Türk Milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket Partisi

Orion Kitabevi

Liste Fiyatı :
40.00 
TL
Orion Kitabevi Fiyatı :
32.00
TL

Hemen Al

Adet
+
-

Sepete At

ISBN
: 978-605-9524-85-8
Basım Tar.
: 2020
Baskı No
: 1
Syf Sayısı
: 406
Ebat
: 14,5 x 21,5 cm
Kitap No
: 162789

%20
İndirim

 Farklı tonlarıyla da olsa milliyetçilik her zaman tartışılan, ağırlığı olan ve siyasal olayları etkileyen bir ideoloji niteliği  taşımaktadır .Türk milliyetçiliği ideolojisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulmasıyla, bir siyasal partinin temel ideolojisi haline gelmiştir. MHP, siyasal hayat içerisinde Türk siyasal yaşamının birçok aşamasında etkin olmuş, hükümetlerin kuruluşunda belirleyici konuma gelmiştir. Bu nedenle MHP, sağ siyasal partiler içinde sahip olduğu ideoloji, partiyi destekleyen dinamik gençlik örgütleri ve örgütsel yapısıyla kendisine özgü nitelikler sergileyen bir siyasal parti niteliğini taşımaktadır. Bu kitap milliyetçilik yaklaşımlarını ve farklı toplumlardaki milliyetçi ideolojinin oluşum süreçlerine dikkat çektikten sonra Türk toplumundaki milliyetçi yapılanmaları ele almaktadır. Osmanlı Devletin'de Türk milliyetçiliğinin nasıl oluştuğu, Kurtuluş Savaşında  ve cumhuriyetin kuruluş aşamalarında  Türk milliyetçiliğinin etkisi incelenmektedir . Son bölümde de kuruşundan günümüze kadar MHP'nin siyasal hayat içindeki serüveni ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

 İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.............................................................................................................. 13

GİRİŞ.................................................................................... 15

BİRİNCİ BÖLÜM

ULUS VE MİLLİYETÇİLİK

I. MİLLİYETÇİLİK VE ULUS NASIL OLUŞTU?............................ 19

A.“Ulusun Oluşumuna Farklı Bakışlar................................... 23

B. Milliyetçilik Kavramı......................................................... 36

1.Milliyetçiliğin Doğuşu....................................................... 43

2."Ulus-Devlet Sarmalı” Tehlikesi......................................... 51

C. Etnisite ve Ulusal Kimlik.................................................. 54

D. Modernleşme Ve Milliyetçilik........................................... 61

E. Milliyetçilik Ve Din: Çatışma Mı?

     İş Birliğim Mi?................................................................. 73

F. Kapitalizm Ve Milliyetçilik................................................ 76

G. Marksizm’in Milliyetçiliğe Yaklaşımı................................ 79

III. ULUSLAR VE MİLLİYETÇİLİKLER........................................ 82

IV. KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET..................................... 92

A. Uluslararası Yapıda Değişim........................................... 94

B. Milliyetçilik Ve Geleceği................................................. 100

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU

I.OSMANLI DEVLETİ’NDE MİLLİYETÇİLİK.............................. 107

A. MİLLET SİSTEMİ.............................................................. 109

B. Reform Hareketlerinin Milliyetçiliğe Etkisi...................... 117

C. Osmanlı Devleti’nde Milliyetçilik Hareketleri.................. 121

1.Müslüman Unsurlarda Milliyetçilik Hareketleri................. 121

A.Arap Milliyetçiliği............................................................ 122

B. Arnavut Bağımsızlık Hareketi......................................... 130

2.Gayrimüslimlerde Milliyetçilik Hareketleri:

   Ermeni Hareketi Örneği.................................................. 133

II. OSMANLI’DA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN

....  OLUŞUM SÜRECİ............................................................ 146

A. Türk Ulusal Bilincinin Oluşumu..................................... 147

B.  Türkoloji Çalışmalarının Türkçülüğe Etkisi................... 152

C.  Türkiye Dışındaki Türkçülük Hareketi.......................... 155

1. İsmail Gaspıralı Ve Cedit Hareketi................................. 158

2.Hüseyinzâde Ali Ve Ahmet Ağaoğlu:

   Azerbaycan’da Milliyetçilik............................................. 168

3.Yusuf Akçura Ve “Üç Tarz-I Siyaset”.............................. 178

D. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğün Gelişimi............... 183

