Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Seçkin Yayıncılık

Liste Fiyatı :
47.90 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
45.51
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9789750237263
Basım Tar.
: Nisan 2016
Baskı No
: 3
Syf Sayısı
: 471
Ebat
: 18 x 23 cm
Kitap No
: 158258

%4
İndirim

Orion Kitabevi | Hukuk, Ekonomi, İşletme, Mühendislik, Siyaset, Roman ve Birçok Alandaki Kitap Bir Arada…
&
︻Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri︻ | Sait Gürbüz, Faruk Şahin

İlk iki baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş üçüncü baskısını yapan kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde “Araştırma Yöntemleri” konusunda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki ve araştırma deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Kitabın en önemli özelliği, işlenen konuları, IBM SPSS, LISREL ve AMOS programlarıyla bilgisayar ortamında çözümlemesi ve konuların daha rahat anlaşılması için kitabın ekinde verilen veri CD’si ile örnek uygulamaların yapılabilmesidir. İstatistikî analizler, bir sosyal bilim araştırmacısının işine yarayacak sadelikte sunulmuştur. Sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanılan analizlerin, nasıl yapılacağı, yorumlanacağı ve raporlanacağı örneklerle açıklanmıştır.

Eserde, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ele alınarak, iki farklı araştırma türünün öğrenilmesi amaçlanmış; özellikle bilimsel araştırma sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için veri analizi üzerinde durulmuş ve sonuçta okuyucunun bilimsel araştırma sürecinde yetkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Kitap, felsefe-yöntem-analiz anlayışı içerisinde, gerek kuramsal bilgiye gerekse uygulamaya odaklanarak “Araştırma Yöntemleri” dersine uygun olarak hazırlandığından, ders esnasında kullanımı ve öğrencilerin konuyu anlaması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.

•    Bilimsel Yöntem Nedir ve Sosyal Bilim Araştırmacıları Hangi Anlayışlar ile Araştırmalarını Yürütürler?
•    Bilimsel Bir Araştırmanın Sorunsalı (Problemi) Nasıl Belirlenir?
•    Araştırma Tasarımı Nasıl Yapılır?
•    Örnekleme ve İşletimselleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?
•    Anket ve Diğer Veri Toplama Araçları Nasıl Tasarlanır ve Uygulanır?
•    Bir Araştırmanın Geçerliği ve Güvenilirliği Nasıl Kanıtlanır?
•    Araştırmanın Hipotezleri Hangi Analizler ile Nasıl Test Edilir ve Yorumlanır?
•    Aracı (Mediator) ve Düzenleyici (Moderator) Değişkenle Regresyon Analizi Nasıl Yapılır?
•    LISREL ve AMOS ile Doğrulayıcı Faktör Analizi ve YEM Analizi Nasıl Yapılır?
•    Gömülü Kuram, Örnek Olay ve Etnografik Araştırma Nasıl Yürütülür?
•    Bilimsel Bir Araştırma Raporu Nasıl Hazırlanır?


 
 
 
 
Sait Gürbüz Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Seçkin Yayıncılık Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler