Karşıoylarım-Ceza Yargılaması

Hukuk Yayınları

Liste Fiyatı :
120.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
96.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786056799631
Basım Tar.
: Şubat 2020
Baskı No
: 3
Syf Sayısı
: 704
Ebat
: 16x24
Kitap No
: 160695
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
93,60 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
91,20 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
88,80 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
86,40 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
84,00 TL

%20
İndirim

Karşıoylarım - Sami Selçuk

“Karşıoylarım”; ezberlenmiş kabullere, düşünmeden, sorgulamadan teslim olmaya onurlu bir direniş, çoğunluğa uymanın kolaycılığına karşı entelektüel bir duruş, hukukun, kural ve kavramlarıyla evrensel dünyanın ortak malı olduğu hatırlatmasıyla, bunların gelişigüzel kullanılamayacağına dair uyarı, hukukun, insan onurunu koruyan kurum olduğu için kutsal olduğunu haykıran çığlık ve nihayet her geçen gün Batılı özünden fedakârlığa zorlanarak başkalaştırılmasına, ayrı bir dünyanın anlaşılmaz dili haline getirilmesine yakılan ağıttır. “Karşıoylarım”, Atatürk'ün hukuk devrimi ile yerleştirmek istediği çağcıl hukuk anlayışının, bir türlü adli sisteme egemen olamayışına, hukukun yetersizlerin elinde dogmatik kalıbına sıkışıp kalmasına itirazdır.


 

 İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA ve CEZA YARGILAMA HUKUKU ile İLGİLİ KARŞIOY

 YAZILARI

I.CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ KARŞIOY

  YAZILARI............................................................................................

1. TESELSÜL, MÜTESELSİL SUÇ, FİKRİ İÇTİMA..........................

1.1. Suçunu Söylemek İçin Mağdurlara İşkence Etmek, Müteselsil Suç,

Teşdiden Hüküm Kurmanın Gerekçesi.............................................

1.2. Dolandırıcılıkta Zincirleme (Müteselsil) Suç Kavramı.......................

1.3. Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Fikri İçtima........

1.4. İddianame, Her Durumda Hukuki Kesinti Oluşturmaz......................

1.5. Ayrı Müştekilere Karşı Yapılan Hırsızlık Suçunda Teselsül..............

2. KASIT, TASARLAMA (TAAMMÜT),TAHRİK, TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBİ, KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA, HEDEFTE HATA, ZAMANAŞIMININ ORTAKLARA SİRAYETİ, MÜEEBBET HAPİSTE İNDİRİM ve YARGITAYIN DENETİM SINIRI İLE İLGİLİ KARŞIOY YAZILARI

2.1. Kasten Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs, Ağır Tahrik, Yargıtayın

 ..... Denetim Sınırı...................................................................................

2.2. Nitelikli Adam Öldürmek, Zorla Irza Geçmek, TCK 59. Madde

Uygulamasında Yargıtay Denetiminin Sınırı......................................

2.3. Kan Gütme Saiki İle Adam Öldürmek, Suç Güdüsü..........................

2.4. Öldürmeye Teşebbüs, Kasıt, Cürüm Kastının Olup Olmadığı

Konusunda Yargıtayın Denetim Yetkisinin Sınırları..........................

2.5. Öldürmeye Teşebbüs, Kasıt, Cürüm Kastının Olup Olmadığı

 Konusunda Yargıtayın Denetim Yetkisinin Sınırları.........................

2.6.Yasak Silah Bulundurmak, Suç Kastı.................................................

2.7.Kasıt...................................................................................................

2.8. Geçici Olarak Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezasının

Üst Sınırı...........................................................................................

2.9. Yanılma ve Sapma Sonucu Kastedilen Kişiden Başkasını

 Öldürmek.........................................................................................

2.10. Zamanaşımı Kesen İşlemlerin Ortaklara Sirayeti.............................

2.11. Cezanın Ağırlaştırıcı Nedeninin Sirayeti Halinde Müebbet Hapis

 Cezasında İndirim............................................................................

2.12. İştirak Halinde Faillerin Sorumluluğu..............................................

II. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER ve CEZA YARGILAMA

HUKUKU İLE İLGİLİ KARŞIOY YAZILARI...............................

1.    YARGITAYIN TEMYİZ YOLU DENETİMİNİN SINIRLARI,

YARGITAYDA KARARLARINOYLAMA USULÜ.......................

