Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
60.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
48.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

1 İş Günü İçerisinde Tedarik Edilecektir.
ISBN
: 9786059524667
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 488
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 160764
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
46,80 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
45,60 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
44,40 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
43,20 TL
100 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
42,00 TL

%20
İndirim

 Sanayi Devriminden sonra kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesi kentlerde trafik, ulaşım, altyapı, güvenlik gibi yeni birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentlerde rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamın sürdürülmesi için kentlileri ilgilendiren insan hakları alanında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda temel hak ve hürriyetlerin yanında kentli hakları da geliştirilmiştir. Avrupa Konseyi Kentli Hakları Bildirgesi ile Avrapa Kentsel Şartı’nı kabul ederek kentli haklarının uygulanabilirliğini göstermiştir. Bu gelişme kapsamında yerel düzeyde vatandaşların yerel yönetime katılması kentli hakkı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde kentlerle ilgili önemli bir gelişme de kentsel sorunların azaltılması, kentlerde rahat ve sakin bir hayatın sürdürülmesi için akıllı kent uygulamalarıdır. Akıllı kent uygulamalarının sorunsuz ve daha iyi hayata geçirilmesi için coğrafi bilgi sisteminin yanında kent bilgi sistemine ihtiyaç duyulmuş, bu nedenle birçok belediye kent bilgi sistemini kurmuştur. 20. Yüz yılda kentlerin aşırı büyümesi, küresel kentlerin ortaya çıkması, kentlerin çok sayıda insana istihdam ve iş imkânı sağlaması kent ekonomisini gündeme getirmiştir. Günümüzde kentlerle ilgili bu gelişme kapsamında, kentlerin ekonomik sorunlarına çözüm getirmesi düşüncesiyle birçok üniversitede kent ekonomisi dersi okutulmaktadır. Ayrıca kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesi doğal kaynaklara olan baskısından dolayı kentlerde çevre sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde genelde çevre sorunları, özelde ise kentlerdeki çevre sorunlarına çözüm bulunması amacıyla üniversitelerde sosyal, sağlık ve fen bilimlerinin birçok alanında kentleşme ve çevre sorunları dersinin okutulması kentlerle ilgili önemli bir gelişme olarak belirtilebilir. 


 

 İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KENTLİ HAKLARI

1. KENT VE KENTLİ HAKLARI........................................................ 25

1.1. KENT............................................................................................ 26

1.2. KENTLİ HAKLARI...................................................................... 26

1.3.AVRUPA KENTLİ HAKLARI BİLDİRGESİ VE

 KENTLİ HAKLARI İLİŞKİSİ........................................................ 29

1.4. AVRUPA KENTSEL ŞARTI VE KENTLİ HAKLARI

İLİŞKİSİ........................................................................................ 31

1.5. TEMEL İNSAN HAKLARI VE KENTLİ HAKLARI

İLİŞKİSİ........................................................................................ 37

1.6.YEREL YÖNETİM MEVZUATINDA KENTLİ

HAKLARININ DÜZENLENMESİ................................................ 39

1.7. KENTLİ HAKLARI KAPSAMINDA KATILIM HAKKI.............. 41

1.8. KENTLİ HAKLARIN KULLANICILARI..................................... 44

1.9. KENTLİ HAKLARIN SORUMLULARI....................................... 45

İKİNCİ BÖLÜM

KÜRESEL KENTLER: TEORİK BİR YAKLAŞIM

2. KÜRESEL KENTLER: TEORİK BİR YAKLAŞIM......................... 52

2.1. KENT, KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL KENT

 ... KAVRAMLARI.................................................................... 52

2.2.TARİHTE KÜRESEL KENT BENZERİ ÖZELLİKLERE

 SAHİP BAZI YERLEŞİMLER................................................. 56

2.3.DÜNYA KENTİNDEN KÜRESEL KENTE.............................. 58

2.4.KÜRESEL KENTİN MEKÂNI VE REKABET ALANLARI.......... 59

2.5.KÜRESEL KENTİN ÖZELLİKLERİ.............................................. 60

2.6.KÜRESEL KENTLER HİYERARŞİSİ............................................ 63

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KENT VE GÖÇMEN EKOLOJİSİ

3. KENT VE GÖÇMEN EKOLOJİSİ.................................................... 69

3.1.Toplumsallığın Mekânı Olarak Kent............................................... 69

