Tüketici Hukuku Mevzuatı

Savaş Yayınevi

Liste Fiyatı :
32.50 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
29.25
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.
ISBN
: 9786055343941
Basım Tar.
: 2015
Baskı No
: 2
Syf Sayısı
: 717
Ebat
: 13,5 x 19,5 cm
Kitap No
: 155089

%10
İndirim
  • Gerekçeli 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  • Örnek Yargıtay Kararları
  • Tüketici Hukukuna İlişkin Mevzuat
  • (Kanunlar / Yönetmelikler / Tebliğler)


"Sosyal ve iktisadi yaşamda çok geniş bir kesimi oluşturan tüketicilerin satıcı/sağlayıcı karşısında korunması meselesi, hukuk sistemimizdeki önemini ve güncelliğini muhafaza etmektedir. Nitekim bu konuda ülkemizde, AB ve üye ülkelerdeki düzenlemelerin de etkisiyle, mevzuat ve bilimsel çalışmalar açısından kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır.

Bu gelişmelerin son halkasını 28.11.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturmuştur. Bu Kanun ile birlikte 23.02.1995 tarihli 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 6502 Sayılı Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yani 28.05.2014 girmiştir (m. 87).

6502 sayılı Kanunda öngörülen yönetmeliklerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacağı öngörülmüştür (m. 84, II). 6502 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır (Geçici madde 1, III).

Bu kitapta başta 6502 sayılı Kanun olmak üzere, tüketici hukuku alanında halen yürürlükte bulunan diğer düzenlemelere (4077 sayılı Kanun, yönetmelik ve tebliğler) yer verilmiştir. Kitapta ayrıca 6502 sayılı Kanunun genel gerekçesi ve madde gerekçeleri de bulunmaktadır.


 
 
 
 
Abdulkerim Yıldırım Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Savaş Yayınevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler