0
Adet
0
Adet
0
TL
"Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları"
"Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları"
%5indirim
Liste Fiyatı :
45,00 TL
Orion Fiyatı :
42,75 TL
Kazancınız :
2,25 TL

Stokta Bulunmamaktadır !

Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786059623001 | Basım Yılı : Nisan 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 528 | Ebat : 16 x 24 cm

"Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları" | "İlyas Doğan"

Tehcirin hukuki niteliği ve zorunlu göç sırasında yaşanan can kayıplarının "soykırım" sayılması konusunda Uluslararası Adalet Divanı, bu eserin üçüncü kısmında metnine yer verilen 3 Şubat 2015 tarihli kararıyla, Diaspora ile farklı düşündüğünü ortaya koymuştur. Esasen Osmanlı Devletinin halefi olan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Döneminde yabancı devletlerden alınan borçların kendi hissesine düşen kısmını ödemiştir. Fakat borç veya kredi sözleşmesine ilişkin ödeme yükümlülüğü ile selef devletin sebebiyet verdiği olası sözleşme dışı zararlar farklı kategorilerdir. Sözleşme dışı sebeplerden kaynaklanan borçlarda selef devletin verdiği zararlardan halef devlet sorumlu tutulmamaktadır. Diaspora bu nedenle siyasi baskılarla sonuç almaktan medet ummaktadır. Ama her şeye rağmen Diaspora ve çevreleri, somut bir kazanım elde edememiştir. Bu durumda Diaspora için kalan tek yol vatana ihanet ettiği için vatandaşlıktan çıkarılanların mülkiyet haklarını bir şekilde diriltmenin yollarını aramaktır.

Emval-i metruke olarak anılan ve daha çok vatandaşlıktan ihraç edilenlerden veya kayıp kişilerden kalma mülklerin iç hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden elde edilmesi de mümkün görünmemektedir. Bu durumun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, Osmanlı arazi hukukunun çok büyük kısmını oluşturan, tarım ve hayvancılık için tahsis edilen arazilerin, mirî arazi statüsünde olmasıdır. Bu nevi araziler bireysel mülkiyete konu olmamaktaydı.

Hâkimlerimizin bu konuları hakkıyla bilmeleri adalet için gereklidir. Çünkü AİHM ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara daha büyük önem izafe etmektedir.

    II. Dünya Savaşı Öncesinde Devletler Hukukunda Özel Mülkiyetin Korunması Anlayışı ve Sürgünle Bağlantılı Güncel AİHM Kararlarında Durum
    Emval–İ Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci Açısından Değerlendirilmesi
    Eşya Hukuku ve Yargı Kararları Açısından Emval–İ Metrûke
    Kurtuluş Savaşı Sonrası Düşmanla İşbirliği Yaptığı İçin Türkiye'den Ayrılmak Zorunda Kalan Ermenilerin Mülkiyet Haklarının Günümüzdeki Durumu Hakkında Bir Değerlendirme
    Devletler Hukukunda Sürgüne İlişkin Temel Yaklaşımlar
    Türkistan Muhtariyeti Çökerken Ermenilerce Gerçekleştirilen Katliamlar
    Devletler Hukuku ve Hukuka Aykırılıktan Sorumluluk
    Devletler Hukukunda Soykırımdan Sorumluluğun Gelişim Süreci
    1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Geriye Yürütülebilir mi (Ermeni Olayları Açısından Bir Değerlendirme)
    Uluslararası Adalet Divanı:3 Şubat 2015 Genel Liste No: 118Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Konvansiyonun Uygulanmasına Yönelik Dava

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

İlyas Doğan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Astana Yayınları Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.