3.2.KENT VE GÖÇMEN EKOLOJİSİ.................................................. 72

3.3.GÖÇMEN GRUPLAR VE MEKÂNSAL EKOLOJİ........................ 74

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AKILLI KENT

4. AKILLI KENT................................................................................. 89

4.1. AKILLI KENT.............................................................................. 89

4.2. AKILLI KENTLERDE ANA EKSENLER..................................... 91

4.3. AKILLI KENTİN BİLEŞENLERİ.................................................. 93

4.3.1. Akıllı Kentliler........................................................................... 93

4.3.2. Akıllı Altyapı............................................................................. 94

4.3.3. Akıllı Binalar.............................................................................. 96

4.3.4. Akıllı Enerji................................................................................ 97

4.3.5. Akıllı Sağlık Hizmetleri.............................................................. 98

4.3.6. Akıllı Tarım................................................................................ 99

4.3.7. Akıllı Kamu ve Özel Hizmetler.................................................. 99

4.3.8. Akıllı Üretim............................................................................ 100

4.3.9. Akıllı Yönetim ve Açık Veri.................................................... 101

4.4. DÜNYA ÖRNEKLERİYLE AKILLI KENTLER......................... 103

4.5. TÜRKİYE’DE AKILLI KENT DENEYİMİ VE PROJELER........ 106

4.6. TÜRKİYE’NİN AKILLI KENTLER VİZYONU......................... 108

4.7. AKILLI KENTLERİN ÜRETİLMESİNDE YEREL

YÖNETİMLERİN KARŞILAŞACAĞI ZORLUKLAR................ 110

BEŞİNCİ BÖLÜM

KÜRESELLEŞME VE KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

BAĞLAMINDA YAVAŞ KENT (SAKİN ŞEHİR)

5. KÜRESELLEŞME VE KENTLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

BAĞLAMINDA YAVAŞ KENT (SAKİN ŞEHİR)........................ 120

5.1. YEREL EKONOMİK GELİŞME SÜRECİ VE KENTLER........... 120

5.2. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ............................................................ 121

5.3. DÜNYADA YAVAŞ KENT HAREKETİ VE GELİŞİMİ............ 123

5.3.1. Yavaş Kent’in Tanımı.............................................................. 124

5.3.2. Yavaş Kent Hareketi ve Yavaş Kent Hareketini Ortaya

 ..... Çıkmasında Etkili Olan Faktörler................................................ 124

5.3.3. Yavaş Kent Olabilme Kriterleri................................................ 127

5.4. TÜRKİYE’DE YAVAŞ KENT HAREKETİ VE YAVAŞ

KENTLER................................................................................... 133

5.5. YAVAŞ KENTLER VE KENTLERİN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ............................................................ 138

ALTINCI BÖLÜM

EKOLOJİK KENT

6. EKOLOJİK KENT......................................................................... 146

6.1. EKOLOJİK DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ.... 146

6.2. KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKOLOJİK KENT............. 151

6.3. EKOLOJİK KENT STANDARTLARI......................................... 158

6.4. DÜNYADAN EKOLOJİK KENT ÖRNEKLERİ......................... 160

6.4.1.Hamburg (Almanya)................................................................. 160

6.4.2.Lizbon (Portekiz)...................................................................... 161

