Irkların Genetik Zekası ve Zenginliği

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
26.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
20.80
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

ISBN
: 9786055145934
Basım Tar.
: Mayıs 2016
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 480
Ebat
: 14,5x21,5
Kitap No
: 158651

%20
İndirim


︻Irkların Genetik Zekası ve Zenginliği (Seçilmiş Irkların Üstünlüğü)︻ | Deniz Selçuk

Bu kitap herhangi bir ırkı veya etnisiteyi aşağılamak ve küçük düşürmek için yazılmamıştır. Irklar ve toplumların ge-nel olarak nasıl bir zihinsel evrim geçirdiklerini, hangi tip yetenek profillerine sahip olduklarını ve kişilik özellikleri açısından nasıl farklılıklar gösterdiklerini bilimsel olarak incelemiş-tir. Bilimin mayasında da kuşkuculuk olduğu için faydalanılan kaynaklardaki veriler ve izlenen metodolojik yöntemler her bilimsel sonuçta olduğu gibi tartışılmaya ve sorgulanmaya açıktır. Bu konu hakkında yazarken şunu fark ettim ki; konu adeta uçsuz bucaksız dipsiz bir kuyuyu çağrıştırıyor. Zekâ çeşitleri, farklı konularda yaratıcılık yetenekleri ve bu yetenekleri besleyen kişilik özellikleri ile ilgili yazıları tararken bulduğum yeni argümanlar nedeniyle konuya sürekli yeni eklemelerde bulunarak yazıyı tekrar tekrar revize etmek zo-runda kaldım. Hala kesin olarak inanıyorum ki; bu konuda daha araştırılacak ve öğrenilecek çok şeyler olmalıdır. Zaten konunun cazibesi de buradan kaynaklanıyor.


 

ÖNSÖZ 6

Birinci bölüm 8

1. Öjeni Nedir? 8

1.1 Öjeninin Sözlük Anlamı 8

1.2 Öjeni Hakkında Genel Bir Değerlendirme 8

1.3 Öjeni Nasıl Yapılır? 9

1.4 Öjeni İçin Öneriler ve Sakıncaları 11

1.4.1 Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 11

1.4.2 Vergi Politikasını Ödül ve Ceza Olarak Kullanmak 11

1.4.3 Demokrasinin Sorgulanması, Hukuk Devleti Normları ve Serbest Piyasa İlişkisi 12

1.5 Hazine Arazilerinin Peşkeş Çekilmesi 17

1.6 Sosyal Yardım Programları 18

1.7 Bebeklerde Cinsiyet Seçimi 21

İkinci Bölüm 23

2. Zekâ Ne Kadar Arttırılabilir? 23

2.1 Bazı Kavramların Açıklanması 23

2.2 Amerikan Psikoloji Kurumunun Açıklamaları 23

2.3 Bilimsel Deneyler ve Sonuçları 24

2.4 Beslenmenin Etkisi 28

2.5 Eğitimin Etkisi 29

Üçüncü Bölüm 31

3. Irkların Genel Olarak Kıyaslanması 31

3.1 Dünya Bazında Yapılan Araştırmalar 31

3.2 Eşkenazi Yahudileri 32

3.3 Doğu Asyalılar 35

3.4 Hindistan’daki Bazı Irklar 35

Dördüncü Bölüm 38

4. Çeşitli Araştırmalar 38

4.1 Beyazlar ve Zenciler 38

4.2 Sosyoekonomik Statü 39

Beşinci Bölüm 41

5. Çeşitli İtirazlar ve Yanıtları 41

5.1 Irk Nedir? 41

5.2 Deri Rengi 41

5.3 Tüm Irkların Atasının Ortak Olduğu İddiası 41

5.4 Irklar Arasında Sadece Farklılıklar Olduğu İddiası 42

5.5 Irklara Göre Farklı Tedavi ve Anlamı 43

5.6 Irkların Karıştığı İddiası 43

5.7 DNA’nın Benzerliği 44

5.8 Yeterince Süre Geçmediği İddiası 44

5.9 Genetik Varyasyon (Çeşitlilik) 48

5.10 Flynn Etkisi 50

5.11 DNA’nın İzinin Sürülmesi 51

Altıncı Bölüm 54

6. Çeşitli Öngörüler ve Gelecek 54

6.1 Bir Bilim Adamının İtirafı 54

6.2 Irklar Arasındaki Farkın Sorgulanması ve Tartışma 55

6.3 Yakın Gelecekte İşgücü Göçü 55

6.4 Ulus-Devlet Modeli Aşılacak mı? 56

Yedinci Bölüm 58

7. Zihinsel Evrim 58

7.1 İklimin Önemi 58

7.2 Zekâ ve Testosteron Arasındaki İlişki 61

7.3 Ekonomik Büyüme ve Nüfus Artışı Arasındaki İlişki 62

7.4 Erkeklerin Gelir Düzeyi ve Evrimi Belirleyen Diğer Faktörler 64

8. Ekonomik Büyümede Etkili Diğer Faktörler 67

8.1 Göreli Üstünlük Kuramı 67

8.2 Liberal ve Sosyalist Sistemlerin Kıyaslanması 68

8.3 Verimsiz Sektörlerin Uluslar Arası Ticaret İçin Feda Edilmesi 69

8.4 Açık Ekonomi ile Öjeninin İlişkisi 70

8.5 Liberal Kişilik Özelliğinin Genel Olarak Analizi 71

8.6 Liberal ve Değişim 91

8.7 Ticaret ve Demokrasi İlişkisi 95

8.8 Sanat ve Demokrasi İlişkisi 96

8.9 Değişim Üzerine 99

8.10 Bilimin Sınırlarını Zorlayanlar 100

8.11 Dinin Demokrasideki Fonksiyonu 105

Dokuzuncu Bölüm 107

9. Genel Zekâ ve Irklara Göre Zekâ Türleri 107

9.1 Genel Zekânın Teorisi 107

9.2 Özel Yetenekler 108

9.3 Zekâ Türleri ve Kullanım Alanları 109

9.4 Irk Bazında Zekâ Türleri 110

9.4.1 Doğu Asyalılar 110

9.4.2 Eşkenazi Yahudileri 110

Onuncu Bölüm 113

10. Öjeni Stratejisi, Bedeli ve Sakıncaları 113

10.1 Üretim İlişkileri ve Yahudiler 113

10.2 Öjenik Stratejiyi Belirleyen Unsur 114

On Birinci Bölüm 116

11. Beyazların Üstünlüğü 116

11.1 Genel Olarak Yaratıcılık 116

11.2 Sözel Zekâ ve Sorgulama 116

11.3 Sözel Zekânın Kişiliğe Yansıması 118

On İkinci Bölüm 119

