0
Adet
0
Adet
0
TL
Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset
Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset
%20indirim
Liste Fiyatı :
29,00 TL
Orion Fiyatı :
23,20 TL
Kazancınız :
5,80 TL
Sosyal Medya Paylaşımları :
Kitap Bilgisi
ISBN : 9786056693700 | Basım Yılı : Kasım 2016 | Baskı No : 9 | Sayfa Sayısı : 356 | Ebat : 13,5x19,5


︻Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset︻ | Mustafa Erdoğan

Güncellenmiş ve genişletilmiş dokuzuncu baskısıyla elinizde olan Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye’nin modernleşme dönemi anayasa ve siyaset tarihinin kısa ve eleştirel bir anlatımını sunmaktadır. Bu haliyle kitap Türkiye’de siyasî modernleşmenin ve demokratikleşmenin -veya demokratikleşememenin-tarihi olarak da okunabilir.

Ondokuzuncu yüzyıl başlarından günümüze uzanan siyasî-hukukî tarihimizin bu hikâyesinde yazarın en fazla gözettiği husus tarihsel gerçeğe sadık kalmak olmuştur. Şu var ki, burada anlatılan sadece bir “hikâye” değildir; bu, siyaset ve anayasa teorisinin kavramsal-teorik araçlarının kılavuzluğunda yürüyen, Türkiye siyasetinin eleştirel ve analitik bir hikâyesidir. Umulur ki, bu eserde okuyucu Türkiye’nin özgürlük ve demokrasi arayışını çıkmaza sokan nedenlerle ilgili pek çok ipucunu da bulacaktır.

Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset hem genel okuyucuya, hem de hukuk ve sosyal bilimler okuyan üniversite öğrencilerine hitap etmektedir. Kitap özellikle “Türk Hukuk Tarihi”, “Türkiye’de Anayasacılığın Gelişimi” ve “Türk Siyasî Hayatı” dersleri için ideal bir başvuru kaynağı niteliğindedir.


DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ
1.    OSMANLI MODERNLEŞMESİ DÖNEMİ
A.    Sened-i İttifak
B.    II. Mahmut’un Reform Siyaseti
C.    Tanzimat Dönemi (1839-1871/6)
1.    Gülhane Hatt-ı Hümayûn’u
2.    Islahat Fermanı ve Sonrası
D.    1876 Anayasası Rejimi
1.    Kanun-i Esasî’ye Göre Anayasal Düzenin Esasları
2.    Rejimin Fiilî İşleyişi
E.    Anayasal Monarşiye Geçiş: İkinci Meşrutîyet
1.    Hürriyetin İlânı
2.    31 Mart Olayı
3.    Anayasa Değişiklikleri
4.    1909 Sonrasında Siyasal Hayat
F.    Osmanlı Anayasacılığının Genel Değerlendirmesi
2.    TEK-PARTİLİ CUMHURİYET
A.    Mütareke Sonrasında Direniş
B.    Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu
C.    1921 Anayasası
1.    Anayasanın Yapılışı
2.    Anayasanın Uygulanması ve Siyasî Hayat
D.    1924 Anayasası ve Tek-Parti Rejimi
1.    Anayasal Düzenin Yapısı
2.    Tek-Parti Rejiminin Kurulması ve Pekişmesi
3.    ÇOK-PARTİLİ SİYASET
A.    Savaş Sonrasında Türkiye
B.    Demokrat Parti’nin Kurulması ve İktidara Yürüyüşü
C.    Demokrat Parti Yönetimi
1.    İlk Yıllar
2.    Özgürlükten Baskıya
3.    Demokrat Parti İktidarının Sonu: 27 Mayıs Darbesi
4.    1961 ANAYASASI’NIN İHTİYATLI DEMOKRASİSİ
A.    Yeni Anayasaya Doğru
B.    Anayasal Düzenin Esasları
1.    Anayasaya Hâkim Olan Temel Görüşler
a.    İnsan Hakları ve Demokrasi
b.    İdeolojik Devlet
2.    Anayasal Düzenin İlkeleri
a.    Anayasanın Üstünlüğü
b.    Hukuk Devleti
c.    Sosyal Devlet
3.    Devlet Sisteminin Yapısı
a.    Parlamentarizm
b.    Yargı Bağımsızlığı
c.    Millî Güvenlik Kurulu
d.    Siyasî Partiler
C.    Anayasanın Uygulanması
1.    Geçiş Dönemi
2.    Demirel’li Yıllar ve Ecevit’in Yükselişi
3.    Çoğulculuğa Doğru
4.    12 Mart Muhtırası ve Ara Rejim
5.    1971-73 Anayasa Değişiklikleri
6.    CHP’de Ecevit Dönemi
7.    Koalisyon Hükûmetleri Dönemi
8.    12 Eylül’e Doğru
5.    ANAYASACILIKTA GERİ ADIM
A.    Yeni Anayasanın Yapılışı
B.    Anayasal Düzenin Esasları
1.    Anayasanın Felsefî ve İdeolojik Arkaplanı
a.    Siyasî Devletçilik
b.    İdeolojik Devlet (Resmî İdeoloji)
c.    Dayanışmacı Milliyetçilik ve Korporatizm
2.    Cumhuriyetin Nitelikleri
a.    İnsan Haklarına Saygı
b.    “Atatürk Milliyetçiliği”
c.    Demokratik Devlet
d.    Lâik Devlet
e.    Sosyal Devlet
f.    Hukuk Devleti
g.    Eşitlik
3.    Temel Hakların Anayasal Konumu
a.    Temel Hakların Sınırlanması
b.    Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması
c.    Temel Hakların Durdurulması
4.    Anayasanın Yetki Haritası
a.    Yasama: TBMM
b.    Yürütme: Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı
c.    Yargı: Bağımsız Mahkemeler
5.    Anayasanın Değiştirilmesi
C.    Siyasî Hayat: 1983-2016
1.    Sivil Siyasetin İlk Yılları: Sınırlı Çoğulculuk
2.    Demirel’in Dönüşü
3.    “28 Şubat Süreci”
4.    Erdoğan-Gül İkilisi İktidarda
5.    Çoğunlukçu Otoriterliğe Gidiş
KAYNAKLAR
DİZİN

VELİ KONDAK - ORİON KİTABEVİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

IBAN:TR 18 0001 5001 5800 7290 3709 17

Mustafa Erdoğan Tarafından Yazılan Diğer Kitaplar
Aynı Kategorideki Diğer Kitaplar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılmış Diğer Kitaplar
İade Koşulları | Teslimat Kargo | Kredi Kartı Güvenliği | Gizlilik Prensipleri | Banka Hesapları | Kullanım Hakları ve İzinleri | İletişim

2007 Yılında Kurulan Kitabevimizin yayınlarının birçoğu uluslararası üniversitelerin kütüphanelerinde ve Türkiye'deki kütüphanelerde bulunmaktadır.Kitabevimiz ulusal ve uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

  | Selanik Cad. No : 72/22 Kızılay Ankara. Tel : 0 312 417 78 35 - 0 545 405 73 60


Orion Kitabevi ® 2012 . Tüm Hakları Saklıdır.