İdari Dava Takip Rehberi

Seçkin Yayıncılık

Liste Fiyatı :
54.90 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
52.16
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9789750240850
Basım Tar.
: Ocak 2017
Baskı No
: 4
Syf Sayısı
: 424
Ebat
: 13,5 x 19,5 cm
Kitap No
: 160314

%4
İndirim


︻Herkes İçin İdari Dava Takip Rehberi︻ | Yaşar Güçlü

Kendine özgü kuralları bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeni-yle, idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi da-valarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulî hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda ve ilgili kanunlarda kitabın yayımlandığı tarihe kadar yapılan değişiklikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve güncel yargı içti-hatları dikkate alınarak ve somut olaylarla örneklendirilerek hazırlanan rehberin bu baskısında; idari yargılama usulü hakkında temel bilgiler verilmiş, idari yar-gılamanın safhaları, davanın taraflarının yapacakları işlemler, gerek davanın açılmasında gerekse açılan davanın takibinde izlenecek yollar, kararların yerine getirilmesine ilişkin hususlar açıklanmış, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, yürüt-menin durdurulmasına itiraz, istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi dilekçeleri gibi idari yargılamanın her safhasında gere-ken dilekçe örneklerine yer verilmiştir. İdari yargılama usulüne yeni dahil olan "ıslah", "ivedi yargılama", "istinaf", "merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama" gibi kavramlar ve müesseseler açıklanmıştır.

Kitap, hukukçuların yanında, idari yargı mercilerinde iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi davası açacakların ve takip edeceklerin ihtiyaçlarını karşılayacak, pratik ve uygulamaya yönelik, yoğun bilgi içeren bir eser olarak okuyucunun beğenisine sunulmuştur. 
 
 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler