0
Adet
0
Adet
0
TL
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi
%20indirim
Liste Fiyatı :
19,00 TL
Orion Fiyatı :
15,20 TL
Kazancınız :
3,80 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145774 | Basım Yılı : Mart 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 192 | Ebat : 14,5x21,5


︻Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi︻ | Ülkü Arıkboğa

Üniversite yıllarında derslerde tanıştığım, daha sonra dok-tora yıllarında küçük çaplı ödevlerle tanışıklığımı artırdığım toplam kalite yönetiminin, bir yönetim yaklaşımı olarak ilgimi çekmeye başlaması 2008 yılının sonlarına doğru olmuştur. Belediyede yöneticilik yaptığım bu yıllarda belediye hizmetle-rinde etkinlik, verimlilik ve kalite konusunda araştırmalar yaparak kurum çalışanlarına bu konuda eğitimler vermeye başladım. Bu araştırma ve eğitimler zaman içinde zihnimde, toplam kalite yönetiminin belediyelerde de bir yönetim yakla-şımı olarak uygulanabileceği fikrinin oluşmasına neden oldu. Bir grup çalışma arkadaşımız ile birlikte Türkiye Kalite Der-neği (Kalder) ile yaptığımız görüşmeden sonra 2009 yılında kendimi toplam kalite yönetimi uygulamalarının içinde bul-dum. Bu tarihten itibaren, toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli konusunda aldığım eğitimler sonrasında çalıştığım kurumda model uygulamasını yönetmeye başladım. Buna paralel olarak, ulusal kalite ödül sürecinde değerlendiri-ci olarak görev almam bu konudaki farklı uygulamaları gör-meme imkan sağladı. Bütün bu tecrübeler, toplam kalite yöne-timinin kamu kurumları ve belediyelerde uygulanabileceği konusundaki inancımın artmasını sağladı.

“Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi” başlıklı bu kitap, bu sürecin sonunda oluşan tecrübe ve motivasyonla yazılmaya başlanmıştır.
Üç bölüm halinde tasarlanan bu kitabın birinci bölümünde toplam kalite yönetimi konusunda yapılan teorik açıklamalar ile genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
İkinci bölümde; toplam kalite yönetimi konusunda Türki-ye’de yaygın olarak uygulanan EFQM Mükemmellik Modeli ve modelin Türkiye uygulaması ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde ise; EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygu-layan ve bu konuda ulusal düzeyde ya da Avrupa düzeyinde ödüller kazanan Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Şan-lıurfa Belediyeleri’nin model uygulamaları incelenmiştir.

Toplam kalite yönetimi konusunda iyi uygulamalara sahip olan kamu kurumları ve belediyelerin bu uygulamalarını ve tecrübelerini diğer kuruluşlarla paylaşmalarının, bu konuda var olan ya da var olduğu varsayılan engellerin aşılması husu-sunda faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, model uygulamalarını açıklıkla paylaşma konusunda tereddüt etme-yerek, bu çalışmaya destek veren Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Şanlıurfa Belediyesi’ne ayrı ayrı teşekkür ediyor ve kitabın iyi uygulamaların yayılımı açısından faydalı olması-nı umuyorum.


SUNUŞ        9
GİRİŞ        11
BİRİNCİ BÖLÜM
KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
1.1. Kalite Kavramı    15
1.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi    18
1.2.1. Muayene Aşaması    19
1.2.2. Kalite Kontrol Aşaması    20
1.2.3. Kalite Güvencesi Aşaması    21
1.2.4. Toplam Kalite Yönetimi Aşaması    21
1.3. Toplam Kalite Yönetimi ve Temel Unsurları    23
1.3.1. Liderlik    27
1.3.2. Müşteri Odaklılık    29
1.3.3. Sürekli İyileştirme    31
1.3.4. Çalışanların Katılımı ve Takım Çalışması    35
1.3.5. Çalışanların Eğitimi ve Gelişimi    37
1.3.6. Verilere Dayalı Yönetim    40
1.3.7. Önleyici Yaklaşım    41
1.4. Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri    42
1.4.1. W. Edwards Deming    42
1.4.2. Joseph M. Juran    45
1.4.3. Philip B. Crosby    47
1.4.4. Kaoru Ishikawa    50
1.4.5. Armand V. Feigenbaum    53
1.4.6. David A. Garvin    54
1.5. Kalite Ödülleri    55
1.5.1. Deming Ödülü    56
1.5.2. Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü    60
1.5.3. Avrupa Kalite Ödülü    62

İKİNCİ BÖLÜM
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE TÜRKİYE
UYGULAMASI
2.1. EFQM Mükemmellik Modeli    65
2.1.1. Mükemmelliğin Temel Kavramları    66
2.1.2. Mükemmellik Modeli Kriterleri    72
2.1.3. RADAR Matrisi    79
2.2. EFQM Mükemmellik Modeli Ödüllendirme
    Aşamaları    83
2.2.1. Mükemmellikte Kararlılık    84
2.2.2. Mükemmellikte Yetkinlik    85
2.2.3. Mükemmellik Ödülü    88
2.3. EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Uygulaması    89
2.3.1. Türkiye Kalite Derneği ve Mükemmellik Tanıma
    Programı    89
2.3.2. Kamu Kuruluşlarında ve Belediyelerde EFQM
    Mükemmellik Modeli Uygulamaları    94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELEDİYELERDE EFQM MÜKEMMELLİK
MODELİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
3.1. Araştırmanın Amacı    102
3.2. Araştırmanın Kapsamı    102
3.3. Araştırmanın Yöntemi    102
3.4. Araştırmanın Sonuçları    103
3.4.1. Kuruluşların Tanıtımı    104
3.4.1.1. Nilüfer Belediyesi    104
3.4.1.2. Tarsus Belediyesi    105
3.4.1.3. Şanlıurfa Belediyesi    105
3.4.2. Toplam Kalite Yolculuğuna Çıkış ve 106
          Tarihsel Gelişim    106
3.4.2.1. Nilüfer Belediyesi    106
3.4.2.2. Tarsus Belediyesi    106
3.4.2.3. Şanlıurfa Belediyesi    107
3.4.3. EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları:
           Girdiler    108
3.4.3.1. Liderlik    108
3.4.3.2. Strateji    112
3.4.3.3. Çalışanlar    123
3.4.3.4. İşbirlikleri ve Kaynaklar    130
3.4.3.5. Süreçler Ürünler ve Hizmetler    138
3.4.3.6. Yaklaşımlara İlişkin Yayılım Sağlama
              Yöntemleri    138
3.4.3.7. Yaklaşımlara İlişkin Ölçme, Öğrenme ve
             İyileştirme Yöntemleri    141
3.4.4. EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları:
          Sonuçlar    144
3.4.4.1. Müşterilerle İlgili Sonuçlar    144
3.4.4.2. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar    150
3.4.4.3. Toplumla İlgili Sonuçlar    155
3.4.4.4. Temel Performans Sonuçları    160
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME    165
KAYNAKÇA    178
KISALTMALAR LİSTESİ    183
EKLER        184


VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Ülkü Arıkboğa Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.