YEDİNCİ BÖLÜM

KENT KONSEYİ VE GAP BÖLGESİ’NDEKİ BÜYÜKŞEHİR

 MERKEZLERİNDE KENT KONSEYİ FARKINDALIK VE BİLGİ

DÜZEYİ

7. KENT KONSEYİ VE GAP BÖLGESİ’NDEKİ BÜYÜKŞEHİR

 MERKEZLERİNDE KENT KONSEYİ FARKINDALIK VE

 BİLGİ DÜZEYİ............................................................................ 169

7.1.BİR YÖNETİŞİM MEKANİZMASI OLARAK KENT

KONSEYİ.................................................................................... 169

7.2.BİR KATILIM ARACI OLARAK KENT KONSEYİ............ 171

7.2.1. Yerel Katılımda Vatandaşlık Anlayışından Hemşehri

     Anlayışına Geçiş...................................................................... 171

7.2.2.Yerel Katılım Mekanizması Olarak Kent Konseyleri............... 173

7.3.FARKLI YAPIDAKİ KENT KONSEYLERİ.......................... 175

7.3.1.Kent Konseyleri Örgütlenmesinde Farklılık............................. 176

7.3.2.Kent Konseylerine Katılımda Farklılık.................................... 177

7.4.GAP BÖLGESİ’NDEKİ BÜYÜKŞEHİR

MERKEZLERİNDE HALKIN KENT KONSEYİ

FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYİ İLE İLGİLİ ALAN

 ARAŞTIRMASI......................................................................... 179

7.4.1.Araştırmanın Kapsamı ve Amacı........................................ 179

7.4.2.Araştırmanın Parametreleri............................................... 181

7.5. BULGULAR.......................................................................... 182

7.5.1. Demografik Bilgiler......................................................... 182

7.5.2. Ankete Katılanların Kent Konseyi ve Sivil Toplum

Kuruluşlarına Katılım Durumları....................................... 183

7.5.3. Kent Konseyi Hakkında Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri..... 184

7.5.3.1. Eğitim Durumunun Kent Konseyi Farkındalık ve Bilgi

 ...         Düzeyine Etkisi................................................................. 184

7.5.3.2. İller Bazında Kent Konseyi Farkındalık ve Bilgi

              Düzeyleri............................................................................. 186

7.5.3.3. Kent Konseyi Meclis Üyeliğinin Kent Konseyi

       Farkındalık ve BilgiDüzeyine Etkisi...................................... 187

7.5.3.4. STK Üyeliğinin Kent Konseyi Farkındalık ve Bilgi

        Düzeyine Etkisi.................................................................... 188

7.5.3.5. Herhangi Bir Kent Konseyi Etkinliğine Katılmanın

       Kent Konseyi Farkındalık ve Bilgi Düzeyine Etkisi............. 189

7.5.3.6. Kent Konseyi İletişim Kanalları Hakkında Farkındalık

        ve Bilgi Düzeyi..................................................................... 191

7.5.3.7.Belediye Meclis Üyelerinin Olumlu Tutumunun Kent

       Konseyi Farkındalık ve Bilgi Düzeyine Etkisi...................... 192

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KENT BİLGİ SİSTEMİ

8. KENT BİLGİ SİSTEMİ............................................................... 200

8.1. KENT BİLGİ SİSTEMİ............................................................ 200

8.2.KENT BİLGİ SİSTEMİNİN MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE

 DEĞERLENDİRİLMESİ.......................................................... 203

8.2.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.................................................. 203

8.2.2. Yerel Yönetim Mevzuatı......................................................... 204

8.3. KENT YÖNETİMİNDE KENT BİLGİ SİSTEMİ

UYGULAMALARI.................................................................. 206

8.4. KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN FAYDALARI VE

 UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER........... 211

8.5. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KENT BİLGİ

 SİSTEMİ................................................................................... 214

8.6. KENT BİLGİ SİSTEMİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR.... 215

DOKUZUNCU BÖLÜM

KENT EKONOMİSİ

9.KENT EKONOMİSİ..................................................................... 223

9.1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE....................................................... 223

9.1.1. Yığışma................................................................................... 223

9.1.2. Dışsallıklar............................................................................... 224

9.1.3. Kentsel Ölçek.......................................................................... 224

9.1.4. Kentsel Rant............................................................................ 225

9.2. KENT EKONOMİSİNİN GÜNÜMÜZDEKİ İŞLEYİŞ

BİÇİMİ VE SORUNLARI....................................................... 228

9.2.1. Kentsel Toprak Üretimi........................................................... 228

9.2.3. Kentsel Mekânın Dönüşümü................................................... 231

9.3. TÜRKİYE İÇİN KENT EKONOMİSİNİN ENFORMEL

 TARAFI: MÜŞTERİCİLİK İLİŞKİLERİ VE ARAZİ

SPEKÜLASYONU................................................................... 234

9.3.1. Yerelde Müştericilik İlişkileri.................................................. 234

9.3.2. Arazi Spekülasyonu................................................................. 237

ONUNCU BÖLÜM

GEÇMİŞTEN GELECEĞE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

10. GEÇMİŞTEN GELECEĞE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT....... 245

10.1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KAVRAMININ ORTAYA

ÇIKIŞI..................................................................................... 245

10.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA...................................... 247

10.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT.................................................. 251

10.3.1. Sürdürülebilir Kent Yazını.................................................... 252

10.3.2. Sürdürülebilir Kent Nedir..................................................... 254

10.3.3.Sürdürülebilir Kentin Göstergeleri......................................... 258

10.3.4. Birleşmiş Milletler Kentsel Sürdürülebilirlik

  Göstergeleri............................................................................ 261

10.3.5. Sürdürülebilir Kent Formları................................................. 264

10.3.5.1.Kendine Yeten (Kendi Ayakları Üzerinde Duran)

  Kentler- (Self Reliant Cities)................................................. 265

10.3.5.2.Yeniden Tasarlanan Kentler (Re-Designing Cities)............ 265

10.3.5.3.Dışa Bağımlı Kentler (Externally Dependent Cities).......... 266

10.3.5.4.Adil Paylaşımcı Kentler (Fair Shares Cities)....................... 267

10.4.TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER.................. 267

10.4.1. Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planı....................................... 269

10.4.2. Yerel Gündem 21.................................................................. 269

10.4.3. KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

            ve Eylem Planı....................................................................... 271

10.4.4. Sürdürülebilir Şehirler Programı............................................ 272

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İSLÂM MEDENİYET TASAVVURUNDA ŞEHİR DÜŞÜNCESİ VE UYGULAMASI:

TEOLOJİK, TEORİK VE TARİHSEL BİR GİRİŞ

11. İSLÂM MEDENİYET TASAVVURUNDA ŞEHİR

DÜŞÜNCESİ VE UYGULAMASI: TEOLOJİK, TEORİK

 VE TARİHSEL BİR GİRİŞ.................................................... 283

11.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: DİNSEL (TEO-SENTRİK)

 ŞEHİR.................................................................................... 283

11.2. KURAMSAL ÇERÇEVE: WEBERYAN KURAMDA

ŞEHİR..................................................................................... 283

11.3. İSLÂM ŞEHRİ........................................................................ 285

11.4. İSLÂM İNANCINDA ŞEHİR............................................... 287

11.4.1. İslâm İnanç Kaynaklarına Göre Şehir................................... 287

11.4.2. Müslüman Toplumlarda Kültürel Değerlere ve

 Geleneklere Göre Şehir........................................................... 290

11.5.İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ŞEHİR........................................ 291

11.5.1. Farabî’de Şehir Düşüncesi ve Önermesi: “Erdemli ve

   Erdemsiz Şehir”.................................................................... 292

11.5.2. İbn Hâldûn’da Şehir Düşüncesi ve Tahlili............................ 293

11.6. İSLÂM TARİHİNDE ŞEHİR................................................ 295

11.6.1. Arap-İslâm Medeniyetinde Şehir ve Şehircilik..................... 295

11.6.1.1. Medine Şehir Devleti......................................................... 295

11.6.1.2. Abbasî-Emevi Dönemi Arap Şehri ve Şehirciliği............... 297

11.6.2.Türk-İslâm Medeniyetinde Şehir ve Şehircilik....................... 298

11.6.2.1. Selçukî Şehri ve Şehirciliği................................................. 299

11.6.2.2.Osmanlı Şehri ve Şehirciliği................................................ 300

