0
Adet
0
Adet
0
TL
Irkların Genetik Zekası ve Zenginliği
Irkların Genetik Zekası ve Zenginliği
%20indirim
Liste Fiyatı :
26,00 TL
Orion Fiyatı :
20,80 TL
Kazancınız :
5,20 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786055145934 | Basım Yılı : Mayıs 2016 | Baskı No : 1 | Sayfa Sayısı : 480 | Ebat : 14,5x21,5


︻Irkların Genetik Zekası ve Zenginliği (Seçilmiş Irkların Üstünlüğü)︻ | Deniz Selçuk

Bu kitap herhangi bir ırkı veya etnisiteyi aşağılamak ve küçük düşürmek için yazılmamıştır. Irklar ve toplumların ge-nel olarak nasıl bir zihinsel evrim geçirdiklerini, hangi tip yetenek profillerine sahip olduklarını ve kişilik özellikleri açısından nasıl farklılıklar gösterdiklerini bilimsel olarak incelemiş-tir. Bilimin mayasında da kuşkuculuk olduğu için faydalanılan kaynaklardaki veriler ve izlenen metodolojik yöntemler her bilimsel sonuçta olduğu gibi tartışılmaya ve sorgulanmaya açıktır. Bu konu hakkında yazarken şunu fark ettim ki; konu adeta uçsuz bucaksız dipsiz bir kuyuyu çağrıştırıyor. Zekâ çeşitleri, farklı konularda yaratıcılık yetenekleri ve bu yetenekleri besleyen kişilik özellikleri ile ilgili yazıları tararken bulduğum yeni argümanlar nedeniyle konuya sürekli yeni eklemelerde bulunarak yazıyı tekrar tekrar revize etmek zo-runda kaldım. Hala kesin olarak inanıyorum ki; bu konuda daha araştırılacak ve öğrenilecek çok şeyler olmalıdır. Zaten konunun cazibesi de buradan kaynaklanıyor.

ÖNSÖZ    15
Birinci Bölüm
1. Öjeni Nedir?    17
1.1. Öjeninin Sözlük Anlamı    17   
1.2.Öjeni Hakkında Genel Bir Değerlendirme    18   
1.3. Öjeni Nasıl Yapılır?    18   
1.4. Öjeni İçin Öneriler ve Sakıncaları    20
1.4.1 Eğitim ve Sağlık Hizmetleri    20
1.4.2. Vergi Politikasını Ödül ve Ceza Olarak Kullanmak    21
1.4.3. Demokrasinin Sorgulanması, Hukuk Devleti
 Normları ve Serbest Piyasa İlişkisi    22
1.5. Hazine Arazilerinin Peşkeş Çekilmesi    29
1.6. Sosyal Yardım Programları    30
1.7. Bebeklerde Cinsiyet Seçimi    33
İkinci Bölüm
2. Zekâ Ne Kadar Arttırılabilir?    35
2.1. Bazı Kavramların Açıklanması    35
2.2. Amerikan Psikoloji Kurumunun Açıklamaları    35
2.3. Bilimsel Deneyler ve Sonuçları    36
2.4. Beslenmenin Etkisi    41
2.5. Eğitimin Etkisi    43
Üçüncü Bölüm
3. Irkların Genel Olarak Kıyaslanması    45
3.1. Dünya Bazında Yapılan Araştırmalar    45
3.2. Eşkenazi Yahudileri    46
3.3. Doğu Asyalılar    49
3.4. Hindistan’daki Bazı Irklar    50
Dördüncü Bölüm
4. Çeşitli Araştırmalar    55
4.1. Beyazlar ve Zenciler    55
4.2. Sosyoekonomik Statü    56
Beşinci Bölüm
5. Çeşitli İtirazlar ve Yanıtları    59
5.1. Irk Nedir?    59
5.2. Deri Rengi    59
5.3. Tüm Irkların Atasının Ortak Olduğu İddiası    59
5.4. Irklar Arasında Sadece Farklılıklar Olduğu İddiası    60
5.5. Irklara Göre Farklı Tedavi ve Anlamı    61
5.6. Irkların Karıştığı İddiası    61
5.7. DNA’nın Benzerliği    62
5.8. Yeterince Süre Geçmediği İddiası    63
5.9. Genetik Varyasyon (Çeşitlilik)    67
5.10. Flynn Etkisi    70
5.11. DNA’nın İzinin Sürülmesi    71
Altıncı Bölüm   
6. Çeşitli Öngörüler ve Gelecek    75
6.1. Bir Bilim Adamının İtirafı    75
6.2. Irklar Arasındaki Farkın Sorgulanması ve Tartışma    76
6.3. Yakın Gelecekte İşgücü Göçü    77
6.4. Ulus-Devlet Modeli Aşılacak mı?    78

