0
Adet
0
Adet
0
TL
"Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet"
"Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet"
%20indirim
Liste Fiyatı :
22,00 TL
Orion Fiyatı :
17,60 TL
Kazancınız :
4,40 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145927 | Basım Yılı : Mayıs 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 278 | Ebat : 13,5x19,5

"Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet" | "Erdal Türkkan"

Bu kitapta, göstermelik ve meşruiyeti tartışmalı  bir demokrasi ve piyasa ekonomisi ile  meşru  ve etkin bir demokrasi ve rekabetçi piyasa ekonomisi arasındaki farkın nasıl ortaya konulabileceği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu sorunun cevabı adil rekabet ve meşruiyet koşullarının gerçekleşme düzeyi çerçevesinde açıklık kazanacaktır.

Bu kitap ekonomi ve siyasete ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Kitap teorik bir çerçeveye sahip olmakla birlikte herkesin anlayabileceği bir üslupla kaleme alınmıştır. Kullanılan kavramlar ve incelenen ilişkiler ağırlıklı olarak 2010 sonrası Türkiye örneği esas alınarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kitapta internet yoluyla ulaşılabilecek kaynaklara ağırlık verilmiştir. Ayrıca örnek olaylarda gazete haberlerinden de yararlanılmıştır.

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE      
1.1.) Adil Rekabet Nedir?     
1.2.) Meşruiyet Kavramı       
1.3.)Ekonomide ve Siyasette Kazanç ve Rekabet Olgusu    
1.4.) Ekonomide ve Siyasette Rekabet: Farklılıklar ve Benzerlikler 
1.5.) Adil Rekabetin Ekonomik İşlevleri ve Gerekliliği        
1.6.) Adil Rekabetin Siyasi İşlevleri ve Gerekliliği   
1.7.) Meşruiyetin Önemi ve Etkileri  
İKİNCİ BÖLÜM:
 EKONOMİDE ADİL REKABETİN SAĞLANMASINDA ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  
2.1.) Ekonomik Özgürlüklerin Kapsamı ve Mahiyeti
2.2.)Ekonomik Özgürlüklerin Önemi ve Rekabete Etkileri  
2.3.) Adil Rekabetle Bağdaşan Özgürlük Kısıtlamaları        
2.4.) Hukuki Zafiyetten Kaynaklanan Özgürlük Sınırlamaları         
2.5.) Kültürel ve Davranışsal Nedenlerden Kaynaklanan Özgürlük Kısıtlamaları   
2.6.) Kamunun İzlediği Ekonomi Politikalarının Özgürlükleri Sınırlayıcı Etkileri    
2.7.)Ekonomik Özgürlüklerin Korunması    
2.7.1.)Kuvvetler Ayrılığı ve Bağımsız Yargının Rolü
2.7.2.)Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Ekonomide Adil Rekabetin Korunmasındaki Rolü
2.7.3.) Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Hâkim Durumun Kötüye Kullanımının Engellenmesi  
2.8.)Türkiye’nin Ekonomik Özgürlük Notu ve Dünya Sıralamasındaki Yeri
2.8.1.)Ekonomik Özgürlüklerin Ölçülmesi Sorunu  
2.8.2.) Özgürlüklerin Mukayeseli Gelişme Düzeyi ve Özgürlük Düzeyinin İstikrarı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
DEVLETİN HÂKİM GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANMASININ ADİL REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  
3.1.)Hâkim Gücü Kötüye Kullanmak İçin Devletin Elindeki “Sopalar”      
3.2.)Türkiye’de Ayrımcılık Yoluyla Adil Rekabetin Engellenmesi ve Ahbap Çavuş Kapitalizmi     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
 TÜRKİYE’DE KAMUNUN REKABET İHLALLERİNİN ENGELLENMESİ        
4.1.)Kamunun Hâkim Gücünü Kötüye Kullanmasının ve Ayrımcılığın Engellenmesi İmkânları    
4.2.)Düzenlemelerin Ekonomide Adil Rekabetin Gerekleriyle Uyumlu Olması ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Oluşturulması    
4.3.)Türkiye’de Kamunun İktisadi Eylemlerinin Rekabet Denetimine Tabi Tutulması Sorunu       
4.4.)Kamuda Rekabetçi Bakış Açısını Geliştirme     
4.5.)Türkiye’de Siyasi Partilerin Ekonomide Rekabete Bakışı         
BEŞİNCİ BÖLÜM:
 EKONOMİDE ADİL REKABETİ BOZAN KOŞULLAR VE TEŞEBBÜSLERİN HÂKİM GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANMASI         
5.1.)Teşebbüslerin Adil Rekabeti Bozucu Eylemlerinin Tanımında, Tespitinde ve Müeyyideye Bağlanmasında Karşılaşılan Güçlükler
5.2.)Türkiye’de Teşebbüslerin Hâkim Durumlarını Kötüye Kullanma Eğilimi        
ALTINCI BÖLÜM:
 SİYASİ ALANDA ADİL REKABETİN SAĞLANMASINDA ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ VETÜRKİYE’DE DURUM        
6.1.) Seçme Seçilme Özgürlüğü ve Serbest Seçim Sistemi   
6.2.)Düşünce, Basın ve İfade Özgürlüğünün Adil Siyasi Rekabetteki Rolü 
6.3.) Diğer Temel Özgürlükler          
6.4.) Özgürlük-Güvenlik İkilemi      
6.5.)Siyasi Özgürlüklerin Korunması: Güvenilir Yargı Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı      
YEDİNCİ BÖLÜM:
 SİYASİ ALANDA HÂKİM GÜCÜN KÖTÜYE KULLANIMININ VE ALDATMANIN ENGELLENMESİ         
7.1.)Siyasette Hâkim Gücün Kötüye Kullanım Biçimleri     
7.2)Paralel ve Derin  Yapılanmalar    Yoluyla Muhalefetin veya İktidarın Zayıflatılması   
7.3.) Siyasette Adil Rekabeti Bozan Koşullar: Aldatma ve Aldatmanın Engellenmesi        
7.4) Siyasette Adil Rekabeti Bozan Davranışsal ve Müeyyidesi Olmayan Sapmalar: Rakibin İtibarsızlaştırılması 
7.5)Siyasette Adil Rekabeti Sağlayan Koşullar: İnanç ve Etnik Köken İstismarının Engellenmesi  
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE SİYASETTE ADİL REKABETİ ENGELLEYEN KURUMSAL VE DAVRANIŞSAL EKSİKLİKLER VE SORUNLAR     
8.1.)Yüksek Seçim Kurulu’nun Adil Siyasi Rekabetteki Rolü
8.2.) RTÜK’ün Adil Siyasi Rekabetteki Rolü
8.4.)Ulusal ve Uluslararası Toplumun Tepkilerine Duyarlılık          
DOKUZUNCU BÖLÜM:
 REKABET VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜN ADİL REKABET SÜRECİNDEKİ ROLÜ   
9.1.)Rekabet Kültürünün Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet Sürecindeki Rolü
9.2.)Paternalist Devlet Anlayışı ve Adil Rekabet Kültürü    
9.3.)Rekabetten Kaçınma, Hileyle Başarma ve Sert Siyasi Üslup Kullanma Eğilimi
9.4.)Uzlaşma Kültürünün Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet Sürecindeki Rolü
SONUÇ

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Erdal Türkkan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.