12. Biyolojik ve Kültürel Özellikler 119

On Üçüncü Bölüm 121

13. Sözel ve Uzamsal Zekâ İlişkisi 121

13.1 Uzamsal Zekânın Evrimi 121

13.2 Sözel Zekânın Yönetici ve Girişimcilerde Önemi 122

13.3 Sözel Zekânın Bilim Adamlarında Önemi 123

13.4 Uzamsal Zekânın Bir Alt Bileşeni Olarak Matematik 126

13.5 Aşırı Uzamsal Zekânın Temsilcileri: İcatçılar 127

13.6 Uzamsal Zekânın Kişiliğe Yansıması 129

On Dördüncü Bölüm 130

14. Yaratıcılık 130

14.1 Yaratıcılığın Tanımı, Kapsamı ve Ölçülmesi 130

14.2 Yaratıcılık ve Akademik Başarı 131

14.3 Yaratıcı Kişilerin Kişilik Özellikleri 132

14.4 Matematiksel Yaratıcılık 147

14.5 Sözel ve Figürsel Yaratıcılık 148

14.6 Irklar Arasında Yaratıcılık Farkı 149

14.7 Yaratıcılık ve Fikir Üretimi 150

14.8 Yazarlık – Sözel Zekâ İlişkisi 151

14.9 Yaratıcılık – Zekâ Kıyaslaması 154

14.10 Yaratıcılık Ne Kadar Gerekli? 155

14.11 Doğu Asyalıların Düşük (!) Sözel Yetenekleri ve Yaratıcılık 158

İlişkisi 158

14.12 Kişilik Testlerine Göre Ulusların Yaratıcılığı ve Diğer Kişilik Özellikleri 158

14.13 Yaratıcılık ve Üreme Stratejisi 168

14.14 Yaratıcılıkta Sorunlara Yaklaşım Farkı ve Erkekleri Çıldırtan Kadınlar 169

14.15 İdeal Kişi ve Ülkenin Genetik Profili 175

14.16 İlgi, Yetenek ve Yaratıcılık 185

14.17 Ülkelerin Yaratıcı Sektörlerde İzlediği Strateji 212

14.18 Ulusların Dillerinin Karakteristik Özellikleri 213

14.19 Yaratıcılık Arttırılabilir mi? 215

14.20 Bir Dâhinin Ardından 215

On Beşinci Bölüm 218

15. Yahudilerin Öjenik Stratejisinin Başarısızlık Nedenleri 218

15.1 Yahudileri Aşırı Üstün Gösterme Çabaları 218

15.2 Stratejinin Yapılabilirliği 218

15.3 Yahudilerin Test Puanları ve Çelişkili Açıklamalar 220

15.4 Yahudilerin Düşük Uzamsal Yetenekleri 226

15.5 Düşük Uzamsal Yeteneklerin Getirdiği Sorun 226

15.6 Gelir Düzeyi ve Entelektüellik 229

15.7 Sözel Zekâ – Matematik Zekâsı İlişkisi 231

15.8 Başarıyı Getiren Kişilik Özellikleri 232

15.9 Diğer Olasılık: Yahudi Kimliğinin Tanımı 234

15.10 Gelir Düzeyinin Sözel Zekâya Yaptığı Baskı 235

15.11 Sözel Zekâ – Gelir İlişkisinin Evrenselliğinin Sorgulanması 237

15.12 Yahudi – Doğu Asyalı Beyin Modeli ve Bazı Ülkeler 240

On Altıncı Bölüm 243

16. Doğu Asya ile Batının Kıyaslanması 243

16.1 Bilgiye Erişim 243

16.2 Beyin Göçü 245

16.3 Sözel Zekânın İlişkili Olduğu Kavramlar 245

16.4 Tüm Avantajların Genel Bir Kıyaslanması 246

16.5 Cari Açık ve Gerektirdiği Değişim 250

16.6 Web Sitesinin Güvenilirliği? 253

16.7 Irksal Üstünlüğün Tanımı ve Kapsamı 254

16.8 Gerçekleri Görmezden Gelmek ve Olgunluk Testi 257

16.9 Kişinin Bireysel Veya Grupla Hareket Etmesi 272

16.10 Bugünkü ve Gelecekteki Öjeni Yöntemleri 275

16.11 Geleceğe Yönelik Tahminler 280

16.12 Ekonomik Özgürlük Endeksi 328

16.13 Ne Yapılabilir? 340 

 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Dört Akım Dört Siyaset
20,00 TL
16,00 TL
%

20

Darbeler
40,00 TL
32,00 TL
%

20

Kameralizm ve Devlet Bilimi
60,00 TL
48,00 TL
%

20

Din ve Siyaset ilişkisi
20,00 TL
16,00 TL
%

20

Siyaset Bilimi
50,00 TL
40,00 TL
%

20

Modernlik Kehanetleri
20,00 TL
16,00 TL
%

20