Kolluğun Başucu Kitabı

Adalet Yayınevi

Liste Fiyatı :
60.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
57.00
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9786053001065
Basım Tar.
: Ocak 2017
Baskı No
: 2
Syf Sayısı
: 635
Ebat
: 16 x 24 cm
Kitap No
: 160391

%5
İndirim


︻Kolluğun Başucu Kitabı︻ | Talha Övet

Kolluk görevlileri, kamu düzenini sağlamak için yasama organının verdiği yetkileri, vatandaşa karşı kullanmak durumundadırlar. Kolluk, bir hukuk devletinde yetkilerini kullanırken meşruiyete dayanmalıdır. Kolluğun çoğu uygulaması, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan faaliyetlerdir. Bu nedenle, kolluk görevlileri uygulamalarında çok hassas davranmalı, azami dikkat ve özeni göstermelidirler.

Somut bir olaya müdahalede bulunan kolluk personeli için doğrularla yanlışlar çoğu zaman birbirlerinden kolayca ayırt edilebilecek netlikte değildir. Kolluğun yetki ve sorumlulukları mevzuatta izah edilmiş olsa da uygulamada birçok tereddütlü noktalar vardır. Kolluğun en katı şekilde çizilen adli görevlerinde dahi bir yöntem çizilmemiştir. Kanunlarımız sadece suç teşkil eden eylemleri, yaptırımları ve soruşturma ile kovuşturmadaki yetkileri açıklamıştır. Fakat; eylemin araştırılması için ne şekilde delil toplanacağı, araştırma yapılacağı açıklanmamış, yasal sınırlar çizilerek uygulayıcının tekniğine ve takdirine bırakılmıştır.
Kolluk yetkilerinin ve uygulamalarının açık olarak ortaya konulduğu, tereddütlü noktaların açıklandığı, kolluğun her türlü görevinde danışabileceği bir mehaza ihtiyaç olduğu düşüncesiyle bu kitabı hazırladım. Kitabı hazırlama aşamasında literatür taramasıyla başladım; mevzuat konusunda yeterli kaynak bulmakla birlikte, uygulama konuları hakkında elde edilen sınırlı kaynaklardan ve tecrübelerden istifade ettim.

Kitabın birinci bölümünde, kolluk hukuku, önleyici kolluk ve adli yetkilerden olan önemli yetkiler hem hukuki açıdan hem de uygulama yönünden açıklanmıştır. İkinci bölümde kabahatler kanunu ve idari yaptırımlar kolluk açısından değerlendirilmiş, uygulamada en çok karşılaşılan sorunlar aydınlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, TCK’na göre kolluğun en çok karşılaştığı suçlar ceza hukuku boyutuyla özetlenmiş, soruşturmada kolluğun nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği açıklanmış ve şüpheli, mağdur ile tanıklara ifade alınırken hangi soruların sorulması gerektiği hususu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; kolluk açısından bazı önemli özel kanunlarda (Orman Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, 6136 SKM gibi) kolluğun yapması gerekenler açıklanmıştır. Beşinci bölümde, kolluğu en çok ilgilendiren kanun ve yönetmelikler son değişliliklere göre eklenmiştir. Son bölüm olan altıncı bölümde ise kolluğun uygulamada en çok kullandığı örnek tutanak ve belgeler bulunmaktadır.


 
 
 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler