Uluslararası Finans Teori ve Politika

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
45.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
36.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

ISBN
: 9786055145767
Basım Tar.
: Mayıs 2016
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 700
Ebat
: 16x24
Kitap No
: 158555

%20
İndirim


︻Uluslararası Finans Teori ve Politika︻ | Nadir Eroğlu, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu

Yeni ekonomi süreciyle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde artan gelişim, küreselleşen dünyada uluslararası ticaret ve sermaye hareketlerinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. 1980 sonrası yaşanan krizler ve özellikle son dönemdeki küresel krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri incelendiğinde ekonomik iyileşme ve finansal gelişim için uluslararası kaynakların ülkeler için bir bütün olarak önem arz etmeye başladığı görülmektedir. Bu gerçekten hareketle, ülkelerin finansal sistemi uluslararası ölçüde revize edilerek, finansal aracıların yabancı finansal kaynakları daha etkin şekilde finansal sisteme dahil ederek fon arzını artırma yönünde önemli eğilimleri ortaya çıkmaktadır.

Küresel kriz sonrası finansal sistemin denetim ve etik boyutlarında ortaya çıkan zayıflıklar, son dönemde ülkelerin mali sistemde yeni düzenlemeler ve önlemler alma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Uluslararası finansın düzenleme ve denetleme boyutunda ise, bankacılık sektörü başta olmak üzere, para ve sermaye piyasası aktörlerinin işlemleri, kullanılan finansal araçların küresel risklere uyumlu şekilde düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından dizaynı ve kontrolü, uluslararası finansal kaynak akışının taşıdığı avantajların yanı sıra taşınan risklerin de kontrollü şekilde yönetilmeye başlandığının açık bir örneğini oluşturmaktadır.

Küreselleşmenin sağladığı uluslararası finansal olanaklar, finansal yöneticilerin yatırım finansmanı ve kaynak tahsisinde sınır ötesi imkanları maliyet ve etkinlik açısından daha yoğun incelenmesini gerekli kılmakla birlikte; akademisyenlerin son dönemdeki araştırmaları, uluslararası finansın çok yönlü ele alınması gereken bir olgu haline geldiğini göstermektedir. Bu kitapta, uluslararası finansın temel prensiplerini sunmanın yanı sıra; okuyucularına uluslararası finansal operasyonların riskleri, maliyetleri ile birlikte fırsat ve tehditlerin değerlendirmesi açısından çok yönlü bir bakış açısının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışma dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım uluslararası finansal sistem ve işleyiş mekanizmasını ele almaktadır. Bu kısımda uluslararası finansın gelişimi, krizler ve güncel trendler ele alınmakla birlikte, uluslararası para, sermaye ve döviz piyasalarına teorik ve güncel bilgilere yer verilmektedir. İkinci kısım uluslararası finansal kurumlar ve finansman yöntemlerine ayrılmıştır. Bu kısım içinde, uluslararası finansal kurumlar, uluslararası bankacılık, ödemeler bilançosu, uluslararası sermaye hareketleri, alternatif finansman teknikleri ve türev ürünler konuları yer almaktadır. Üçüncü kısım döviz kuru sistemleri, uluslararası ticaret ve parite ilişkilerini ele alırken; bu kısımda döviz kuru sistemleri, uluslararası parite koşulları ve döviz kuru belirleyicileri, uluslararası ticaret ve bölgesel bütünleşme teorileri, transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı, uluslararası ticaret ve finansmanı konuları vurgulanmaktadır. Son kısımda, uluslararası yatırım ve sermaye yönetimi vurgulanırken; finansal serbestleşme ve uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası portföy, uluslararası sermaye ve uluslararası çalışma sermayesi yönetimi konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Uluslararası Finans: Teori ve Politika ismini verdiğimiz bu kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yanı sıra finans ve iktisat alanında çalışan profesyonellere hitap ettiğini düşünüyoruz. Değişik üniversitelerden konusunda uzman akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinin yazar olarak destek verdiği çalışmanın literatürde önemli bir eksiği kapatacağını umuyoruz.


 
 
 
 
Nadir Eroğlu Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Dış Ticaret
18,00 TL
9,00 TL
%

50

Dış Ticarette Denge Oyunu
20,00 TL
16,00 TL
%

20