0
Adet
0
Adet
0
TL
Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail Azerbaycan İlişkileri
Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail Azerbaycan İlişkileri
%20indirim
Liste Fiyatı :
20,00 TL
Orion Fiyatı :
16,00 TL
Kazancınız :
4,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145859 | Basım Yılı : Nisan 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 272 | Ebat : 14,5 x 21,5 cm

"Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail Azerbaycan İlişkileri" | "Esme Özdaşlı" - "Timuçin Kodaman"

Soğuk Savaş döneminde ortak tehdide yönelen güvenlik temelli ittifak ilişkilerinin yerine, Soğuk Savaş sonrası dönem-de ekonomik, siyasi, kültürel alanları kapsayan çok boyutlu ilişki biçimi olan stratejik ortaklık kavramı devletlerarası iliş-kiler tanımlarken daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu ça-lışma, 1991 sonrası dönemde askeri, siyasi ve ekonomik alan-da hızla gelişen Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin stratejik ortak-lık olarak tanımlanıp tanımlanmayacağının cevabını bulmayı amaçlamaktadır.

ÖNSÖZ    5
KISALTMALAR    12
GİRİŞ    13

BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ORTAKLIK
1.1. Strateji Kavamı    23
1.2. Stratejik Ortaklık Kavramı    24
1.3. Stratejik Ortaklıkla İlgili Kavramlar    31
1.3.1. İttifak Kavramı    32
1.3.2. Pakt, Askeri Koalisyon, Blok    38
1.3.3. Stratejik Derinlik Kavramı    38
1.4. Stratejik Ortaklık ve İttifak Kavramlarının Karşılaştırılması    40
İKİNCİ BÖLÜM
AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASI (1991-2012)
2.1. Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Ortam    49
2.2. Azerbaycan Dış Politikasına Genel Bakış (1991-2012)    51
2.2.1. Ayaz Muttalibov Dönemi Azerbaycan Dış Politikası             (1991-1992)    54
2.2.2. Ebulfeyz Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası             (1992-1993)    57
2.2.3. Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış Politikası                 (1993-2003)    63
2.2.4. İlham Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış Politikası                    (2003-2012)    66
2.3.Azerbaycan Dış Politikasını Etkileyen Temel           Parametreler    69
2.3.1. Yukarı (Dağlık) Karabağ Sorunu    70
2.3.2. Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Bakiyesi:       Bölgedeki Rus Varlığı    83
2.3.3. Hazar Petrolleri    89
2.3.3.1.Azerbaycan Petrol Tarihi    89
2.3.3.2. Hazar’ın Statü Sorunu    95
2.3.3.3. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve İsrail    99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AZERBAYCAN-İSRAİL                                                     SİYASİ İLİŞKİLERİ (1991-2012)
3.1. İsrail Dış Politikasına Genel Bakış    107
3.2. Azerbaycan-İsrail Siyasi İlişkilerine Genel Bakış    113
3.2.1. Ayaz Muttalibov Azerbaycan-İsrail Siyasi İlişkileri       (1991-1992)    119
3.2.2. Ebulfeyz Elçibey Dönemi Azerbaycan-İsrail Siyasi    İlişkileri (1992-1993)    120
3.2.3.  Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan-İsrail Siyasi      İlişkileri (1993-2003)    124
3.2.4. İlham Aliyev Dönemi Azerbaycan-İsrail Siyasi          İlişkileri (2003-2012)    137
3.2.5. Türkiye-İsrail Arasında Yaşanan Krizin                Azerbaycan-İsrail İlişkisine Etkisi    143
3.3. Azerbaycan-İsrail Askeri İlişkileri    150
3.4. Azerbaycan-İsrail Ticari İlişkileri    159
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK ORTAKLIK BAĞLAMINDA     AZERBAYCAN-İSRAİL İLİŞKİLERİ
4.1. Azerbaycan-İsrail Stratejik Ortaklığını Etkileyen Unsurlar    165
4.1.1. Azerbaycan Yahudi Cemaati    165
4.1.2. İsrail’deki Azerbaycan Yahudi Cemaati    176
4.1.3. İki Ülke İlişkilerinin Gelişmesinde Etkili Olan         Kuruluşlar    178
4.1.4. Ermenistan Faktörü    183
4.1.5. İsrail’in Türk Dünyası İle İlişkileri    201
4.1.6. Azerbaycan İsrail İlişkilerinin Gelişmesinde İran’ın         Rolü    210
SONUÇ    232
KAYNAKLAR    241

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.