Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası

On İki Levha Yayınları

Liste Fiyatı :
85.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
80.75
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

Tedarik Süresi 3 İş Günüdür.
ISBN
: 9786257528092
Basım Tar.
: 2021
Baskı No
: 1
Basım Yeri
: Ankara Türkiye
Syf Sayısı
: 305
Kağıt Tipi
: 1. Hamur
Ağırlık
: 305.00 gr
Cilt
: Ciltli
Ebat
: 16.20 cm x 23.50 cm
Kitap No
: 766944

%5
İndirim

Sanayi Devrimini İzleyen Süreçte Fikri Mülkiyet Hakkı Kavramı Özel Bir Önem Kazanmış Ve Buna Bağlı Olarak, Özellikle Marka Ve Patent Gibi Soyut Ve Gayri-Maddi Nitelikteki Haklar, Ait Oldukları Endüstriyel Unsurlardan Ve Somut Malvarlığı Kalemlerinden Ayrı Ve Bağımsız Bir İktisadi Değer Haline Gelmişlerdir. Bilgi Teknolojilerinin Günümüz Dünyasında Hızla İlerlemesi, Sınai Hakların Temsil Ettiği Bağımsız Ekonomik Değerin Önemini Daha Da Artırmış Durumdadır. Çalışmamızın Amacı, Sınai Mülkiyet Haklarının Arz Ettikleri Bağımsız Ekonomik Değerin Ulaştığı Parasal Büyüklük Ve Aynı Zamanda Söz Konusu Hakların Kendine Özgü Soyut Karakteri Göz Önüne Alındığında, Bunların Bir Malvarlığı Değeri Olarak İcra Ve İflas Hukuku Bağlamında Hangi Cebri İcra İşlemlerine Konu Olabileceği Sorusuna Cevap Aramaktır. Kitapta, Bu Kapsamda, Sınai Mülkiyet Haklarının Haczi, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Konulmalarının Arz Ettiği Özellikler, Hak Sahiplerinin İflası Halinde İflas Masasına Dahil Olmaları, İflasın Ve Konkordatonun Bu Haklar Üzerinde Meydana Getirdiği Etkiler Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcra İşlemleri Yoluyla Paraya Çevrilmesi İncelenmiştir.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

I. Konunun Önemi

Iı. İnceleme Planı

Iıı. Konunun Sınırlandırılması

Birinci Bölüm

Sınai Mülkiyet Haklarına Genel Bakış

I. Genel Hatlarıyla Sınai Mülkiyet Hukuku Ve Sınai Haklar

A. Terim Sorunu Ve Fikri Mülkiyet Kavramı İle Olan İlişkisi

B. Sınai Mülkiyet Haklarının Gayri-Maddi Mal Ve Mutlak Hak Niteliği

C. Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Olarak Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesinin Kabul Edilip Edilmeyeceği

D. Sınai Mülkiyet Hakkının Doğumu

E. Sınai Mülkiyet Hakkının Ülkeselliği

Iı. Sınai Mülkiyet Hakları

A. Marka

B. Patent

C. Faydalı Model

D. Tasarım

E. Entegre Devre Topografyaları

F. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Hakları

İkinci Bölüm

Marka Hakkının İcra Edilmesi Ve Cebri İcra İşlemleri Bakımından Markanın Gösterdiği Özellikler

I. Genel Olarak Cebri İcra Kavramı Ve Markanın Cebri İcra İşlemlerine Konu Olabilmesinin Genel Çerçevesi

Iı. Genel Haciz Yoluyla İlamsız Ve İlamlı İcra Takibinde Marka Haczi Bakımından Cebri İcra Faaliyeti

A. Genel Olarak

B. Marka Haczinin Konusu

C. Haczi Kabil Olmayan Mallara İlişkin İik Düzenlemesinin Markalar Bakımından Uygulama Alanı

D. Haciz İşlemi

E. Haczin Etkisi Ve Sonuçları

F. Hacizli Markanın Paraya Çevrilmesi

G. Markanın Paraya Çevrilmesinin Hukuki Sonuçları

Iıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Markanın Tabi Olacağı İcra İşlemleri

A. Genel Olarak

B. Rehinli Markanın Paraya Çevrilmesi

Iv. İflasın Marka Ve Marka İle İlgili Hukuki İşlem Ve Süreçler Üzerindeki Etkisi

A. Genel Esaslar Ve Müflise Ait Marka Hakkı Bakımından Önem Arz Eden Tasfiye İşlemleri

B. İflasın Marka İle İlgili Olarak Devam Eden Yargılamalar Ve Takipler İle İdari İşlem Ve Süreçlere Etkisi

C. İflasın Marka İle İlgili Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi

D. İflas Masasının Aktifindeki Markanın Paraya Çevrilmesi

V. Konkordato Kurumunun Marka Hakkı Ve Marka İle İlgili İşlem Ve Süreçler Bakımından Taşıdığı Özellikler

A. Adi Konkordato

B. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

Üçüncü Bölüm

Marka Hakkı Dışındaki Sınai Hakların Cebri İcrası Ve Bu Haklar Bakımından Özellik Arz Eden Cebri İcra İşlemleri

I. Patent Ve Faydalı Model

A. Genel Olarak

B. İlamlı Ve Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibinde Patent Ve Faydalı Model Haczi Bakımından Cebri İcra Faaliyeti

C. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Patent Ya Da Faydalı Modelin Tabi Olacağı İcra İşlemleri

D. İflasın Patent Ve Patentle İlgili Hukuki İşlem Ve Süreçler Üzerindeki Etkisi

E. Konkordato Kurumunun Patent Ve Faydalı Model İle İlgili İşlem Ve Süreçler Bakımından Taşıdığı Özellikler

Iı. Tasarım

A. Genel Olarak

B. İlamlı Ve Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibinde Tasarım Haczi Bakımından Cebri İcra Faaliyeti

C. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Tasarımın Tabi Olacağı İcra İşlemleri

D. İflasın Tasarım Ve Tasarım İle İlgili Hukuki İşlem Ve Süreçler Üzerindeki Etkisi

E. Konkordato Kurumunun Tasarım İle İlgili İşlem Ve Süreçler Bakımından Taşıdığı Özellikler

Iıı. Entegre Devre Topografyaları

A. Genel Olarak

B. İlamlı Ve Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibinde Entegre Devre Topografyası Haczi Bakımından Cebri İcra Faaliyeti

C. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Entegre Devre Topografyasının Tabi Olacağı İcra İşlemleri

D. İflasın Entegre Devre Topografyası İle İlgili Hukuki İşlem Ve Süreçler Üzerindeki Etkisi

E. Konkordato Kurumunun Entegre Devre Topografyası İle İlgili İşlem Ve Süreçler Bakımından Taşıdığı Özellikler

Iv. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Hakları

A. Genel Olarak

B. İlamlı Ve Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibinde Yeni Bitki Çeşidi Üzerinde Islahçı Hakkı Haczi Bakımından Cebri İcra Faaliyeti

C. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehinli Islahçı Hakkının Tabi Olacağı İcra İşlemleri

D. İflasın Islahçı Hakkı İle İlgili Hukuki İşlem Ve Süreçler Üzerindeki Etkisi

E. Konkordato Kurumunun Islahçı Hakkı İle İlgili İşlem Ve Süreçler Bakımından Taşıdığı Özellikler

Sonuç

Yararlanılan Kaynaklar


 
 
 
 
Onur Yalçın Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
On İki Levha Yayınları Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
Hukuk Felsefesi
45,00 TL
38,25 TL
%

15

Sosyal Güvenlik Hukuku
69,00 TL
65,55 TL
%

5

Anayasa Hukukuna Giriş
45,00 TL
42,75 TL
%

5