11.7. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’DE İSLÂM VE ŞEHİR İLİŞKİSİ..... 303

ONİKİNCİ BÖLÜM

BAHÇE KENT

12. BAHÇE KENT........................................................................... 335

12.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE.................................................... 335

12.2. TARİHSEL SÜREÇ................................................................ 344

12.3. GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER/TARTIŞMALAR.......... 347

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KENT YÖNETİMLERİNDE DEMOKRATİK DÜZEY:

KENTSEL KATILIM

13. KENT YÖNETİMLERİNDE DEMOKRATİK DÜZEY:

 ... KENTSEL KATILIM.................................................................. 358

13.1. KENTSEL KATILIM NEDİR? NEYİ İAFDE

 ETMEKTEDİR?....................................................................... 358

13.2. KENTSEL KATILIM ORTAMI VE DÜZEYLERİ.............. 361

13.3. AVRUPA KENTSEL ŞARTI VE KENTSEL KATILIM..... 362

13.4. YEREL MEVZUATTA KENTSEL KATILIM..................... 363

13.5. KENTSEL KATILIM GİRİŞİMLERİ................................... 366

13.6. KENTSEL KATILIMIN İŞLEVİ........................................... 367

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KENT HUKUKU

14. KENT HUKUKU....................................................................... 372

14.1. VATANDAŞLAR AÇISINDAN KENT HUKUKU............ 372

14.1.1. Uluslararası Alanda Kentli Hakları İle İlgili Önemli

 Çalışmalar............................................................................... 376

14.1.2. Türkiye’de Kent ve Kentli Haklarının Yasal

   Dayanakları........................................................................... 380

14.2. YÖNETİM AÇISINDAN KENT HUKUKU........................ 382

14.2.1. Belediyeler............................................................................ 382

14.2.2. Büyükşehir Belediyeleri........................................................ 385

14.2.3. Mahalle Yönetimi.................................................................. 388

14.2.4. Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi..................................... 389

14.2.5. Kent Yönetimleri ve İmar Uygulamaları............................... 391

14.3. Kentsel Suç, Kente Karşı Suç, Kent Kırım ve Etik................. 392

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

KENTLERDEKİ GÜVENLİK SORUNSALI BAĞLAMINDA

 UYDU KENTLER

15. KENTLERDEKİ GÜVENLİK SORUNSALI

 BAĞLAMINDA UYDU KENTLER........................................ 402

15.1. KENT GÜVENLİĞİ NEDİR? NE OLMALIDIR?............... 402

15.2. KENTLERDEKİ GÜVENLİK SORUNSALI...................... 404

15.3. GÜVENLİ KENT YAKLAŞIMI VE KENTLERDEKİ

SUÇ KORKUSU.................................................................... 406

15.4. UYDU KENTLER GÜVENLİ KENT YAKLAŞIMININ

NERESİNDE?........................................................................ 408

15.4.1. Uydu Kent Kavramı ve Kentsel Büyüme Teorilerindeki

  Yeri........................................................................................ 408

15.4.2. Güvenli Kent Yaklaşımı Bağlamında Uydu Kentler............ 412

15.5. KENTSEL ALANDA GÜVENSİZLİK ALGISI İLE

MÜCADELEDE NELER YAPILABİLİR?.......................... 415

ONALTINCI BÖLÜM

KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ

16. KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ........................................................ 425

16.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE.................................................... 425

16.1.1. Etik Kavramı......................................................................... 425

16.1.2. Etik – Ahlak Ayrımı.............................................................. 425

16.1.3. Etik – Değer İlişkisi............................................................... 426

16.1.4. Etik – Hukuk İlişkisi............................................................. 428

16.1.5. Felsefi Etik Türleri................................................................. 428

16.2.KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ...................................................... 430

16.2.1. İnsan Merkezci Etik.............................................................. 432

16.2.2. Canlı Merkezci Etik............................................................... 433

16.2.3. Çevre Merkezci Etik.............................................................. 434

16.2.4. Doğaya Saygı Etiği............................................................... 434

16.2.5. Yeryüzü (Toprak) Etiği......................................................... 435

16.2.6. Derin Ekoloji......................................................................... 436

16.2.7. Eko-Feminizm....................................................................... 437

16.3. KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE..... 438

16.4. DEVLET VE KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ.............................. 441

16.5. YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ..... 445

16.6. BİREYLER KENTSEL ÇEVRE ETİĞİ................................ 448

ONYEDİNCİ BÖLÜM

AVRUPA KENTSEL ŞARTI

17. AVRUPA KENTSEL ŞARTI.................................................... 456

17.1.AVRUPA KENTSEL ŞARTI.................................................. 456

17.2. AVRUPA KENTSEL ŞARTI’NIN TARİHÇESİ, AMACI

 VE YAPISI............................................................................... 457

17.3. AVRUPA KENTLİ HAKLARI DEKLARASYONU.......... 459

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

KENTSEL RANT KURAMLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

18. KENTSEL TOPRAKTA ÖZEL MÜLKİYET:

...... MUTLAK RANT...................................................................... 470

18.1. MUTLAK RANT–TEKELCİ RANT AYRIMI..................... 471

18.2. MUTLAK RANTIN KENTSEL TOPRAKLARA

UYARLANMASI................................................................... 472

18.3. KENTSEL TOPRAKTA SERMAYE: FARKLILIK

RANTI..................................................................................... 477

18.3.1. Toprağın Konumu ve Verimliliği........................................... 477

18.3.2. Toprakta Sermaye Yatırımı................................................... 478

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÖZELLEŞTİRMENİN

NEDENLERİ VE YÖNTEMLERİ

19.1. BELEDİYE HİZMETLERİ VE ÖZELLEŞTİRME.............. 516

19.1.1. Dar Anlamda Özelleştirme.................................................... 519

19.1.2. Geniş Anlamda Özelleştirme................................................. 519

19.2. BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÖZELLEŞTİRMENİN

NEDENLERİ.......................................................................... 520

19.2.1. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin Nedenleri.......... 521

19.2.2. Siyasi Nedenler..................................................................... 521

19.2.3. Ekonomik ve Mali Nedenler................................................. 522

19.2.4. İdari Nedenler....................................................................... 523

19.3.BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÖZELLEŞTİRMENİN

YÖNTEMLERİ....................................................................... 526

19.3.1. İhale Yöntemi........................................................................ 526

19.3.2. İhale Yönteminde Kullanılan Sözleşme Türleri..................... 527

19.3.3. İmtiyaz Yöntemi................................................................... 528

19.3.4. Yap-İşlet -Devret Yöntemi................................................... 529

19.3.5. Kiralama Yöntemi................................................................. 530

19.3.6. Şirketleşme ve Ortak Girişim Yöntemi................................. 530

19.3.7. Yasal-Kurumsal Serbestleşme Yöntemi................................ 531

19.3.8. Fiyatlandırma ya da Kamusal Malların

   Finansmanının Özelleştirilmesi Yöntemi.............................. 531

19.3.9. Gönüllü Organizasyon Teşvik Yöntemi................................ 532

19.3.10. Satış Yöntemi...................................................................... 533

19.3.11. Hizmet Sözleşmesi Yöntemi............................................... 534

19.3.12. Vergi Teşvikleri ve İdari Düzenlemeler Yöntemi................ 535

19.3.13. Kupon (İndirimli Kart) Yöntemi......................................... 535

19.3.14. Özel Amaçlı Hizmet Kuruluşları......................................... 536

19.3.15. Belediyelerarası Hizmet Sözleşmesi.................................... 537

19.3.16. Sübvansiyon Yöntemi......................................................... 537

19.3.17. İltizam Yöntemi.................................................................. 538

 

 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Türkiye'de Kent Hakkı
25,00 TL
20,00 TL
%

20