Küreselleşme ve Dönüşen Kent

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
39.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
31.20
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

ISBN
: 9786055145910
Basım Tar.
: Aralık 2019
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 342
Ebat
: 14,5x21,5
Kitap No
: 160758
Orion Kitabevi Fırsatlarını Yakalayın !
10 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
30,42 TL
20 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
29,64 TL
40 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
28,86 TL
60 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
28,08 TL
90 Adet ve Üzeri Alımlarınızda
27,30 TL

%20
İndirim

Küreselleşme ve Dönüşen Kent - Hayriye Sağır

Kentler ortaya çıktıkları günden beri, insanlar için alternatif yaşama imkân tanıyan, heterojen insan gruplarının mekânı olarak, bir cazibe odağı olmuşlardır. Kırsal yaşamın sınırlılıklarına karşılık kentsel yaşam, sunmuş olduğu farklı yaşam biçimleriyle, kıra karşı her zaman çekiciliğini korumuştur. Artan nüfusun kendisine yaşam alanı olarak kentleri tercih etmesi ise, buraları kuralsızlığın, düzensizliğin, çevresel yaşam koşulları açısından birçok olumsuzlukların baş gösterdiği, mekânlara dönüştürmüştür. Kent söz konusu olduğu zaman, gerek kent yöneticilerinin uyguladıkları politikalar da, gerekse kentte yaşayan topluluklarda temel beklenti, yaşam kalitesi yüksek mekânlarda yaşamaktır. Kentsel yaşam alanlarında artan nüfus yoğunluğu, çeşitlilik gösteren ihtiyaçlar ve değişen yaşam tarzları göz önüne alındığında, kent yönetimlerinin yeni yaklaşımlar benimsemeleri ve karşılaşılan sorunlara alternatif çözümler bulmaları gerekmektedir. Günümüz koşullarında söz konusu bu alternatifler oluşturulurken izlenecek en doğru yol ise, teknolojiyi odak noktası haline getiren çözüm önerilerini tercih etmekten geçmektedir.

Artan dünya nüfusunun yaşamış olduğu hızlı kentleşme süreci, kent yönetimlerini önemli bir aktör haline getirmekte, yetki ve sorumluluk alanlarının her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda, kentsel alanlara ilişkin alternatif politika önerileri ve kentsel yönetime ilişkin güncel konular, kitabın temel odak noktalarını oluşturmaktadır. Küreselleşme ve artan nüfusun yol açtığı sorunlar, alternatif kent modelleri, akıllı kentler, eko-tek kentler, kentsel atık sorunu, afetler ve kentler, politika konuları içinde ele alınıp değerlendirilen konu başlıklarıdır. Kentsel yönetişim, farklılıkların yönetimi, 6360 sayılı kanun ve belediye meclisleri üzerinde bir inceleme ile kent ve çocuk ilişkisi ise, kentsel yönetime ilişkin konu başlıkları içinde yer almaktadır. Söz konusu konuların, 9 başlık altında ele alındığı kitapla, literatüre yeni bir eser kazandırılmıştır. Bu noktada emeği geçen hocalarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.


 

                                  İÇİNDEKİLER

SUNUŞ................................................................................... 7

ÖNSÖZ................................................................................... 9

Küreselleşme Sürecinde Kentin Dönüşümü:

Yeni Modeller ve Arayışlar................................................... 21

Hayriye SAĞIR

Kentsel Yönetişim................................................................ 63

Yıldız Atmaca

Sürdürülebilir Akıllı Kent Yönetimi ve Politikaları.............97

Hüseyin GÜL

Ekolojik Kentlerin Teknoloji Odaklı Düzenlenmesi:

Eko-Tek Kent Modeli.........................................................119

Esra ÇELEBİ ZENGİN

İnsan Ürünü Olarak Çöp ve Çöp Yönetimine Dair Bir

Tartışma............................................................................ 165

Cem ERGUN

6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Meclis

Üyeleri Üzerindeki Etkisi.................................................189

Aysun YEMEN ÖCAL

Afetler ve Kentler: Uluslararası Belgelerde Afet

Riskleri ve Kentleşme İlişkisi........................................... 233

İlke ÖRÇEN GÜLER

Kentsel Hizmetlerde Farklılıkların Yönetimi................... 259

Hakan ALPTÜRKER

Mehmet GÖKÜŞ

Çocuk ve Kent.................................................................. 297

Mehmet Yeşil

 

 
 
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Türkiye'de Kent Hakkı
25,00 TL
20,00 TL
%

20