1.1. Temyiz Yolu Denetimi Ve Sınırları...................................................

1.2. İşverenin İflası, Prim Alacağı, Gecikme Zammı, Yargıtayda

Kararları Oylama Usulü....................................................................    

1.3 Yargıtayda Kararın Oylanması Usulü.................................................

1.4.Kararın Oylanması.............................................................................

1.5. İddianame Metninin Fonksiyonu, Yeni Dava Açma Zorunluluğu.....

1.6. Beraat Eden Sanığın Sorgusunun Yapılmasının Gerekliliği................

1.7. İkrarın Kabule Değer Olması, Yargıtayın Denetim Sınırı...................

1.8. Bozmanın Sirayeti, İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın, Bozulan

 Hükme Direnilmesi Halinde Temyiz Hakkı........................................

2. GÖREVLİ MEMURA DİRENME, HAKARET, CUMHURBAŞKANINA HAKARET        

2.1. Görevli Memura Etkin Direnmek, TCK 266258 Maddeleri

 ..... Arasındaki İlişki................................................................................

2.2. Görevli Memura Sövme ve Görevli Memuru Tehdit.........................

2.3. Topluluğa Hakaret, Tek Suç..............................................................

2.4. Avukata Dilekçe İle Hakaret.............................................................

2.5. Cumhurbaşkanına Hakaret Cumhurbaşkanı Sıfatını Taşımak............

3. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL.......................................

3.1.Konut Dokunulmazlığını İhlal, Apartman Sahanlığı...........................

4. KUTSAL DEĞERLERE HAKARET................................................

4.1. Allah'a Ve Dine Küfretmek...............................................................

4.2. Allah'a Ve Kutsal Değerlere Sövme..................................................

4.3. Kutsal Değerlere Hakaret..................................................................

4.4. Kutsal Kitaba Hakaret.......................................................................

4.5. Dine Sövme......................................................................................

5 KAVGADA TEHDİT..........................................................................

5.1. Kavga Sırasında Fevren Söylenen Sözlerde Taammüt (Kasıt)

Unsuru, Tehdit Suçu.........................................................................

5.2. Kavgada Kızgınlıkla Söylenen Sözlerin Tehdit Sayılıp

Sayılamayacağı.................................................................................

6. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMAK...........................................

6.1. Kişi Özgürlüğünü Sınırlama, Maddi İçtima........................................

7. SAHTECİLİK-DOLANDIRICILIK..................................................

7.1. Kamu Kurumunun Dolandırılması, Cumhuriyet Başsavcısının

       İtiraz Hakkı, Dolandırıcılıkta İletişim Öğelerinin Kullanılması,

Yargıtayın Denetim Yetkisinin Sınırları.............................................

7.2. Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık...........................................

7.3. Sahtecilik, Sahte Emre Yazılı Senet Düzenlemek..............................

7.4. Dolandırıcılık, Çek (Unsurların Bulunmaması).................................

7.5. Özel Evrakta Sahtecilik, Dolandırıcılık..............................................

7.6. İş Yasasına Aykırılık, Dolandırıcılık.................................................

7.7. Belgede Sahtecilik, Fiili İğfal, Belgenin İğfal Kabiliyeti....................

7.8. Resmi Evrakda Sahtecilik, Görevde Yetkiyi  Kötüye Kullanma,

 ........ Yargıtayın Denetim Yetkisinin Sınırı..............................................

7.9. Yalan Şahitlik Yaparak Mahkeme İlamı Alma, Sahtecilik, Yalan

Şahitlik...........................................................................................

7.10. Sahte Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açma, Sahte Tebligat

Yapılmasını Sağlama, Yalan Tanıklık.............................................

7.11.Tanzim Tarihi İtibariyle Yasal Süresi Geçtikten Sonra İbraz

Edilen Çekin Karşılıksız Çek Keşide Etmek ve Dolandırıcılık

Suçlarını Oluşturup Oluşturmayacağı..............................................

8. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, ELEŞTİRİ SINIRI

8.1. Basın Yoluyla Hakaret, Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün

Sınırları, Savların İrdelenmesi...........................................................

8.2. Cumhuriyeti Alenen Tahkir Ve Tezyif Etmek, Suçun Oluşması,

Eleştiri Sınırı .....................................................................................

8.3. Tv Programında Söylenen Sözlerin İfade Özgürlüğü Kapsamında

Olması...............................................................................................

 

III. CEZA KANUNDA YER ALAN DİĞER DÜZENLEMELER İLE

 İLGİLİ KARŞIOY YAZILARI........................................................

1. Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak.................................

2. Devlet Hakimiyetindeki Topraklardan Bir Kısmını Devlet

İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemler ............................................

3. Adiyen Yaralamak, Kavgaya Katılmak, Şikayetten Vazgeçmek,

Davaların Ortadan Kaldırılması...........................................................

4.Taksirle İnfilâke Ve Ölüme Yol Açma, TCK 383-455. Maddeleri

 ... Arasındaki İlişki, Önsorun, Yargıtayda Oylama Usulü........................

5. Rüşvet Vaadinin İşin Tamamlanmasından Sonra Yerine

Getirilmesinin Suçun Niteliği Yönünden Sonuca Etkisi.......................

6. Kasten Adam Öldürme, Felaket Hırsızlığı (Tck 492/3), Yargıtayda

Meselelerin Oylama Sırası...................................................................

7. Yağma Suçu.........................................................................................

8. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak, Kit Personelinin Memur Gibi

 ... Cezalandırılması, KHK’nın Kanunu Kaldırma İmkanı........................

9. TCK 549 Maddenin Yürürlüğü, Silah Kavramı....................................

10. Sarkıntılık, Söz Atma.........................................................................

11. DSİ'ye Ait Kanaldan Su Almak, Özel-Genel Norm İlişkisi, Gerçek

 İçtima.................................................................................................

12. Para Cezasında Temyiz Sınırı.............................................................

13. Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma............................................

14. Suç Eşyasını Satın Alma (Tck 512 Md İndirimi)................................

15. Yaralamak, Görevsizlik Kararı Üzerine Asıl Mahkemenin Delil

Araştırma Görevi, Çift Organlardan Birinin Yitimi..............................

16. Aile Bireylerine Kötü Davranma, Zorla Irza Geçme...........................

17.Kavgada Korkutmak İçin Silah Çekmek (Plastik Oyuncak

Tabanca).............................................................................................

18. Gaz Tabancasıyla Yağma...................................................................

19. Özel Muayenehanede Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak...............

20.Ticarete Hile Karıştırma Suçu, Bu Suça Teşebbüs...............................

21.Yetkili Merciin Emirlerine Riayetsizlik................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL CEZA YASALARI İLE İLGİLİ KARŞIOY YAZILARI

I. YASAK SİLAH BULUNDURMAK...................................................

1. Yasak Silah Bulundurmak, Suçta Kasıt Öğesi......................................

2. 6136 Sayılı Yasanın 12. ve 13. Maddelerinin Uygulama Alanı............

II. ORMAN YASASI..............................................................................

1. 6831 Sayılı Kanunun 17. Maddesine Muhalefet..................................

2. Orman Sınırlandırma Kapsamı, Makilik Taşınmazlar, Özel

Kanunlarla Oluşturulan Tapulara Değer Verme, Yargıtayda

Kararların Oylama Usulü.....................................................................

III. MEMURUN YARGILANMASI......................................................

1.Memurların Yargılanması, Suç Vasfının Değişmesi, Durma Kararı.......

IV. İNFAZ HUKUKU............................................................................

1. Şartla Salıvermeden Sonra İşlenen Suçun Cezasının Kalan Ceza

İle İçtima Edip Edemeyeceği...............................................................

2. Küçük Sanığın Cezasının Ertelenmesi, Ertelemede Lehe Olan

Hüküm................................................................................................

3. 647 Sayılı Yasanın, 3353 Sayılı Yasa İle Değişik 4. Maddesinden

 ... Önce Kesinleşmiş Cezaların Tekerrüre Esas Olup Olamayacağı..........

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ KARŞIOY YAZILARI

1. Boşanma, Manevi Tazminat.................................................................

2. Miras Hakkının Temliki Sözleşmesi.....................................................

3. Temyiz İsteğinin Reddi, Yetkili Merci..................................................

4. Çeklerde Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması...................................

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TCK 163. MADDE İLE İLGİLİ

KARŞIOY YAZISI

1.Yıkıcı Gericilik Hareketleri (Yehova Şahitliği) ..................................... 

 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Hukuk Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler