Çevreye Karşı Suçlar

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
50.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
40.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 978-605-67996-8-6
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 256
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 160770
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
39,00 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
38,00 TL
30 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
37,00 TL
50 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
36,00 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
35,00 TL

%20
İndirim

 Çevreye Karşı Suçlar

 Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi

 İmar Kirliliği

 Gürültü

Yargıtay kararları

AYM kararları

Türk Ceza Kanunu’nda çevreye karşı suçlar bölümü üç suç tipinden oluşmaktadır.

Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu, çevre mevzuatının karmaşık ve konunun teknik boyutları olması nedeniyle hukuk kadar çevre mühendisliği bilgisi de gerektirmektedir. Yargıtay, 2015 yılından itibaren suç tipini açık, anlaşılır, öngörülebilir kurallara bağlamıştır. Yargıtay kararlarının hukuk kamuoyunda yeterince anlaşılamadığını, açılan davalardan, verilen kararlardan gözlemlemek mümkündür. Suç tipine ilişkin yazılan makale ve kitap sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir.  Yazıların bir kısmı da kitabın yazarına aittir.

Gürültüye neden olma ve imar kirliliğine neden olma suçları da en az çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu kadar karmaşık ve tekniktir.

Kitapta, suç tipi, her hukukçunun anlayacağı sadelikte açıklanmış, hukuki ilkelere ve istisnalarına yer verilmiş, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları gösterilmiş, davanın taraflarının hak ve yükümlülüklerine değinilmiş, açıklamalar Yargıtay kararlarıyla örneklendirilmiştir. 

Elinizdeki kitap, her üç suç tipinde hukukçuların ve bilirkişilerin, uyuşmazlığın neresine odaklanması gerektiğini, yardımcı mevzuatın nasıl kullanılacağını, ispat ve savunma yöntemleri ile tartışmalı alanların neler olduğunuYargıtay kararları ışığında gösteren temel bir eserdir.  


 

 İçindekiler

Önsöz

Çevrenin Kasten Ve Taksirle Kirletilmesi               

I. Genel İlkeler  

1) Atık/Artık       

2) Alıcı Ortam    

3) Alıcı Ortam Kirliliğinin Yönetmeliklerle

      Belirlenmesi; İlgili Kanunlarla Belirlenen

Teknik Usuller              

4) Çevreye Zarar Verme Kavramı Ve Tehlike Suçu  

5) Suç Tarihi       

6) Suç Yargılamasının Önceliği      

7) Suçun Faili (Kirletmeme Yükümlüsü) Ve

Davaların Birleştirilmesi   

8) Zaman Bakımından Uygulama               

9) Arıtma İle Sonlanan Kanalizasyon Sistemine

Ya Da Ortak Arıtma Sistemine Deşarj         

II. Alıcı Ortama Göre Çevre Kirliliği       

1) Su Alıcı Ortamın Kirletilmesi     

A) İçme Ve Kullanma Suyu Alıcı Ortamın Kirletilmesi            

B) İçme Ve Kullanma Suyu Niteliğinde Olmayan Su Alıcı

 Ortamın Kirletilmesi         

C) Yeraltı Sularının Kirliliği             

2) Toprak Alıcı Ortamın Kirletilmesi            

A) Diğer Kanunlarda Ve Yönetmeliklerde Yer Alan Suç Teşkil

Etmeyen Toprak Alıcı Ortam Kirliliği     

B) Toprak Alıcı Ortamın Yüzeysel Kirliliği (Çk Md 20/S)        

C) Toprak Alıcı Ortamın Basit Kirliliği (Çk Md 20/J)

D) Toprak Alıcı Ortamın Kirletilmesi Suçu  

3) Hava Alıcı Ortamın Kirletilmesi

III. Çevrenin Kasten Kirletilmesi (Md 181)             

IV. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi (Md 182)          

V. Tamamlayıcı Bilgiler

1) Hayvan Dışkısının (Fekal Atık) Kirletici Özelliği  

2) Birden Fazla Alıcı Ortamın Kirletilmesi/Cezanın

Bireyselleştirilmesi       

3) Çevre Denetim Tutanağı Ve Atık Numunesi Alma İşlemi  

A) Çevre Denetim Tutanağı            

B) Atık Numunesi Alma İşlemi      

4) Bilirkişi Raporları          

5) Davaya Katılma           

6) Fikri İçtima     

7) Teşebbüs         

8) Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

9) Mülkiyetin Kullanım Hakkı Ve Çevre Kirliliği       

10) Çevre Hukuku Mevzuatı         

A) Uluslararası Sözleşmeler            

B) Kanunlar        

C) Yönetmelik Ve Tebliğler             

Gürültüye Neden Olma  

Giriş       

I) Suçun Niteliği Ve Zaman Bakımından

Uygulama     

Iı) Yargıtay’ın Kapsayıcı Gürültü Yorumu 

Iıı) Bilirkişi Raporu           

Iv) Gürültü Mevzuatı       

İmar Kirliliğine Neden Olma       

Giriş       

I. Bina Yapmak, Bina Yaptırmak 

II. Ruhsatsız İnşaat Şantiyelerine Elektrik,

Su Veya Telefon Bağlantısı Yapılması (Md 184/2)           

III. Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda

Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade

 Etme (Md 184/3)       

IV. Etkin Pişmanlık (Md 184/5), Vekalet Ücreti Ve

 Hagb             

V. Binanın Yapım Tarihinin Tespiti              

VI.Tamamlayıcı Bilgiler  

1) Birden Fazla Tutanak, Birden Fazla Dava, Zincirleme Suç Ve

 Mahsup              

2) Teşebbüs         

3) İçtima              

VIII. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 

 

 YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kayaer, Nebahat, Atık ve Artıklarla Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2019

Otacı, Cengiz, Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçuna (TCK 181, 182) İlişkin Yargıtay Kararlarında Belirlenen Ana İlkeler, Güncel Hukuk, Şubat 2015, sayı 134

Otacı, Cengiz, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararlarına Göre Toprak Kirliliği Yoluyla Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Terazi, c. 10, sayı 104, Nisan 2015

Otacı, Cengiz, Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçuna (TCK 181, 182) İlişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararlarında Belirlenen İlkeler, Ankara Barosu Dergisi, Yıl, 73, sayı 2015/1

Sevük, Handan Yokuş, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2018

Tuncer, Sezgin Duydu-Başkale, Mithat Burak, Çevre Ceza Hukukunda Zaman, AÜHDF, 2016/4

Üçışık, H. Güzin-Üçışık, H Fehim, Çevre Hukuku, Ankara 2013

Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Çevreye Karşı Suçlar
50,00 TL
40,00 TL
%

20