0
Adet
0
Adet
0
TL
Uluslararası Finans Teori ve Politika
Uluslararası Finans Teori ve Politika
%20indirim
Liste Fiyatı :
45,00 TL
Orion Fiyatı :
36,00 TL
Kazancınız :
9,00 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145767 | Basım Yılı : Mayıs 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 700 | Ebat : 16x24


︻Uluslararası Finans Teori ve Politika︻ | Nadir Eroğlu, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu

Yeni ekonomi süreciyle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde artan gelişim, küreselleşen dünyada uluslararası ticaret ve sermaye hareketlerinin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. 1980 sonrası yaşanan krizler ve özellikle son dönemdeki küresel krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri incelendiğinde ekonomik iyileşme ve finansal gelişim için uluslararası kaynakların ülkeler için bir bütün olarak önem arz etmeye başladığı görülmektedir. Bu gerçekten hareketle, ülkelerin finansal sistemi uluslararası ölçüde revize edilerek, finansal aracıların yabancı finansal kaynakları daha etkin şekilde finansal sisteme dahil ederek fon arzını artırma yönünde önemli eğilimleri ortaya çıkmaktadır.

Küresel kriz sonrası finansal sistemin denetim ve etik boyutlarında ortaya çıkan zayıflıklar, son dönemde ülkelerin mali sistemde yeni düzenlemeler ve önlemler alma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Uluslararası finansın düzenleme ve denetleme boyutunda ise, bankacılık sektörü başta olmak üzere, para ve sermaye piyasası aktörlerinin işlemleri, kullanılan finansal araçların küresel risklere uyumlu şekilde düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından dizaynı ve kontrolü, uluslararası finansal kaynak akışının taşıdığı avantajların yanı sıra taşınan risklerin de kontrollü şekilde yönetilmeye başlandığının açık bir örneğini oluşturmaktadır.

Küreselleşmenin sağladığı uluslararası finansal olanaklar, finansal yöneticilerin yatırım finansmanı ve kaynak tahsisinde sınır ötesi imkanları maliyet ve etkinlik açısından daha yoğun incelenmesini gerekli kılmakla birlikte; akademisyenlerin son dönemdeki araştırmaları, uluslararası finansın çok yönlü ele alınması gereken bir olgu haline geldiğini göstermektedir. Bu kitapta, uluslararası finansın temel prensiplerini sunmanın yanı sıra; okuyucularına uluslararası finansal operasyonların riskleri, maliyetleri ile birlikte fırsat ve tehditlerin değerlendirmesi açısından çok yönlü bir bakış açısının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışma dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım uluslararası finansal sistem ve işleyiş mekanizmasını ele almaktadır. Bu kısımda uluslararası finansın gelişimi, krizler ve güncel trendler ele alınmakla birlikte, uluslararası para, sermaye ve döviz piyasalarına teorik ve güncel bilgilere yer verilmektedir. İkinci kısım uluslararası finansal kurumlar ve finansman yöntemlerine ayrılmıştır. Bu kısım içinde, uluslararası finansal kurumlar, uluslararası bankacılık, ödemeler bilançosu, uluslararası sermaye hareketleri, alternatif finansman teknikleri ve türev ürünler konuları yer almaktadır. Üçüncü kısım döviz kuru sistemleri, uluslararası ticaret ve parite ilişkilerini ele alırken; bu kısımda döviz kuru sistemleri, uluslararası parite koşulları ve döviz kuru belirleyicileri, uluslararası ticaret ve bölgesel bütünleşme teorileri, transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı, uluslararası ticaret ve finansmanı konuları vurgulanmaktadır. Son kısımda, uluslararası yatırım ve sermaye yönetimi vurgulanırken; finansal serbestleşme ve uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası portföy, uluslararası sermaye ve uluslararası çalışma sermayesi yönetimi konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Uluslararası Finans: Teori ve Politika ismini verdiğimiz bu kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yanı sıra finans ve iktisat alanında çalışan profesyonellere hitap ettiğini düşünüyoruz. Değişik üniversitelerden konusunda uzman akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinin yazar olarak destek verdiği çalışmanın literatürde önemli bir eksiği kapatacağını umuyoruz.

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Nadir Eroğlu Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.