Yedinci Bölüm
7. Zihinsel Evrim    79
7.1. İklimin Önemi    79
7.2. Zekâ ve Testosteron Arasındaki İlişki    83
7.3. Ekonomik Büyüme ve Nüfus Artışı Arasındaki İlişki    84
7.4. Erkeklerin Gelir Düzeyi ve Evrimi Belirleyen
Diğer Faktörler    86
Sekizinci Bölüm
8. Ekonomik Büyümede Etkili Diğer Faktörler    91
8.1. Göreli Üstünlük Kuramı    91
8.2. Liberal ve Sosyalist Sistemlerin Kıyaslanması    92
8.3. Verimsiz Sektörlerin Uluslar Arası Ticaret İçin
Feda Edilmesi    93
8.4. Açık Ekonomi ile Öjeninin İlişkisi    95
8.5. Liberal Kişilik Özelliğinin Genel Olarak Analizi    96
8.6. Liberal ve Değişim    122
8.7. Ticaret ve Demokrasi İlişkisi    127
8.8. Sanat ve Demokrasi İlişkisi    128
8.9. Değişim Üzerine    32
8.10. Bilimin Sınırlarını Zorlayanlar    133
8.11. Dinin Demokrasideki Fonksiyonu    140
Dokuzuncu Bölüm
9. Genel Zekâ ve Irklara Göre Zekâ Türleri    143
9.1. Genel Zekânın Teorisi    143
9.2. Özel Yetenekler    145
9.3. Zekâ Türleri ve Kullanım Alanları    145
9.4 Irk Bazında Zekâ Türleri    146
9.4.1 Doğu Asyalılar    146
9.4.2 Eşkenazi Yahudileri    147
Onuncu Bölüm
10. Öjeni Stratejisi, Bedeli ve Sakıncaları    151
10.1 Üretim İlişkileri ve Yahudiler    151
10.2 Öjenik Stratejiyi Belirleyen Unsur    152
On Birinci Bölüm
11. Beyazların Üstünlüğü    155
11.1 Genel Olarak Yaratıcılık    155
11.2 Sözel Zekâ ve Sorgulama    155
11.3 Sözel Zekânın Kişiliğe Yansıması    158
On İkinci Bölüm
12. Biyolojik ve Kültürel Özellikler    159
On Üçüncü Bölüm
13. Sözel ve Uzamsal Zekâ İlişkisi    161
13.1 Uzamsal Zekânın Evrimi    161
13.2 Sözel Zekânın Yönetici ve Girişimcilerde
Önemi    162
13.3 Sözel Zekânın Bilim Adamlarında Önemi    163
13.4 Uzamsal Zekânın Bir Alt Bileşeni Olarak
Matematik    167
13.5 Aşırı Uzamsal Zekânın Temsilcileri: İcatçılar    169
13.6 Uzamsal Zekânın Kişiliğe Yansıması    171
On Dördüncü Bölüm
14. Yaratıcılık    173
14.1 Yaratıcılığın Tanımı, Kapsamı ve Ölçülmesi    173
14.2 Yaratıcılık ve Akademik Başarı    174
14.3 Yaratıcı Kişilerin Kişilik Özellikleri    176
14.4 Matematiksel Yaratıcılık    196
14.5 Sözel ve Figürsel Yaratıcılık    196
14.6 Irklar Arasında Yaratıcılık Farkı    198
14.7 Yaratıcılık ve Fikir Üretimi    199
14.8 Yazarlık – Sözel Zekâ İlişkisi    200
14.9 Yaratıcılık – Zekâ Kıyaslaması    204
14.10 Yaratıcılık Ne Kadar Gerekli?    205
14.11 Doğu Asyalıların Düşük (!) Sözel Yetenekleri
 ve Yaratıcılık İlişkisi    209
14.12 Kişilik Testlerine Göre Ulusların Yaratıcılığı
ve Diğer Kişilik Özellikleri    209
14.13 Yaratıcılık ve Üreme Stratejisi    222
14.14 Yaratıcılıkta Sorunlara Yaklaşım Farkı ve
Erkekleri Çıldırtan Kadınlar    223
14.15 İdeal Kişi ve Ülkenin Genetik Profili    231
14.16 İlgi, Yetenek ve Yaratıcılık    243
14.17 Ülkelerin Yaratıcı Sektörlerde İzlediği Strateji    279
14.18 Ulusların Dillerinin Karakteristik Özellikleri    280
14.19 Yaratıcılık Arttırılabilir mi?    282
14.20 Bir Dâhinin Ardından    283
On Beşinci Bölüm
15. Yahudilerin Öjenik Stratejisinin Başarısızlık
Nedenleri    287
15.1 Yahudileri Aşırı Üstün Gösterme Çabaları    287
15.2 Stratejinin Yapılabilirliği    287
15.3 Yahudilerin Test Puanları ve Çelişkili
Açıklamalar    289
15.4 Yahudilerin Düşük Uzamsal Yetenekleri    297
15.5 Düşük Uzamsal Yeteneklerin Getirdiği Sorun    298
15.6 Gelir Düzeyi ve Entelektüellik    301
15.7 Sözel Zekâ – Matematik Zekâsı İlişkisi    304
15.8 Başarıyı Getiren Kişilik Özellikleri    305
15.9 Diğer Olasılık: Yahudi Kimliğinin Tanımı    307
15.10 Gelir Düzeyinin Sözel Zekâya Yaptığı Baskı    308
15.11 Sözel Zekâ – Gelir İlişkisinin Evrenselliğinin
Sorgulanması    311
15.12 Yahudi – Doğu Asyalı Beyin Modeli ve Bazı
Ülkeler    315
On Altıncı Bölüm
16. Doğu Asya ile Batının Kıyaslanması    319
16.1 Bilgiye Erişim    319
16.2 Beyin Göçü    321
16.3 Sözel Zekânın İlişkili Olduğu Kavramlar    322
16.4 Tüm Avantajların Genel Bir Kıyaslanması    322
16.5 Cari Açık ve Gerektirdiği Değişim    328
16.6 Web Sitesinin Güvenilirliği?    332
16.7 Irksal Üstünlüğün Tanımı ve Kapsamı    333
16.8 Gerçekleri Görmezden Gelmek ve Olgunluk Testi    337
16.9 Kişinin Bireysel veya Grupla Hareket Etmesi    356
16.10 Bugünkü ve Gelecekteki Öjeni Yöntemleri    360
16.11 Geleceğe Yönelik Tahminler    367
16.12 Ekonomik Özgürlük Endeksi    429
16.13 Ne Yapılabilir?    445
KAYNAKLAR    448

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Orion Kitabevi Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.