1. Tanzimat Aydınlarında Milliyetçilik Düşüncesi............... 194

2. Jön Türk Hareketi Ve Türk Milliyetçiliği İdeolojisi........... 204

E. Ziya Gökalp Ve Türk Milliyetçiliği.................................... 207

III. İKİNCİ MEŞRUTİYET SONRASI MİLLİYETÇİ

ÖRGÜTLENME..................................................................... 211

A. Türk Derneği................................................................. 211

B. Türk Yurdu Cemiyeti...................................................... 213

C. Türk Bilgi Derneği......................................................... 215

D.Genç Kalemler Hareketi................................................. 216

VI.TÜRK OCAKLARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

İDEOLOJİSİNE KATKILARI ...............................................    217

V. OSMANLI SİYASAL YAŞAMINDA

MİLLİYETÇİ FIRKALAR.....................................................   222

A. Millî Meşrutiyet Fırkası................................................. 223

B. Milli Ahrar Fırkası......................................................... 225

C. Millî  Türk Fırkası........................................................ 226

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK

MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

I.ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI SÜRECİNDE

MİLLİYETÇİ HAREKET............................................... 231

A. Ulusal Kurtuluş Savaşında Anadolu’nun Durumu........... 231

B. Milliyetçi Hareketin Örgütlenmesi................................... 234

C. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı............ 250

II.TEK PARTİLİ DÖNEMDE MİLLİYETÇİ İDEOLOJİ 256

A. Resmi İdeoloji Ve Türk Milliyetçiliği.............................. 258

B. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Milliyetçi Hareket........... 269

1. Yurt Dışındaki Milliyetçi Örgüt Ve Yayınlar.................... 269

2. Yurt İçinde Yayımlanan Türkçü Yayınlar........................ 271

3. Orhun Dergisi Ve Nihal Atsız’ın Türkçülüğü................... 275

4. Türkçüler Ve Almanya Bağlantısı.................................... 277

5.Türkçü Harekette Ayrımlaşma.......................................... 281

C. 3 Mayıs 1944 “Türkçülük Olayı”.................................... 285

III. 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI MİLLİYETÇİ

...... HAREKET.................................................................. 287

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK SİYASAL HAYATINDA

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

I. CKMP'DEN MHP'YE......................................................... 295

A.Alparslan Türkeş Genel Başkan Oluyor........................... 299

B. 1967 Kongresi Ve “Başbuğ Türkeş”................................ 302

C. MHP’nin TBMM’ye Girişi............................................... 305

D. Milliyetçi Cephe Hükümetleri Ve MHP........................... 308

E. Şiddet Olaylarının Tırmanması Ve MHP.......................... 310

F. 12 Eylül Sonrası Gelişmeler Ve MHP.............................. 318

G. 12 Eylül Sonrası Örgütlenme Süreci................................ 320

1. Türkeş’in Yeniden Genel Başkan Seçilmesi..................... 323

2. “Kutsal İttifak" Ve MHP’de Bölünme................................ 325

3. MHP’nin Yeniden Açılması Tartışmaları.......................... 326

4. Ülkücü Harekette Şok: Türkeş’in Vefatı.......................... 329

H. MHP’de İktidar Dönemi.................................................. 332

II. ÜLKÜCÜ HAREKETİN SOSYOLOJİSİ................................. 338

A. MHP İdeolojisi: “Dokuz Işık”......................................... 338

B. Anti-Komünizm Misyonu Ve MHP................................. 347

C. Ülkücü Harekette İdeolojik Farklılaşma......................... 349

D. Soğuk Savaşın Sonu Ve Ülkücü Hareket........................ 354

E. Koalisyonun Bozulması Ve Yeni Dönem......................... 362

F. 2007 Seçimleri Ve Parlamentoya Dönüş......................... 367

G. 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Seçim Dönemi........................ 372

H. MHP’de Kongre Tartışmaları.......................................... 376

I.   15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi................................ 381

J.  Ak Parti-MHP İttifakının Doğuşu.................................... 382

Kaynakça........................................................................... 387

 
 
Turgay Uzun Tarafından Yazılan Diğer Eserler
Aynı Kategoride Öne Çıkanlar
Orion Kitabevi Tarafından Basılan Diğer Eserler
Bu Kategoride En Çok Tercih Edilenler
28 Şubat Günlüğü
22,00 TL
11,00 TL
%

50