Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakları

Seçkin Yayıncılık

Liste Fiyatı :
44.90 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
42.66
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9789750232879
Basım Tar.
: 2015
Baskı No
: 2
Syf Sayısı
: 208
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 155846

%4
İndirim

Halka açık anonim ortaklıklarda ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına, Türk hukukunda ilk kez 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. maddesinde yer verilmiş, hakların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.1 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ile düzenlenmiştir.

SerPK m. 27 düzenlemesi, kanun koyucunun çoğunluk pay sahipleri ile azınlık arasındaki menfaat çatışmalarına, modern şirketler hukuku çerçevesindeki yaklaşımının yansımalarından biri olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızın amacı, SerPK m. 27 hükmünde yasal dayanağını bulan ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin sistemin tanıtılması, SerPK ve TTK’da yer alan benzeri düzenlemeler ile karşılaştırılarak Türk hukukundaki yerinin saptanması ve henüz uygulaması tam yerleşmemiş olmakla birlikte, gelecekte çıkabilecek sorunlara çözüm aranmasıdır.

Sermaye piyasası hukuku alanında çalışmanın en zor yanı, bu alandaki düzenlemelerin teknik ve karmaşık bir yapıya sahip olması, büyük ölçüde SPK tarafından hazırlanan tebliğlere dayanması ve günün koşulları dikkate alınarak SPK tarafından süratle değiştirilmesidir. Bu durum, sermaye piyasası alanında yazılan eserlerin sürekli olarak güncellenmesini gerektirmektedir.

Kitabımızın birinci baskısının yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Sermaye Piyasası Kurulu, II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ni yayımlayarak, II-27.1 sayılı Tebliğ’i yürürlükten kaldırmıştır. Yeni düzenleme ile hakların doğmasında aranan koşullar ve hakların kullanılma prosedürü değiştirilmiştir.

Ayrıca bu süreçte, çalışma konumuz ile bağlantılı olan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde; II-26.1sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde değişikliğe gidilmiştir.

Kitabımızın ikinci baskısı, 24.03.2015 tarihli mevzuata göre güncellenmiş olup siz değerli okuyuculara sunulmaktadır.


Konu Başlıkları
Konunun AB Hukuku ve Bazı Ülkelerin Hukuk Sistemlerinde Düzenlenme Şekli
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Mülkiyet Hakkının İhlâli Sorunu
Serpk M. 27 Hükmünün Uygulama Alanı
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Hukuki Niteliği
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Doğması
Hakların Kullanılmasına İlişkin Prosedür
Kullanım Bedelinin Belirlenmesi
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Türk Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yer Alan Benzeri Düzenlemelerle Karşılaştırılması 
 
 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Seçkin Yayıncılık Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler