİRİŞİN ENGELLENMESİ-96
    MADDE 31 SEYİRCİSİZ OYNAMA-98
    MADDE 32 HÜKMEN MAĞLUBİYET-100
    MADDE 33 PUAN İNDİRME-100
    MADDE 34 BİR ALT LİGE DÜŞÜRME-102
    MADDE 35 İKAME ve İLAVE CEZALAR-103
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    VI. -DİSİPLİN İHLALLERİ-105
    MADDE 36 SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET-105
    MADDE 37 BİLİNÇLİ KART GÖRME-112
    MADDE 38 SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR-113
    MADDE 39 HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ-119
    MADDE 40 TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET-123
    MADDE 41 KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME-127
    MADDE 42 AYRIMCILIK = NO TO RACİSM-131
    MADDE 43 KURAL DIŞI HAREKETLER-138
    MADDE 44 SALDIRI-142
    MADDE 45 KAVGA-146
    MADDE 46 TALİMATLARA AYKIRI HAREKET-148
    MADDE 47 BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI-151
    MADDE 48 SAHTECİLİK ve YANILTMA-155
    MADDE 49 USULSÜZ SEYİRCİ ALMA-163
    MADDE 50 CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI-168
    MADDE 51 MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK-170
    MADDE 52 SAHA OLAYLARI-175
    MADDE 53 ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT-179
    MADDE 54 YAYIN-188
    MADDE 55 TANIKLIKTAN veya BELGE İBRAZINDAN KAÇINMA-191
    MADDE 56 MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME-195
    MADDE 57 BAHİS-203
    MADDE 58 MÜSABAKAYA KATILMAMAK-205
    MADDE 59 GÖREVİ İHMAL ve KÖTÜYE KULLANMA-207
    MADDE 60 HÜKÜMLÜLÜK-209
    MADDE 61 DOPİNG-210
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    VII. -DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA USULLERİ-211
    A. -AMATÖR ve PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULLARI-211
    MADDE 62 AMATÖR ve PROFESYONEL DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU-211
    MADDE 63 AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ-212
    MADDE 64 PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ-212
    MADDE 65 AFDK ve PFDK’NIN ÇALIŞMA USULÜ-212
    B. -İL DİSİPLİN KURULLARI-213
    MADDE 66 İL DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU-213
    MADDE 67 İL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ-213
    MADDE 68 İL DİSİPLİN KURULLARININ TOPLANTI ve ÇALIŞMA USULÜ-214
    C. -DİSİPLİN KURULLARI İÇİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER-214
    MADDE 69 BAĞIMSIZLIK-214
    MADDE 70 ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ-214
    MADDE 71 GİZLİLİK-215
    MADDE 72 SORUMSUZLUK-216
    BEŞİNCİ BÖLÜM
    VIII. -DİSİPLİN YARGILAMASI ve USUL HÜKÜMLERİ-217
    A. -TEMEL İLKELER-217
    MADDE 73 SAVUNMA-217
    MADDE 74 SÜRELER-220
    MADDE 75 DELİLLER-221
    MADDE 76 MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI-222
    MADDE 77 TEMSİL EDİLME-224
    MADDE 78 TEBLİGAT-224
    MADDE 79 MADDİ HATALAR-226
    B. -SORUŞTURMA-226
    MADDE 80 SORUŞTURMA MERCİİLERİ-226
    MADDE 81 SORUŞTURMANIN AÇILMASI-226
    MADDE 82 İDARİ TEDBİRLER-227
    MADDE 83 İDARİ TEDBİRE YETKİLİ MAKAMLAR-229
    MADDE 84 İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI-229
    C. -YARGILAMA-230
    MADDE 85 DİSİPLİN YARGILAMASI-230
    MADDE 86 KARAR-235
    D. -KARARLARA İTİRAZ ve YARGILAMANIN İADESİ-236
    MADDE 87 İL DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ-236
    MADDE 88 AFDK ve PFDK KARARLARINA İTİRAZ-237
    1. -TFF Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Denetim Yoluna Başvurma Hakkı-239
    a)-Genel Olarak Tahkim-239
    b)-Konu İle İlgili Normatif Düzenlemeler-240
    c)-Anayasa Mahkemesinin İptal Başvurusu Üzerine Verdiği Karar-242
    d)-Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Kararı-242
    e)-Öğretinin Görüşü-243
    2. -Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi-244
    MADDE 89 İTİRAZ USULÜ-247
    MADDE 90 AFDK TARAFINDAN İTİRAZIN İNCELENMESİ-248
    MADDE 91 DİSİPLİN YARGILAMASININ İADESİ-250
    E. -İNFAZ-251
    MADDE 92 İNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERİ-251
    MADDE 93 SARI KART UYGULAMALARI-252
    MADDE 94 KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ-253
    MADDE 95 MÜSABAKADAN MEN CEZASI-254
    MADDE 96 CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR-255
    MADDE 97 HAK MAHRUMİYETİ CEZASI-255
    MADDE 98 SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI-255
    MADDE 99 SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASININ UYGULANMASI-256
    MADDE 100 AFFEDİLEMEZLİK-256
    MADDE 101 İNFAZ EVRAKI-257
    MADDE 102 YAPTIRIMIN ERTELENMESİ-257
    IX. -SON HÜKÜMLER-259
    MADDE 103 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER-259
    MADDE 104- YÜRÜRLÜK-259
    GEÇİCİ MADDE- 1-259
    KAYNAKÇA-261


ŞADİMAN KONDAK

HALK BANKASI MEŞRUTİYET ŞUBESİ / ANKARA

IBAN:TR 02 0001 2009 3870 0009 000997

HESAP NO:09000997

ŞUBE KODU:0387

Mustafa Özen Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Adalet Yayınevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.