Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tüzel Kişiler - Cilt 2

Legal Kitabevi

Liste Fiyatı :
46.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
43.70
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9786054847891
Basım Tar.
: 2015
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 254
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 155720

%5
İndirim

- Dernek Üyeliğinden Çıkarılmaya İtiraz

- Dernek Feshi Davası

- Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali

- Vakıf Tescil Davaları

- Vakıf Tescilinin İptali Davaları

- Vakıfların Teftiş ve Denetlenmesi Giderlerine KAtılma Payının Alınması Davaları

- Taşınmaz Mal Edinme Hükmü Bulunmayan Vakfın Taşınmaz Edinmesi Nedeniyle Açılacak Dava

- Tevliyete Müstehikliğin Saptanması Davaları

- Galle Fazlasını Almaya Hak Kazanan Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davaları

- Fazla Alınan Taviz Bedelinin Geri Alınması Davaları

- Vakıf Taşınmazlarının Vakfı Adına Tapuya Tescili Davaları

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ . V

KISALTMALAR  VII

İÇİNDEKİLER . IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE

İLİŞKİN KURALLAR

Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak

Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar   1

Yazılı Yargılama Usulü    1

Basit Yargılama Usulü   .6

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ

İLGİLİ YASA  9

AÇIKLAMA. 10

Görevli Mahkeme . 11

Yetkili Mahkeme  11

Davacı . 11

Davalı . 11

Dava Açma Koşulları . 11

Gözönünde Tutulacak Hususlar  11

Zamanaşımı  12

ÖRNEKLER . 12

İÇTİHATLAR  13

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  13

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  13

Yargıtay Özel Daire Kararları  18

DERNEK FESHİ DAVASI

İLGİLİ YASA  27

AÇIKLAMA. 29

Görevli Mahkeme . 29

Yetkili Mahkeme  30

Davacı . 30

Davalı . 30

Dava Açma Koşulları . 30

Gözönünde Tutulacak Hususlar  30

ÖRNEKLER . 32

Dilekçe Örnekleri  32

Davaname Örneği . 35

İÇTİHATLAR  34

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 36

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 36

Yargıtay Özel Daire Kararları . 40

DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

İLGİLİ YASA  75

AÇIKLAMA. 76

Görevli Mahkeme . 76

Yetkili Mahkeme  76

Davacı . 77

Davalı . 77

Dava Açma Koşulları . 77

Gözönünde Tutulacak Hususlar  77

Dava Açma Süresi  78

ÖRNEKLER . 78

İÇTİHATLAR  79

Yargıtay Özel Daire Kararları  81

VAKIF TESCİL DAVALARI

İLGİLİ YASA . 81

AÇIKLAMA. 83

Görevli Mahkeme . 85

Yetkili Mahkeme  85

Davacı . 85

Davalı . 85

Dava Açma Koşulları . 85

Gözönünde Tutulacak Hususlar  86

ÖRNEKLER . 87

GENELGELER. 88

İÇTİHATLAR  89

Yargıtay Özel Daire Kararları . 91

VAKIF TESCİLİĞİN İPTALİ DAVALARI

İLGİLİ YASA  109

AÇIKLAMA. 110

Görevli Mahkeme . 112

Yetkili Mahkeme  112

Davacı . 112

Davalı . 112

Dava Açma Koşulları . 112

Gözönünde Tutulacak Hususlar  112

ÖRNEKLER . 113

İÇTİHATLAR  114

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları . 116

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 116

Yargıtay Özel Daire Kararları . 117

VAKIFLARIN TEFTİŞ VE DENETLENMESİ GİDERLERİNE KATILMA PAYININ ALINMASI DAVALARI

İLGİLİ YASA . 139

AÇIKLAMA. 139

TAŞINMAZ MAL EDİNME HÜKMÜ BULUNMAYAN VAKFIN TAŞINMAZ EDİNMESİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVA

İLGİLİ YASA . 141

AÇIKLAMA. 142

Görevli Mahkeme . 142

Yetkili Mahkeme  142

Davacı . 142

Davalı . 142

Dava Açma Koşulları . 142

Gözönönde Tutulacak Hususlar  142

ÖRNEKLER . 143

İÇTİHATLAR  144

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  146

Yargıtay Özel Daire Kararları  160

TEVLİYETE MÜSTEHİKLİĞİN SAPTANMASI DAVALARI

İLGİLİ YASA  179

AÇIKLAMA. 181

Görevli Mahkeme . 181

Yetkili Mahkeme  181

Davacı . 181

Davalı . 181

Dava Açma Koşulları . 181

Gözönünde Tutulacak Hususlar  181

ÖRNEKLER . 182

İÇTİHATLAR  183

Yargıtay Özel Daire Kararları . 185

GALLE FAZLASINI ALMAĞA HAK KAZANAN VAKIF

EVLADI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVALARI

AÇIKLAMA. 201

Görevli Mahkeme . 201

Yetkili Mahkeme  202

Davacı . 202

Davalı . 202

Gözönünde Tutulacak Hususlar  202

ÖRNEKLER . 202

İÇTİHATLAR  203

Yargıtay Özel Daire Kararları . 205

FAZLA ALINAN TAVİZ BEDELİNİN GERİ ALINMASI

DAVALARI

İLGİLİ YASA  215

AÇIKLAMA. 215

Görevli Mahkeme . 216

Yetkili Mahkeme  216

Davacı . 216

Davalı . 216

Dava Açma Koşulları . 216

Zamanaşımı  217

Gözönünde Tutulacak Hususlar  217

ÖRNEKLER . 217

İÇTİHATLAR  218

Yargıtay Özel Daire Kararları . 220

VAKIF TAŞINMAZLARIN VAKFI ADINA TAPUYA

TESCİLİ DAVALARI

İLGİLİ YASA  239

AÇIKLAMA. 239

Görevli Mahkeme . 240

Yetkili Mahkeme  240

Davacı . 240

Davalı . 240

Dava Açma Koşulları . 240

Gözönünde Tutulacak Hususlar  240

ÖRNEKLER . 241

İÇTİHATLAR  242

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları . 244

Yargıtay Özel Daire Kararları . 246

KAYNAKÇA  247

Yazarın Basılmış Eserleri  255

Yazarın Basılacak Eserleri. 257


 
 
 
 
Hasan Özkan Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Legal Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Mülkiyet Hakları
18,00 TL
9,00 TL
%

50

Medeni Hukuk
27,00 TL
21,60 TL
%

19