Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Notlu - Konu Esaslı Sistematik Derleme

Legal Kitabevi

Liste Fiyatı :
125.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
118.75
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9786053150541
Basım Tar.
: 2015
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 730
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 155704

%5
İndirim

- Kabul Edilebilirlik Şartları

- Bireysel Başvuru Konusu Olabilecek  Haklar Ve Özgürlükler

- İhlalin Tespiti Ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları

 

Elinizde tuttuğunuz kitap, Anayasa Mahkemesi’nin iki yılı aşkın süre içerisinde vermiş olduğu kararların belirli bir plan çerçevesinde derlenmesinden ibarettir. Anayasa Mahkemesi’nin Şubat 2015’e kadar vermiş olduğu -Resmi Gazetede yayımlanmış- tüm bireysel başvuru kararları aşağıda özetlenen sistematik çerçevesinde taranmış, ilgili paragraflar konu bazında ve bütünlüğü korunarak tasnif edilmiştir.

Kitapta üç temel ayrımın mevcut olduğunu göreceksiniz.

Bunlardan birincisi; kararların, bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları yönünden değerlendirildiği bölümlerini içermektedir. Anayasa Mahke-mesi’nin, Anayasa ve 6216 sayılı yasa çerçevesinde  bireysel başvurulara uygu-ladığı konu, zaman ve kişi yönünden yetki kriterlerini, başvuru yollarının tüke-tilmesi kuralını nasıl yorumladığını, hangi durumlarda bireysel başvuru yo-luna gidilemeyeceğini ve sair kabul edilebilirlik şartlarına ilişkin yaklaşımlarını bu bölümde görmek mümkün olacaktır.

İkinci ayrımda ise; Anayasa kararlarının, Anayasa ve AİHS’nin ortak koruma alanında yer alan hak ve özgürlüklere ilişkin bölümlerini bulacaksınız. Bireysel başvuru konusu olabilecek hak ve özgürlükler AİHS’deki kavramlar esas alınarak ve Sözleşmedeki sıra izlenerek ele alınmış, her Sözleşme maddesi ilişkili Anayasa hükümleri ile birlikte değerlendirilmiştir. 

İkinci ayrım içerisinde “Adil Yargılanma Hakkı”nın unsurları ve somut görünümleri olan alt ilke ve hakların her birinin, ayrı başlıklar halinde ve ayrıntı olarak incelendiği bir bölüm de yer almaktadır. Bu bölümün, özellikle uygulamacılar açısından ilk derece mahkemeleri dahil, yargılamanın tüm aşamalarında ve tüm mercilerdeki yargı pratiklerinde yararlı olacağı kanısındayız.

Böylelikle; her bir kabul edilebilirlik şartı ya da bireysel başvuru konusu olabilecek hak ve özgürlük ile ilgili yayımlanmış tüm Anayasa Mahkemesi kararlarının konuya ilişkin bölümlerine tek başlıkta ulaşmak, Anayasa Mahkemesi kararlarında ve bu kararlarda atıfta bulunulan AİHM kararlarında öne çıkan ilkeleri, temel kriterleri ve yorumları aynı başlık altında görmek mümkün olacaktır.

Üçüncü ayrımda ise, tespit edilen ihlallerin giderimi için; Anayasa Mahkemesi tarafından öngörülen yöntemleri görmek, ihlalin yeniden yargılanma ve benzeri yollarla giderilemediği durumlarda hangi tür ihlallerde ne miktarlarda tazminata hükmedildiği konusunda fikir sahibi olmak mümkün olacaktır.

Ayrıca kitabın sonuna eklediğimiz Dilekçe Örneklerinin başvuru hazırlıklarında yardımcı olacağını düşünüyoruz.


 
 
 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Legal Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Anayasa Hukuku
31,00 TL
24,80 TL
%

20

Başkanlık Sistemi
20,00 TL
16,00 TL
%

20

1982 Anayasasının Analizi
23,00 TL
18,40 TL
%

20

Türkiye'de Referandumlar
22,00 TL
17,60 TL
%

19