0
Adet
0
Adet
0
TL
"Kürtçü Şiddet Sarmalında Devletin ve PKKnın Stratejik Dönüşümü"
"Kürtçü Şiddet Sarmalında Devletin ve PKKnın Stratejik Dönüşümü"
%20indirim
Liste Fiyatı :
21,00 TL
Orion Fiyatı :
16,80 TL
Kazancınız :
4,20 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145897 | Basım Yılı : Mayıs 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 272 | Ebat : 14,5x21,5

"Kürtçü Şiddet Sarmalında Devlet'in ve PKK'nın Stratejik Dönüşümü" | "Bilal Karaca"

Bu kitapta, Türkiye’deki ayrılıkçı PKK terörü şeklinde tezahür eden politik savaşın doğru anlaşılabilmesi ve çözüm arayışlarına katkı sağlanabilmesi için öncelikle yaklaşık 40 yıldır devam eden düşük yoğunluklu çatışma sürecine kuramsal bir çerçeve sunulmaktadır. Bu açıdan PKK tarafından başvurulan Kürtçü politik şiddetin nedenleri, hedef ve yöntemleri, aktörlerin tutumları ve bu soruna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ürettiği çözümlerin süreç içindeki ideolojik ve stratejik değişimi sorunsallaştırılmaktadır.

Bu kapsamda yaşanan etno-politik çatışma sorununa dair iki analiz çerçevesi ortaya konulmaktadır: Birincisi, PKK’nın uzun süreli halk savaşı biçiminde uyguladığı devrimci -Kürtçü- şiddet ve Devletin buna verdiği cevap bağlamında düşük yoğunluklu çatışma sürecinde yürütülen topyekûn savaş doktrini; ikincisi, çatışmanın aktörlerinin çatışma sürecinde yaşadıkları ideolojik ve stratejik dönüşümler.

Bu bağlamda küresel-bölgesel gelişmelerle birlikte PKK’nın askeri yönden Türk Devleti tarafından yenilgiye uğratılmış olmasının getirdiği bir zorunluluk olarak bir yandan ayrılıkçı Örgütün ideolojik ve stratejik hedef ve yöntemlerinin değiştiği, diğer yandan Türkiye Devleti’nin sorunu bir “güvenlik sorunu” olarak görmekten vazgeçerek “siyasal bir sorun” olarak kabul ettiği ve bu kapsamda terörle mücadele anlayışından uzaklaşarak “müzakere” yolunu tercih ettiği ileri sürülmektedir.

Ayrıca kitapta Kürtçü şiddetin ortaya çıkışı karşısında Devletin geliştirdiği cevapların Örgütü hangi düzeyde ve yönde etkilediği, örgütün geliştirdiği ideolojik, stratejik ve taktik manevralar karşısında Türk siyasetinin ve güvenlik bürokrasisinin nasıl bir tutum sergilediği açıklandıktan sonra aktörlerin paradigmalarında yaşanan dönüşümler sorgulamaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRTÇÜLÜĞÜN TARİHSEL KÖKENİ VE PKK
1. Türkiye’deki Kürtçü Şiddetin Miladı: PKK’’nın Doğuşu
1.1.Meşrutiyet Dönemi Kürt Hareketleri
1.2.Erken Cumhuriyet Dönemi Kürt Hareketleri
1.3.Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Sonrasında Kürtçü
Hareketler
2.Kürtçü Silahlı Terör Hareketi Olarak PKK
2.1.PKK’nın Kuruluşu
2.2.PKK’nın İdeolojisi ve Stratejik Hedefi
2.3.PKK’nın Mücadele Yöntemi ve Taktik Evreleri
2.3.1. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
2.3.2.PKK’nın Uzun Süreli Halk Savaşı Stratejisi
2.3.3.Marksist-Leninist Şehir Savaşı (1978-1980)
2.3.4.Uzun Süreli Halk Savaşı’na Hazırlık (1981-1984)
2.3.5.Uzun Süreli Halk Savaşı (1984-1993)
İKİNCİ BÖLÜM
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ VE DÜŞÜK
YOĞUNLUKLU ÇATIŞMA (DYÇ) SÜRECİNDE
AKTÖRLERİN POLİTİK VE STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜ
1.Kürtçü Politik Savaş’da PKK’nın İdeolojik ve Stratejik
   Dönüşümü
1.1.Askeri Yenilgi ve PKK’nın Dönüşümünde
1. Evre (1993-1999)
1.2.“Rehinelik” Dönemi ve PKK’nın Dönüşümünde
      2.Evre (1999-2002)
1.3.Siyasallaşma Dönemi ve PKK’nın Dönüşümünde
3. Evre (2002 Sonrası)
1.4.Kır Destekli Şehir Savaşı (2015-…)
1.5.Etnisite ve Demokratik Özerklik
2.Devlet Politikalarının Dönüşümü
2.1.Güvenlik Politikalarının Yönetiminde Siyasi Otoritenin
Rolü
2.2.Hükümet Politikalarındaki Dönüşüm
2.2.1.“Birkaç Çapulcu”: Küçümseme Dönemi (1984-1990)
2.2.2 “Kürt Realitesini Artık Tanımalıyız”: Düşünsel Kavrama
ve Düşük Yoğunluklu Çatışmaya (DYÇ) Hazırlık
Dönemi (1991-1992)
 2.2.3.“Ya Bitecek, Ya Bitecek”: Düşük Yoğunluklu
Çatışma Dönemi (1993-2004)
2.2.4. “… İsterseniz ‘Kürt Sorunu’ Deyin…”: Kürtçülüğün   
  Siyasallaşması ve Mütareke Dönemi (2005-2009)
2.2.4.1.Irak Çalışma Grubu Raporu
2.2.4.2.Amerikan Dış İlişkiler Konseyi Raporu
2.2.4.3.Amerikan Dış Politika Ulusal Komitesi Raporu:
  PKK’nın Silahsızlandırılması, Dağıtılması ve Yeniden
  Bütünleştirilmesi İçin Stratejiler
2.2.5.“İyi Şeyler Olacak… Tarihi Fırsat”: Kürt Açılımı ve
   PKK’yla Müzakere Dönemi (2009 Sonrası)
2.2.5.1.İmralı’nın Yol Haritası
2.2.5.2.Birinci Kürt Açılımı
2.2.5.3.İkinci Kürt Açılımı
2.3.Güvenlik Bürokrasisindeki Değişim
2.3.1.Kararsızlık Dönemi
2.3.2.Topyekûn Savaş Doktrini: Düşük Yoğunluklu
Çatışma Dönemi
2.3.3.Mütarekeden Müzakereye
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇÖZÜM PARADOKSU: SAVAŞMAK MI, KONUŞMAK MI?
1.Teröristle Savaşmak
2.Teröristle Konuşmak
3.Savaşırken Konuşmak
SONUÇ
EK: PKK Kronolojisi
KAYNAKÇA

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.