Avrupa'da Radikal Sağ

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
29.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
23.20
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 978-605-9524-92-6
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 260
Ebat
: 13,5x 19,5 cm
Kitap No
: 162807

%20
İndirim

 Bekir Halhalli, son yıllarda pek çok toplumda merak konusu olan ve hemen her ülkeyi yakından ilgilendiren popülizm konusunu ele aldığı kitabında eleştirel söylem analizi tekniğini kullanarak çok başarılı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Doktora çalışmasını kitaplaştırdığı bu eserinde Fransa’daki Ulusal Birleşme Partisi (Rassemblement National), Avusturya’daki Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche Partei Österreichs) ve Hollanda’daki Özgürlük Partisi (Partijvoor de Vrijheid) örnekleri üzerinden giderek bu tür sağ popülist partilerin özellikle Islamofobi temasını kullanmak suretiyle giderek nasıl ana akım siyasal partiler haline geldiklerini anlatıyor.

Prof.Dr. Ayhan KAYA

Dr. Halhalli’nin çalışması radikal sağın söylem stratejilerini anlama noktasında detaylı bir analiz sunuyor. Çalışma, Türkiye’de sadece radikal sağ konusunda çalışma yapanlara değil aynı zamanda konuyla ilgilenen okuyucular için doyurucu örnek ve analizler sunuyor.

Prof.Dr. Ali BALCI


 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.................................................................................................................. 7

GİRİŞ.................................................................................................................. 13

BÖLÜM I:

 BATI AVRUPA’DA POPÜLİST RADİKAL

SAĞIN GELİŞİMİ VE TEMEL DİNAMİKLERİ

1.1. Genel Çerçeve......................................................................................... 29

1.1.1. Tarihsel Gelişim Süreci................................................................... 30

1.1.2. Popülist Radikal Sağın Tanımlanması....................................... 39

1.1.2.1. Cas Mudde’un Tanımlaması....................................................... 40

1.1.3. Popülist Radikal Sağın Sınıflandırılması.................................. 43

1.2. PRS Partilerin Başarısına Katkı Yapan Faktörler..................... 49

BÖLÜM II:

TEORİK ÇERÇEVE VE YÖNTEM

2.1. Teorik Çerçeve: Popülist Radikal Sağın Bileşenleri............. 65

2.1.1. Popülist Radikal Sağ Partilerin İdeolojik Yapısı................ 75

2.1.1.1. Asgari İdeolojik Özellikler......................................................... 77

2.1.1.2. Geniş Kapsamlı İdeolojik Özellikler..................................... 81

2.2. Yöntem: Eleştirel Söylem Analizi (ESA)................................... 94

2.3. Varsayımlar............................................................................................. 97

BÖLÜM III:

AMPİRİK ANALİZ

3.1. Hollanda ve Popülist Radikal Sağ.................................................... 99

3.1.1. Hollanda’da Popülist Radikal Sağın Temsilcisi:

           PVV ve Gelişimi................................................................................. 100

3.1.1.1. Söylemsel Stratejiler ve Bağlamsal Etkenler

             (Context Factors)........................................................................... 110

3.1.1.1.1. Ekonomik Nedenler: İşgücü Piyasasındaki

Dengesizlik ve Refah Şovenizmi..................................... 111

3.1.1.1.2. Siyasetten Memnuniyetsizlik................................................ 113

3.1.1.1.3. Küreselleşme, Kültürel ve Ekonomik Krizler................ 114

3.1.1.1.4. Kurumsal Çerçeve ve Örgütsel Güç.................................. 115

3.1.2. Özgürlük Partisi (PVV) ve Söylemsel Stratejileri................ 116

3.1.2.1. Ana Söylemsel Stratejiler: Göç Karşıtlığı,

             İslam ve Sembolleri Karşıtlığı ve Yabancı Karşıtlığı........ 118

3.1.2.1.1. Martin Bosma Örneği ve PVV söylemleri........................ 136

3.1.2.1.2. PVV’nin Söylemsel Stratejilerinin

    Değerlendirilmesi................................................................... 138

3.1.3. Hollanda Bağlamında Sonuç ve Tartışma.............................. 144

3.2. Avusturya ve Popülist Radikal Sağ.............................................. 149

3.2.1. Avusturya’da Popülist Radikal Sağın Temsilcisi:

           FPÖ ve Gelişimi................................................................................. 151

3.2.1.1. FPÖ’nün Söylemi ve Bağlamsal Etkenler........................... 155

3.2.1.2. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Söylemsel

              Stratejileri....................................................................................... 157

3.2.2. “Entegrasyon Anlaşması” ve Eleştirel Söylem Analizi...... 176

3.2.3. Avusturya Bağlamında Sonuç ve Tartışma........................... 181

3.3. Fransa ve Popülist Radikal Sağ..................................................... 184

3.3.1. Fransa ve Popülist Radikal Sağın Temsilcisi:

           Ulusal Birleşme Partisi.................................................................. 185

3.3.1.1. RN’nin Söylemi ve Bağlamsal Etkenler............................... 191

3.3.1.2. Ulusal Birleşme ve Söylemsel Stratejileri.......................... 192

3.3.1.2.1. Olumsuz “Öteki” Yüklemesi................................................. 194

3.3.1.2.2. Olumlu “Biz” Yüklemesi........................................................ 196

3.3.1.2.3. Irkçılığın Reddi......................................................................... 198

3.3.1.2.4. RN ve Göç Karşıtlığı................................................................ 200

3.3.1.2.5. Popülizmin Söylemsel Stratejilerdeki Yeri................ 204

3.3.1.2.6. Çokkültürlülük Politikalarına Tam Karşıtlık

                  ve Asimilasyon.......................................................................... 207

3.3.1.2.7. Söylemsel Strateji Olarak İslam ve

                  Sembolleri Karşıtlığı..............................................................210

3.3.1.2.8. RN’nin Söylemsel Stratejisinde Türkiye’nin

                 AB Üyeliği.....................................................................................212

3.3.2. Fransa Bağlamında Sonuç ve Tartışma............................ 214

SONUÇ............................................................................................................ 219

KAYNAKLAR................................................................................................ 235


 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Avrupa'da Radikal Sağ
29,00 TL
23,20 TL
%

20

Siyaset Toplum Medya
50,00 TL
40,00 TL
%

20

Terörizm
50,00 TL
40,00 TL
%

20